Publicaties

Booklets met goede praktijken op vlak van wonen, werken en onderwijs

Benieuwd naar onze nieuwe publicaties met 'goede praktijken' op het vlak van wonen, werken en onderwijs? Wil je leren van organisaties en beleidsmakers die 'out of the box' denken en handelen om sociale grondrechten te realiseren? We maakten de booklets samen met ORBIT vzw als inspiratie voor praktijkwerkers, lokale overheden en overheidsactoren. 

 

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: werken aan WERK

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Werk

De arbeidsmarkt en de werkvloer worden steeds diverser. Heel wat knelpuntvacatures raken niet of moeizaam ingevuld. Daar tegenover staat een diverse groep werkzoekenden die geen job vinden. Het tewerkstellingsmodel voor nieuwkomers toont enkele hardnekkige systeemfouten. Werk vinden is nochtans een belangrijke stap in een duurzaam integratietraject voor nieuwkomers, zoals erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Daarom moeten overheden het recht op werken verzekeren. Lokale beleidsmakers hebben sleutels in handen om zelf als werkgever een voortrekkersrol te spelen, om lokaal en sociaal beleid te maken, en om een slim kader te scheppen voor gelijke kansen, zodat nieuwkomers gelijkwaardig worden behandeld. 

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WERKEN.

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: Werken aan ONDERWIJS

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Onderwijs

Onze samenleving is een superdiverse samenleving geworden. Die superdiversiteit is het zichtbaarst op de schoolbanken en wordt mee gekleurd door de vluchtelingen en asielzoekers die instappen in ons onderwijssysteem, een systeem dat nog niet helemaal is afgestemd op de uitdagingen die deze nieuwe realiteit meebrengt. Nieuwe vormen van communicatie, competenties, evaluatie, ondersteuning, procedures, methodiek,… dringen zich op.

De missie: optimale onderwijskansen creëren in een superdiverse lokale context . Zo kunnen talenten ontdekt en ontwikkeld worden en de kansen richting verder studeren en arbeidsmarkt geoptimaliseerd worden.

Je leest er hieronder meer over in onze nota over ONDERWIJS.

 

Enkel beschikbaar als download.

Voorstellingsfolder Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Voorstellingsfolder Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

Click here for the English version

bestellen

Dossier huisvesting van het Crisisplatform Wonen

Dit dossier is ontwikkeld door het ‘Crisisplatform Wonen’, dat middenveldorganisaties verenigt die begaan zijn met de huisvestingsproblemen van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het crisisplatform focust in dit dossier op algemene knelpunten en beleidsaanbevelingen die snel impact kunnen hebben op de sociale en private huisvestingsmarkt voor kwetsbare huurders.

De leden van het ‘Crisisplatform Wonen’ zijn: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams Huurdersplatform, HUURpunt, ORBIT vzw, Caritas Vlaanderen / Caritas International, Netwerk Tegen Armoede, CAW Antwerpen, Sector Samenlevingsopbouw, Beweging.net, Minderhedenforum, Platform Kinderen op de Vlucht, SOM (Federatie van Vlaamse Sociale Ondernemingen vzw), Groep CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen), PSC (Protestants Sociaal Centrum Antwerpen) en VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning)

Enkel beschikbaar als download.

Brochure BE.LAND

'We konden gratis in een huis in Mechelen wonen. Toen we er binnenkwamen, bleken de keukenkasten vol eten te zitten. En in elke slaapkamer lag er kledij klaar in onze maten!'

(Karoly,, Hongarije)

 

Vluchtelingenwerk dook in de archieven van middenveldorganisaties, groef in het geheugen van opvanginstanties en vroeg aan vluchtelingen hoe zij hun onthaal beleefden. Het resultaat is een hoopgevend en verrassend verslag over vluchtelingenonthaal in Vlaanderen en Brussel tijdens de voorbije 65 jaar.

Deze verhalen werden gebundeld in BE.LAND, de brochure bij de tentoonstelling over 65 jaar gastvrij onthaal in Vlaanderen en Brussel. Foto’s van de getuigen en sterke illustraties begeleiden de teksten.

Je kan de brochure bestellen voor 2 euro + verzendkosten.

Wil je de tentoonstelling graag bezoeken? Dat kan nog op de volgende locaties

bestellen