Verslagboek Netwerkdag 28/10/2017 - Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk publiceerde een gedetailleerd verslagboek van zijn netwerkdag van 28 oktober 2017. Het verslagboek legt de uitwisseling van deze dag vast en biedt tegelijk een inkijk in de context van het lokale werkveld waar de vrijwilligers, niettegenstaande politieke, structurele en persoonlijke hindernissen, werken aan brugwerking vluchteling–bevolking en creatieve sociaal-culturele activiteiten.

Deze netwerkdag bood aan vrijwilligers van de 38 lidorganisaties de gelegenheid om onder elkaar hun ervaringen, bekommernissen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen rond vijf thema’s:

 

  1. ontmoeting tussen vluchteling en bevolking
  2. publiek opkomen voor solidariteit met vluchtelingen
  3. innovatieve oplossingen voor het structureel tekort aan huurwoningen
  4. samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen
  5. het nut van de toolkit van Gastvrij netwerk

Twee meewerkende vluchtelingen, Z. Ghaida en V. Razavi, en wetenschappelijk onderzoeker R. Vandevoordt waren een essentiële meerwaarde. Een derde vluchteling I. Rahmah leverde een fotoreportage.

Enkel beschikbaar als download.