Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure (update)

Ook in 2013 blijft een kwaliteitsvolle begeleiding van asielzoekers tijdens hun

Aan de slag in Vlaanderen als gevluchte arts

Vluchtelingenwerk begeleidde de afgelopen jaren enkele tientallen gevluchte artsen die hun diploma wilden laten gelijkwaardig verklaren. De meesten onder hen moesten hiervoor een examen afleggen en ook nog enkele jaren studeren. Op die manier moesten ze wel een erg lang traject afleggen vooraleer ze zich opnieuw arts konden noemen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de expertise van deze artsen zo goed en zo snel mogelijk kan ingeschakeld worden in Vlaanderen? En welke meerwaarde hebben zij voor onze zorgsector?

Brochure 'Individuele opvang van asielzoekers' - tijdelijk niet meer beschikbaar

In België heeft elke asielzoeker bij wet recht op opvang en begeleiding. Iemand die vlucht uit zijn eigen land voor oorlog, geweld en vervolging heeft hulp nodig om hier een nieuwe, veilige toekomst op te bouwen. Eind jaren ’90 bracht de crisis in de Balkan een grote vluchtelingenstroom op gang. De asielcijfers stegen, er moesten meer

Brochure 'Wat is resettlement?' - tijdelijk niet beschikbaar

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio. Ontwikkelingslanden vangen vier vijfde van de vluchtelingen wereldwijd op. België en andere Europese landen behoren tot de rijkste landen van de wereld en zouden meer kunnen doen om vluchtelingen wereldwijd te beschermen.

Brochure 'Wat is Dublin?'

Asielzoekers hebben vaak een moeilijk reis achter de rug voor ze in Europa aankomen. En daarna hebben ze soms nog een lange weg af te leggen. Want wist je dat asielzoekers niet altijd een nieuw veilig leven kunnen beginnen in hetzelfde land als hun gevluchte familie?

Brochure 'Wat is een vluchteling?'

Gevluchte holebi's – een analyse van beslissingen door de asielinstanties

Uit de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) blijkt dat het aantal beslissingen over personen die vluchten omwille van hun seksuele geaardheid elk jaar stijgen.

Point of no Return - The futile detention of unreturnable migrants

Vorig jaar ging Vluchtelingenwerk op zoek naar niet-repatrieerbare vreemdelingen. Dat zijn vreemdelingen die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun herkomstland, maar ook geen verblijfsvergunning voor België krijgen. We bundelden hun verhalen opwww.pointofnoreturn.eu. Zoals het verhaal van Hagop en Boban die beiden vrijwillig willen terugkeren maar niet mogen omdat hun thuisland hen niet erkent als burger.

Maak de Toekomstpuzzel

Om asielzoekers beter te begeleiden in het maken van een haalbare toekomstbeslissing en om hierbij terugkeer aan bod te brengen, ontwikkelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen de methodiek ‘toekomstbegeleiding’. De methodiek reikt concrete tips en hulpmiddelen aan.

Extra tips Toekomstbegeleiding

Deze publicatie is een aanvulling op het methodiekboekje ‘Maak de Toekomstpuzzel - Toekomst en terugkeer in de begeleiding van asielzoekers’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Begeleiders van

Pagina's