Methodiek vluchtverhaalanalyse: Het vluchtverhaal begrijpen voor een goede begeleiding

Het is belangrijk dat advocaten van asielzoekers  het vluchtverhaal van hun cliënten correct begrijpen. Om het verhaal goed te begrijpen en juist te kunnen inzetten in de asielprocedure, is een grondige vluchtverhaalanalyse onontbeerlijk.

Met de methodiek Vluchtverhaalanalyse willen we advocaten de tools aanreiken om samen met de sociaal werker het vluchtverhaal van vluchtelingen in kaart te brengen en te doorgronden. Deze methodiek steunt naast onze eigen ervaring in asieldossiers en de beschikbare publicaties ook op de observaties en ondersteuning van de verschillende begeleiders, die de vluchtverhaalanalyse toepassen tijdens de procedurebegeleiding.

Enkel beschikbaar als download.