Publicaties

Rechtspraakoverzicht: Soedanezen in detentie

Samen met Nansen en Ciré maakten wij een rechtspraakoverzicht over de situatie van Soedanezen in detentie. We verzamelden een dertigtal zaken aangaande verzoeken tot onmiddellijke vrijlating en verzoeken tot schorsing van tenuitvoerlegging en nietigverklaring van een bevel tot verlaten van het grondgebied. De rechtspraak verkregen we via de website van de  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en via de bereidwillige medewerking van betrokken advocaten. Per zaak vind je een korte motivering terug. Dit rechtspraakoverzicht is bedoeld als leidraad voor advocaat die personen in detentie bijstaan.

 

Enkel beschikbaar als download.

Rapport: Gesloten Centra in België - Een stand van zaken

Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

Enkel beschikbaar als download.

NGO Monitoring Immigration Detention

NGO Monitoring of Immigration Detention

‘NGO Monitoring Immigration Detention’ is een verzameling tips, voorbeelden en good practices over het monitoren van de gesloten centra. De publicatie is het resultaat van een workshop die Vluchtelingenwerk in maart 2015 organiseerde in samenwerking met The International Detention Coalition (IDC). 16 verschillende Europese NGO’s die toegang hebben tot detentiecentra voor mensen in onwettig verblijf en asielzoekers deelden hun ervaringen. Met deze bundeling willen we andere NGO’s motiveren om gesloten centra te monitoren en vanuit de civiele maatschappij toezicht te houden op wat zich daarbinnen afspeelt. De gids is enkel in het Engels beschikbaar.

Enkel beschikbaar als download.

Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land verantwoordelijk voor de asielaanvraag? Asielzoekers worden daar best goed op voorbereid. Daarom maakte Vluchtelingenwerk deze fiche voor advocaten. In 2017 publiceerden we aanvullend de leidraad 'Het Dublinonderzoek en het recht op familieleven'.

Deze fiche is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Enkel beschikbaar als download.

Jaarverslag 2014

jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014

Ons jaarverslag van 2014 is uit! Je kan het hier downloaden of bestellen op papier. 2014 was het jaar waarin we een nieuwe regering, en een nieuwe staatsecretaris kregen. Het was ook het jaar waarin VN-hoogcommissaris van de vluchtelingen, Antonio Guterres aan de alarmbel trok: ‘Er is een zorgwekkend gebrek aan vrede in de wereld’. In dit jaarverslag bekijken we dan ook het beschermingsbeleid van de Belgische overheid in een ruimer perspectief. En sommen we op wat wij dit jaar allemaal deden om de belangen van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen. 

bestellen

Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? - tijdelijk niet beschikbaar

Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling?

Heel wat kinderen vluchten naar ons land omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Sommigen onder hen belanden hier helemaal alleen, zonder ouders of voogd. Zij worden ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ genoemd. Maar wat is dat juist? In deze brochure kom je meer te weten over deze jongeren en leer je enkele onder hen kennen. 

Deze publicatie is tijdelijk niet beschikbaar.

Enkel beschikbaar als download.