Brochure 'Gemeenten geven thuis'

Gemeenten geven thuis

Elk jaar biedt de Belgische overheid aan enkele duizenden vluchtelingen bescherming voor geweld en vervolging. De start van hun nieuwe leven verloopt voor heel wat vluchtelingen erg moeizaam. Vooral de zoektocht naar een geschikte woning blijkt een grote hindernis.

Lokale besturen, sociale organisaties en zelfs privé-ondernemingen kunnen er allemaal toe bijdragen dat gemeenten een thuis geven aan vluchtelingen. De brochure Gemeenten Geven Thuis bundelt enkele goede praktijken. Het is een instrument om lokale mandatarissen te inspireren om van hun gemeente een gastvrije gemeente voor vluchtelingen te maken.

Ook u kan hier aan meewerken door de brochure gericht te verspreiden. Dit kan rechtstreeks door ze te bezorgen aan uw lokale mandatarissen maar ook onrechtstreeks via andere diensten of organisaties.

Te bestellen via het formulier: bestellen