Publicaties

Brochure 'Wat is een vluchteling?'

Wat is een vluchteling?

Asielzoekers en vluchtelingen zijn tegenwoordig vaak het onderwerp van discussies: zowel op politiek niveau als bij het grote publiek. Het draagvlak voor deze mensen brokkelt traag maar gestaag af. Voor asielzoekers en vluchtelingen geldt maar al te vaak het cliché ‘onbekend maakt onbemind’. Met deze brochure willen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ uitleggen wat dat is, een ‘asielzoeker’ en een ‘vluchteling’. Wat is het verschil tussen deze twee groepen mensen? Hebben ze allebei recht op onze bescherming? En waarom vluchten ze eigenlijk weg uit hun land? 
foto cover: foto van Aleksander Silich, verhaal op p. 16

herwerkte versie 2013

Omwille van aanpassingen in de wetgeving is deze brochure niet meer up to date en kan ze niet meer besteld worden. 

Enkel beschikbaar als download.

Raambordje campagne Gastvrije Gemeente

Raambordje

Overtuig je gemeente om gastvrij te worden.

Print of bestel het raambordje en hang het goed zichtbaar voor je raam.

bestellen

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In 2011 vierde de Vluchtelingenconventie haar zestigste verjaardag. Dankzij deze conventie vonden zes decennia lang miljoenen mensen veiligheid en bescherming. Voldoende redenen voor Vluchtelingenwerk om hier bij stil te staan. Maar helaas stond 2011 ook in het teken van de opvangcrisis. We organiseerden zelf samen met andere organisaties noodhulp. En konden rekenen op de inzet van meer dan 300 vrijwilligers. Wat we in 2011 nog allemaal deden, kan je lezen in het jaarverslag.

bestellen

  •