De vrouw in de Belgische asielprocedure

Foto cover: Rapport Vrouwen in de asielprocedure

Met dit rapport brengen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Belgisch Comité voor de Hulp aan Vluchtelingen in beeld op welke manier het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tijdens de asielprocedure rekening houden met de specifieke positie van de vrouw. En of deze asielinstanties ervoor zorgen dat de vrouw een eerlijke kans krijgt om haar eigen verhaal naar voren te brengen en dat ze op haar eigen verhaal beoordeeld wordt.

Enkel beschikbaar als download.