Persbericht 12 september 2017

Persbericht 12/09/2017

'Bouw nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met kinderen is begonnen'

Over enkele maanden zullen er in België kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum. De bouw van een nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met kinderen, de zogenaamde 'gesloten family units', in de buurt van Brussels Airport is begonnen. Ondanks luid protest nu al meer dan 100 organisaties in België zet de regering haar plannen voort.

België is begonnen met de bouw van een nieuw detentiecentrum, speciaal voor gezinnen met kinderen. Enkele maanden geleden trokken het Platform Kinderen op de vlucht, UNICEF België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en JRS Belgium al aan de alarmbel. Ze lanceerden de campagne 'Een kind sluit je niet op. Punt.'. Ondertussen hebben al meer dan honderd organisaties in België, waaronder onderwijskoepels, jeugdorganisaties en mensenrechtenverdedigers, zich ook uitgesproken tegen de bouw van het gesloten centrum, en tegen detentie van kinderen in het algemeen.

Helaas heeft de regering nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de organisaties. De regering lijkt de plannen door te willen zetten. 'We zijn erg ongerust over het feit dat de werken zijn begonnen', zegt Tine Vermeiren, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht, 'want dat betekent dat er al over enkele maanden kinderen opgesloten zullen worden in een gesloten centrum in België'.

Een kind hoort nooit thuis in een gesloten centrum. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind oordeelt dat detentie van kinderen hun fundamentele rechten schendt. Talrijke experts zijn van mening dat detentie van kinderen nooit in hun belang is. De ingrijpende nefaste impact op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden gebeurt. 1&2

'België is in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden', legt Tine Vermeiren uit. 'Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de ‘terugkeerwoningen. Als België nu opnieuw onschuldige kinderen gaat opsluiten, zet ons land een onaanvaardbare stap achteruit wat betreft kinderrechten.'

Meer dan honderd organisaties in België dringen er dus op aan dat de regering de bouw van het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen onmiddellijk staakt. Want: 'Een kind sluit je niet op. Punt.'

http://www.eenkindsluitjenietop.be/

INFO VOOR DE PERS

Tine Vermeiren (TV@sdj.be) & Rob Kaelen (RK@sdj.be)
02/210 94 91 – 0484 96 48 15
Platform Kinderen op de vlucht
Kiekenmarkt 30 
1000 Brussel
www.kinderenopdevlucht.be

1 UNICEF, Administrative detention of children: a global report (2011)
2 International Detention Coalition, Captured Childhood (2012) 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

 

EEF HEYLIGHEN
teamcoördinator pers en communicatie

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw
Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel
tel.: 02 225 44 00 -  fax: 02 201 03 76
gsm: 0473 88 65 97