Gezamenlijke reactie ngo's: Ernstige zorgen bij getuigenissen over gefolterde Soedanezen

Vandaag verschenen in de media enkele getuigenissen over gefolterde Soedanezen. Naar aanleiding van die getuigenissen kwamen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11., CNCD en Amnesty International naar buiten met een gezamenlijke reactie:

Bezoek onze tentoonstelling BE.LAND in Gent!

Vluchten is een verhaal van alle tijden. Maar ook gastvrijheid tegenover vluchtelingen heeft in België een lange traditie. Van 18 december tot 15 januari kan je deze boeiende geschiedenis ontdekken op de tentoonstelling BE.LAND in Gent!

Vrijwilligers gezocht voor coaching van werkzoekende vluchtelingen

Vluchtelingenwerk wil, in samenwerking met VDAB, bijdragen tot een snellere en meer duurzame tewerkstelling van vluchtelingen. We zijn daarom op zoek naar 20 vrijwilligers die als jobcoach de brug slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers.

Uitkomst Refugee Walk bekend: het was een succes!

Wat duidelijk werd op de dag zelf, blijkt nu ook uit de definitieve cijfers: de Refugee Walk 2017 was een groot succes. 939 mensen stapten mee, meer dan 200 vrijwilligers hielpen en we haalden maar liefst 227 595 euro opDaarmee kunnen we heel wat

Wonen in de wachtrij: dossier huisvesting crisisplatform wonen

 Het tekort aan huurwoningen op de sociale en private huurmarkt treft een hoop gezinnen. Heel wat onder hen komen in niet-aangepaste, onbetaalbare woningen terecht, anderen op straat. Het Crisisplatform Wonen waarvan Vluchtelingenwerk ook lid is, maakte die wooncrisis vandaag zichtbaar tijdens de actie 'Wonen in de wachtrij' in Brussel.  We voerden actie samen met dertien andere organisaties en vroegen ingrepen op korte en lange termijn. We presenteerden er ook ons dossier over huisvesting.  

Bedankt aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers!

Dagelijks zetten honderden vrijwilligers zich in voor asielzoekers en

Lijst veilige landen goedgekeurd ondanks protest

Op de ministerraad van 1 december 2017 keurde de regering de nieuwe lijst van veilige landen goed. Voor

Beleidsnota zet in op verdere ontradingsmaatregelen en afbraak van rechten

Organisaties die bijgaande analyse van de beleidsnota Asiel en Migratie (november 2017) onderschrijven

Vandaag hebben de federale parlementsleden in de commissie Binnenlandse Zaken hun bespreking verdergezet van de beleidsnota Asiel en Migratie. In die nota (van 19/10/17) formuleert staatssecretaris Theo Francken zijn prioriteiten voor het komende jaar.

Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind slapen gezinnen met kinderen nog altijd op straat

Geen enkel kind zou op straat moeten slapen. Volgens een persbericht van het Platform Kinderen op de vlucht sliepen gisteren, op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, toch nog tientallen gezinnen met kinderen op straat in Brussel. Terwijl de overheid winteropvang voorziet voor alleenstaande mannen en vrouwen, blijven gezinnen met kinderen in de kou staan. Het Platform, waar Vluchtelingenwerk lid van is, eist dat de bevoegde overheden hun verantwoordelijkheid opnemen.

Vluchtelingenwerk wordt 30 jaar. Vier jij mee?

Dit jaar bestaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen 30 jaar. Tijd voor een feestje!

Op zaterdag 2 december brengen we in Brussel jong en oud samen met workshops voor kinderen, een Syrische maaltijd met 'Dine With Us' (VOLZET), comedy, inspirerende speeches, muziek en een afterparty. Samen met onze vrijwilligers, partners, families, kortom iedereen die Vluchtelingenwerk een warm hart toedraagt, maken we er een onvergetelijke avond van. 

Pagina's