Publicaties

Jaarverslag 2017

De toegang tot bescherming en het respect voor de basisrechten van mensen op de vlucht staan de laatste jaren enorm onder druk. Wereldwijd, in Europa en zeker ook in ons land lijken politici verantwoordelijk voor asiel en migratie een anti-migratiepolitiek te voeren. In de media gaat er geen dag voorbij zonder nieuws dat het anti-immigratiesentiment voedt. Die tendens heeft onze dagelijkse activiteiten in 2017 sterk bepaald.

Opkomen voor asielzoekers en vluchtelingen betekent in die context terugkeren naar de essentie. We vertellen opnieuw dat mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging in de eerste plaats mensen zijn, dat elkeen basisrechten heeft. We leggen opnieuw uit dat vluchten een zoektocht is naar minimale bestaansvoorwaarden zoals veiligheid, onderdak en een toekomst voor de kinderen.

Dankzij de grote inzet, bevlogenheid en veerkracht van ons team en ons netwerk van leden, schenkers, partners en vrijwilligers kunnen we ook in moeilijke omstandigheden blijven doen wat we doen: mensen op de vlucht door de complexe asielprocedure loodsen, mensen correct informeren wanneer hun situatie uitzichtloos lijkt, ijveren voor betere integratiekansen voor vluchtelingen, iedereen die asielzoekers en vluchtelingen vooruithelpt daarin ondersteunen.

Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht van ons parcours in 2017.

Enkel beschikbaar als download.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag staat online en wel in een nieuw kleedje: klik hier, verken de mozaïek en herbeleef onze activiteiten en thema's van 2016.

Je kan het Jaarverslag 2016 ook downloaden.

bestellen

Jaarverslag 2015

Nooit eerder had de Europese Unie het zo druk met het thema asiel en migratie. Nooit eerder werd er zo veel gepraat over Europese solidariteit. Nooit eerder stond die solidariteit zo onder druk. Die solidariteit zetten we graag centraal in dit verslag van een uitzonderlijk jaar, ons jaarverslag van 2015.

bestellen

Jaarverslag 2014

jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014

Ons jaarverslag van 2014 is uit! Je kan het hier downloaden of bestellen op papier. 2014 was het jaar waarin we een nieuwe regering, en een nieuwe staatsecretaris kregen. Het was ook het jaar waarin VN-hoogcommissaris van de vluchtelingen, Antonio Guterres aan de alarmbel trok: ‘Er is een zorgwekkend gebrek aan vrede in de wereld’. In dit jaarverslag bekijken we dan ook het beschermingsbeleid van de Belgische overheid in een ruimer perspectief. En sommen we op wat wij dit jaar allemaal deden om de belangen van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen. 

bestellen

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In haar jaarverslag 2013 geeft Vluchtelingenwerk een overzicht van wat er allemaal gebeurde in de opvang in 2013 en wat er nog moet gebeuren. De crisis in de asielopvang is bedwongen, het aantal opvangplaatsen kan afgebouwd worden. Maar het vrijgekomen budget werd nog onvoldoende geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de opvang.

bestellen

Jaarverslag 2012

Jaarverslag Vluchtelingenwerk 2012

2012 was het jaar van de terugkeer. Uit ons jaarverslag blijkt dat het nieuwe terugkeerbeleid van onze regering niet werkt. Straffe cijfers en pakkende verhalen illustreren een falend terugkeerbeleid. Daarnaast ving Vluchtelingenwerk in dit jaar 20 000 asielzoekers op in ons soep- en Informatiepunt, verwelkomden we de 6000ste asielzoeker in onze opvang en behandelden we bijna 1400 vragen via onze helpdesks. Dat en nog veel meer lees je in ons jaarverslag 2012.

bestellen