Brochure voor buitenlandse artsen

Brochure voor buitenlandse artsen

Omdat er onder vluchtelingen en asielzoekers heel wat artsen zijn, heeft Vluchtelingenwerk voor deze mensen een informatiebrochure gemaakt. In deze brochure vind je de informatie terug over de verschillende stappen die je moet zetten om aan de slag te kunnen als arts in Vlaanderen en nuttige adressen.

Vluchtelingenwerk actualiseerde april 2011 haar informatiebrochure voor buitenlandse artsen. Je vindt er informatie over het aanvragen van een gelijkwaardigheid, het examen van de VLIR en hoe je je hierop kan voorbereiden.

Enkel beschikbaar als download.