Steun Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens de Warmste Week

De Warmste week komt er weer aan. Zet jij dit jaar een warme actie op voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Gevaar: rechten in afbraak! We voerden actie aan het Federaal Parlement

Actie Federaal Parlement 9 november 2017

Vanochtend voerden we samen met lidorganisaties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen actie aan het Federaal Parlement. De ingang van het parlement werd even een gevarenzone: "rechten in afbraak!".

TV-spot campagne 11.11.11

11.11.11 voert dit jaar campagne over migratie en vluchtelingen. wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar 11.11.11, samen met zijn leden, iedere dag aan werkt. Help 11.11.11 de grondoorzaken van migratie aanpakken.

Nieuwe beleidsnota asiel en migratie bouwt rechten verder af

Woensdag 25 oktober 2017 publiceerde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zijn nieuwe beleidsnota. Daaruit blijkt dat de staatssecretaris blijft kiezen voor een beleid van wantrouwen, terugsturen en beperken van rechten. Hieronder onze eerste blik op de beleidsnota.

Onze startbabbels Nederlands zijn gestart

Sinds kort zijn we gestart met onze startbabbels. Daar kan iedereen die geen of amper Nederlands spreekt terecht voor een fijn gesprek met mensen die goed Nederlands spreken. Dit helpt hen het Nederlands sneller onder de knie te krijgen. Elke dinsdag van 10u tot 11u30 (niet in schoolvakanties) in het Muntpunt (Brussel). Ofwel in ons Startpunt (Antwerpsesteenweg 34) elke woensdag van 14u tot 15u30 of elke zaterdag van 10u tot 11u30u.

Startbabbels

Sinds kort zijn we gestart met onze startbabbels. Daar kan iedereen die geen of amper Nederlands spreekt terecht voor een fijn gesprek met mensen die goed Nederlands spreken. Dit helpt hen het Nederlands sneller onder de knie te krijgen. Elke dinsdag van 10u tot 11u30 (niet in schoolvakanties) in het Muntpunt (Brussel). Ofwel in ons Startpunt (Antwerpsesteenweg 34) elke woensdag van 14u tot 15u30 of elke zaterdag van 10u tot 11u30u.

Persbericht: Asielwet zorgt voor controverse, stemming uitgesteld

Morgen zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers stemmen over wetsontwerpen die de Belgische asielwetgeving fundamenteel wijzigen. Vluchtelingenwerk en partners vragen al weken naar een grondiger debat over verontrustende delen van dit ontwerp. Willekeur in opsluiting en rechtsonzekerheid zijn slechts twee ernstige gevolgen van het ontwerp dat voorligt.

Platform kinderen op de vlucht stelt leeftijdsschatting in vraag

Vandaag, 11 oktober, stelt het Platform Kinderen op de Vlucht het rapport 'Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen' voor. Daaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten (radiografie tanden pols, sleutelbeen) door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt.

Samen met andere ngo's openen we een humanitaire hub vlakbij het Maximiliaanpark

Maximiliaanpark (c) Kristof Vadino MdM

De groep migranten die zich in en rond het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk bevindt, is een groep van kwetsbare, gekwetste en gedesoriënteerde mensen. De mannen, vrouwen en minderjarigen die hier op straat overleven, hebben een urgente nood aan een veilige plek om te rusten, te eten en zich te verzorgen. Ze hebben ook een grote behoefte aan duidelijke informatie. De vrijwilligers die actief zijn in de Noordwijk signaleren die nood al maanden.

Bouw nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen is begonnen

Over enkele maanden zullen er in België kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum. De bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen, de zogenaamde 'gesloten family units', in de buurt van Brussels Airport is begonnen.

Pagina's