Stappenplan online asiel aanvragen.

Sinds 6 april is het, door middel van een online formulier, terug mogelijk om asiel aan te vragen. Het formulier is bedoelt om een afspraak te maken bij Dienst Vreemdelingenzaken. Het is dus geen asielaanvraag op zich.

Hier vind je de verschillende stappen die doorlopen moeten worden. Deze stappen kunnen een leidraad vormen wanneer je iemand helpt bij het aanvragen van asiel.

1. GA NAAR HET ONLINE FORMULIER

 • Het online formulier vind je hier.
 • Ciré heeft het online formulier vertaald in het Arabisch, Engels en Spaans. Wij hebben ook nog een vertaling in het Farsi toegevoegd. Deze vertalingen kan je gebruiken bij het invullen of het uitleggen van het formulier. Denk er wel aan dat het online formulier enkel in het Nederlands of het Frans doorgestuurd kan worden. 
  De vertalingen vind je hier:
  arabisch.pdf
  engels.pdf
  farsi.pdf
  spaans.pdf
 • DVZ maakte een toelichting bij dit formulier en vertaalde deze toelichting in meerdere talen. Je vindt de toelichting samen met de vertalingen hier.

  o Elke meerderjarige binnen een gezin, dus ook de meerderjarige kinderen, moet een apart formulier invullen. Minderjarige kinderen moet je op het formulier van de moeder vermelden (als de moeder ook een formulier invult om een afspraak te krijgen).

  o Bij het invullen van het formulier is het verplicht een duidelijke foto van jezelf en van je identiteits- en reisdocumenten te uploaden. Hiervoor stelt DVZ verschillende vereisten die ze omschrijven in hun toelichting. Lees deze goed na. Andere documenten of bewijzen hoef je nog niet te uploaden, die kan je later voorleggen.

  o Het formulier moet elektronisch worden ingevuld. Het mag niet schriftelijk.

  o DVZ zal de afspraak sturen naar het emailadres dat je op het formulier invult. Controleer dus zeer regelmatig je email. Als je zelf geen emailadres hebt, vraag dan aan iemand anders of je haar of zijn emailadres mag invullen op het formulier. Het is dan wel belangrijk dat deze persoon je direct verwittigt als deze een email van DVZ ontvangt.

  .

2. HET FORMULIER WORDT AUTOMATISCH VERSTUURD NAAR DIENST VREEMDELINGENZAKEN

3. JE ONTVANGT EEN DATUM EN EEN TIJDSTIP WAAROP JE NAAR HET AANMELDCENTRUM 'KLEIN KASTEELTJE' MOET KOMEN

 • Dit is het adres van het aanmeldcentrum 'Klein Kasteeltje': Passendalestraat 2, 1000 Brussel
 • Het is belangrijk dat je op tijd op je afspraak bent. Het heeft wel geen zin om er uren op voorhand te zijn. Dit is, door de coronacrisis, gevaarlijk omdat het zo moeilijk wordt om social distancing te respecteren.

Meer informatie vind je op op de website van Ciré