Juridische nota: federale regering weigert opvang aan bepaalde groepen asielzoekers

De minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block maakte in januari 2020 bekend dat bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer krijgen. Nochtans is ons land bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren.  

Het kabinet besliste dat mensen wiens Dublinbeslissing niet langer geldt, omdat de Belgische asielinstanties de procedure te lang lieten aanslepen, en mensen die al erkend zijn als vluchteling of subsidiaire bescherming hebben in een ander EU-land, geen opvang meer krijgen. Hoelang deze maatregel zal gelden, is niet duidelijk.  

Sinds begin januari weigert Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, materiële opvang aan deze twee categorieën asielzoekers. Daarnaast weigert Fedasil sinds lang de opvang aan mensen die een volgend verzoek doen. De erbarmelijke omstandigheden in de landen aan de grens is ook de reden waarom de tweede categorie mensen die geen opvang meer krijgen, mensen die al erkend zijn in een ander EU land, toch hier asiel aanvragen. Ook zij worden nu aan hun lot overgelaten op straat.

Juridische nota

In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren. 

Enkel beschikbaar als download.