Raad van State eist onmiddellijke opschorting van de limiet op asielaanvragen

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de maatregel waarbij het aantal asielaanvragen dat per dag begrensd wordt onmiddellijk moet worden geschorst.

Nota weigering bewijs van aanmelding en opvang

Sinds einde november beperkt de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal asielaanvragen per dag. Probeerde jouw cliënt een verzoek om internationale bescherming te doen maar werd de toegang geweigerd?

Een warme uitstap voor asielzoekers en hun gezin

Zaterdag 15 december organiseren KOPERGIETERY en hetpaleis van 11u tot 15u een creatieve namiddag in Gent en Antwerpen voor 150 gezinnen en kinderen op de vlucht omdat opvang van asielzoekers meer betekent dan bed, bad, brood en begeleiding. 

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gisteren stuurden wij samen met 

#GeenMensenOpStraat

Deze ochtend voerden wij, Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en de Refugee Party samen met tientallen vrijwilligers actie. Bij een eerste actie aan het Klein Kasteeltje werd een spandoek ontrold, bij een tweede actie aan het Noordstation gingen mensen met slaapzak en wekker op de grond liggen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze gezamenlijke eis uit protest tegen het huidige ontradingsbeleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel.

Ons land zette al meer dan 200 kinderen op de vlucht op straat

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) kunnen aangemeld worden bij de Dienst Voogdij. Eens geregistreerd krijgen ze opvang. En daar loopt het nu mis. Er is te weinig opvang voorzien voor hen waardoor ze op straat worden gezet.

Project AZO! op bezoek bij De Ideale Wereld

Dinsdag 27 november was ons Project AZO! op bezoek bij De Ideale Wereld! Verschillende ondernemende vluchtelingen waren er op kijkstage. In hun thuisland waren deze vluchtelingen actief in de media als regisseur of cameraman.

De asieldiensten in België verhuizen naar verschillende plaatsen in Brussel

De vele mensen die bij de Dienst Vreemdelingen­zaken (DVZ), recht tegenover het Maximiliaanpark, aanschuiven om

Staatssecretaris zet limiet op asielaanvragen. Vandaag al 60tal mensen op straat

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken besliste gisteren om een limiet van 60 asielaanvragen per dag in te stellen. Vandaag werd de limiet al verlaagd naar 50 asielaanvragen.

Netwerkdag vrijwilligers voor mensen op de vlucht

Vluchtelingenwerk en Gastvrij Netwerk nodigen vrijwilligersverenigingen uit die zich inzetten om mensen op de vlucht te helpen en samen leven te doen slagen. De netwerkdag is een gelegenheid voor vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen  om mekaar te leren kennen, ervaringen en inzichten uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. Klik hier voor meer informatie over de netwerkdag.

Pagina's