De situatie in de gesloten centra voor vreemdelingen

De situatie in de gesloten centra voor vreemdelingen

Elk jaar sluit ons land 8.000 personen op in gesloten centra. Verschillende niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) – waaronder Vluchtelingenwerk - bezoeken sinds enkele jaren regelmatig deze centra en ontmoeten er personeel en gedetineerden. Deze NGO’s beslisten om voor de eerste keer verslag uit te brengen over wat ze de voorbije jaren optekenden in de gesloten centra. Op een druk bijgewoonde persconferentie op 19 oktober 2006 stelden ze hun lijvig rapport voor.

Enkel beschikbaar als download.