fbpx
Overslaan en naar de inhoud gaan
Doe een gift

Publicaties

Rapport: Internationale bescherming van holebi’s in België

In 2013 voerde Vluchtelingenwerk een onderzoek naar de beoordeling van de asielaanvragen van holebi-asielzoekers die omwille van hun seksuele geaardheid vervolging vrezen in hun land van herkomst. Dit oude rapport kan je hier lezen.

Wij (her)schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In het vernieuwde rapport analyseren we beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We geven ook een overzicht van Europese rechtspraak en andere interessante bronnen.

We wilden dit rapport bekend maken op een studiedag in maart, toen de coronacrisis uitbrak. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer deze studiedag kan doorgaan, willen we jullie het rapport niet langer onthouden. Het bevat veel referenties naar rechtspraak en is daarom nuttig voor advocaten die ook nu nog volop beslissingen ontvangen van het Commissariaat.

Het rapport bevat daarnaast heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele oriëntatie internationale bescherming vraagt.

We hopen dat dit ook in deze tijden de positie van mensen op de vlucht kan versterken.

Enkel beschikbaar als download.

Migranten op doortocht in België

In 2018 hielden wij in het Brusselse Noordstation gedurende acht maanden een juridische permanentie voor migranten in transit. We deden dit samen met Ciré, NANSEN vzw, Caritas International, het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen en de Brusselse CAJ. Met dit rapport brengen we onze vaststellingen en aanbevelingen onder de aandacht.  

Veel van deze mensen zijn op zoek naar bescherming ten aanzien van hun herkomstland. Maar zij worden door het huidige beleid afgeschrikt om dat kenbaar te maken.

De huidige aanpak focust op ontrading en detentie. Dit is inefficiënt en leidt tot een verslechtering van de fysieke en mentale toestand van de migranten. Het creëert wantrouwen en de wil om onder de radar te blijven doorreizen. Op die manier worden ze nog kwetsbaarder voor misbruik door mensensmokkelaars. 

We pleiten voor:

  • een open opvang- en oriëntatiecentrum, dat de migranten uit hun precaire situatie haalt en inzet op informatieverstrekking
  • een meer soepele en proactieve toepassing van de Dublin III-verordening
  • een effectievere bescherming van de niet-begeleide minderjarigen binnen deze groep
  • meer ondersteuning voor ngo’s en burgers in het werkveld

Enkel beschikbaar als download.

Nota weigering bewijs van aanmelding en opvang

Sinds einde november beperkt de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal asielaanvragen per dag. Probeerde jouw cliënt een verzoek om internationale bescherming te doen maar werd de toegang geweigerd? Als advocaat kan je verschillende stappen ondernemen om de rechten van jouw cliënt te verzekeren.

Deze nota is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. 

Enkel beschikbaar als download.

Rechtspraakoverzicht: Soedanezen in detentie

Samen met Nansen en Ciré maakten wij een rechtspraakoverzicht over de situatie van Soedanezen in detentie. We verzamelden een dertigtal zaken aangaande verzoeken tot onmiddellijke vrijlating en verzoeken tot schorsing van tenuitvoerlegging en nietigverklaring van een bevel tot verlaten van het grondgebied. De rechtspraak verkregen we via de website van de  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en via de bereidwillige medewerking van betrokken advocaten. Per zaak vind je een korte motivering terug. Dit rechtspraakoverzicht is bedoeld als leidraad voor advocaat die personen in detentie bijstaan.

 

Enkel beschikbaar als download.

Het Dublin-onderzoek en het recht op familieleven: leidraad voor de advocaat

Het Dublinonderzoek en het recht op familieleven

Deze fiche behandelt het recht op gezins- en familieleven binnen de Dublin III‑verordening. Ze vormt een aanvulling op de fiche ‘Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat’, waarin we het algemene onderzoek uitleggen.

Enkel beschikbaar als download.

Nota: Opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet

Ons land weigert al jarenlang opvang te organiseren voor mensen die een tweede of derde asielaanvraag indienen, ook al is dat verplicht volgens de Belgische en Europese wetgeving. In een vandaag gepubliceerde nota klagen wij samen met Orbit vzw die praktijk aan, want jaarlijks worden duizenden mensen, vaak gezinnen met jonge kinderen, onwettig gedwongen op straat te overleven.

 

 
 

Enkel beschikbaar als download.