Analyse regeerakkoord: 'Waar is de blik op de wereld?'

Analyse regeerakkoord Michel I

Syrië, Palestina, Irak, Soedan of Oekraïne… Overal zijn conflicten aan de gang. Mannen, vrouwen en kinderen moeten op de vlucht voor oorlog en vervolging. Toch focust het nieuwe regeerakkoord op terugkeer, misbruikbestrijding en beveiliging van de grenzen. En nauwelijks op het beschermen van mensen op de vlucht. 

Een uitgebreide analyse.

Enkel beschikbaar als download.