Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In haar jaarverslag 2013 geeft Vluchtelingenwerk een overzicht van wat er allemaal gebeurde in de opvang in 2013 en wat er nog moet gebeuren. De crisis in de asielopvang is bedwongen, het aantal opvangplaatsen kan afgebouwd worden. Maar het vrijgekomen budget werd nog onvoldoende geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de opvang.

Te bestellen via het formulier: bestellen