Publicaties

Studenten voor vluchtelingen. Tips en inspirerende voorbeelden uit het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld'

Studenten voor vluchtelingen

Heel wat studenten willen iets doen voor vluchtelingen, maar weten niet waar of hoe ze kunnen helpen. Tegelijk zoeken heel wat vluchtelingenorganisaties praktische hulp en expertise. Omdat beide partijen elkaar niet altijd vinden, bundelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen enkele tips en voorbeelden om vluchtelingenorganisaties, studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en individuele studenten te inspireren tot samenwerking.

Deze brochure is gebaseerd op de ervaringen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld’ en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Studenten en de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Enkel beschikbaar als download.

PICUM - Handleiding voor regularisatieprocedures voor kinderen en jongeren zonder papieren en hun families

PICUM’s nieuwe handleiding is geschreven voor en door organisaties die werken met en pleiten voor instrumenten die de regularisatie van kinderen, jongeren en families zonder papieren te bevorderen. Het handboek beschrijft regularisatie- of burgerschapprocedures in België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje en Groot-Brittannië.

Er is geen universeel regularisatiemechanisme of - programma. Daarom benadrukt het handboek sleutelaspecten uit verschillende procedures en campagnes die effectief waren in het verleden, alsook de problemen en uitdagingen. Het handboek is bedoeld als een bron van inspiratie en reflectie, om het pleidooi voor regularisatie te ondersteunen op zowel technisch als beleidsmatig vlak. De samenvatting en beleidsaanbevelingen zijn beschikbaar in een apart document, om te delen met besluitvormers.

We hebben ook aandachtspunten geformuleerd om te pleiten voor de regularisatie van kinderen, jongeren en families, om organisaties te ondersteunen die spreken met beleidsmakers en andere belanghebbenden.

ORBIT is lid van het PICUM netwerk.

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: Werken aan wonen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Wonen

Het gebrek aan een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod op de huisvestingsmarkt is niet enkel een probleem voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, maar voor alle kwetsbare groepen. De vraag naar betaalbare woningen op de private huurmarkt is dan ook hoog en blijft stijgen.

De noden vragen om een daadkrachtig beleid: de optimale inzet van alle bestaande woonmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe woonalternatieven als antwoord op de woonnood van vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WONEN.

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: werken aan WERK

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Werk

De arbeidsmarkt en de werkvloer worden steeds diverser. Heel wat knelpuntvacatures raken niet of moeizaam ingevuld. Daar tegenover staat een diverse groep werkzoekenden die geen job vinden. Het tewerkstellingsmodel voor nieuwkomers toont enkele hardnekkige systeemfouten. Werk vinden is nochtans een belangrijke stap in een duurzaam integratietraject voor nieuwkomers, zoals erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Daarom moeten overheden het recht op werken verzekeren. Lokale beleidsmakers hebben sleutels in handen om zelf als werkgever een voortrekkersrol te spelen, om lokaal en sociaal beleid te maken, en om een slim kader te scheppen voor gelijke kansen, zodat nieuwkomers gelijkwaardig worden behandeld. 

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WERKEN.

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: Werken aan ONDERWIJS

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Onderwijs

Onze samenleving is een superdiverse samenleving geworden. Die superdiversiteit is het zichtbaarst op de schoolbanken en wordt mee gekleurd door de vluchtelingen en asielzoekers die instappen in ons onderwijssysteem, een systeem dat nog niet helemaal is afgestemd op de uitdagingen die deze nieuwe realiteit meebrengt. Nieuwe vormen van communicatie, competenties, evaluatie, ondersteuning, procedures, methodiek,… dringen zich op.

De missie: optimale onderwijskansen creëren in een superdiverse lokale context . Zo kunnen talenten ontdekt en ontwikkeld worden en de kansen richting verder studeren en arbeidsmarkt geoptimaliseerd worden.

Je leest er hieronder meer over in onze nota over ONDERWIJS.

 

Enkel beschikbaar als download.

Presentatie: de nieuwe asielwetgeving

Vanaf 22 maart 2018 gelden de wetswijzigingen die de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers wijzigen. Die wetswijzigingen zijn een omzetting van de Europese procedure- en opvangrichtlijnen en ze omvat nieuwe keuzes van de Belgische wetgever. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid organiseerden daar een vorming over op 19 maart 2018 (met een vervolg op 27 maart). We bieden hier de presentatie aan van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op de site van het agentschap vind je ook de presentaties van CGVS ('Omzetting APD', 'Schema asielprocedure' en 'Schema procedure verzoek internationale bescherming') en Fedasil ('Wijzigingen Opvangwet').

Enkel beschikbaar als download.