60 jaar Vluchtelingenverdrag

60 jaar Vluchtelingenverdrag

Analyse van de Belgische praktijk en het internationaal en Europese kader

Op 28 juli 2011 vierde het Vluchtelingenverdrag zijn 60ste verjaardag. In deze publicatie wordt nagegaan wat het Vluchtelingenverdrag nu nog betekent voor mensen op de vlucht. Er wordt een analyse gedaan van de toepassing van het Vluchtelingenverdrag. Verder gaan we na wat de invloed is van de Kwalificatierichtlijn op de Belgische asielpraktijk. Het geheel wordt gestoffeerd met heel wat voorbeelden uit de praktijk.

Enkel beschikbaar als download.