Mensen op de vlucht bang om bescherming te vragen in België

Ngo’s vragen oriëntatie- en onthaalcentrum en meer menselijke toepassing Dublin-regeling

Uit twee rapporten van hulporganisaties werkzaam in de hub, die vandaag verschenen, blijkt dat mensen op de vlucht geen

Voorstellen voor een echt asielbeleid

Op 26 mei trekken we weer met z'n allen naar de stembus. Het is belangrijk dat we voor een solidair beleid stemmen dat alle mensenrechten naleeft. Mensen moeten op de eerste plaats komen.
Klik hier om onze voorstellen aan de politici te lezen. Op deze manier kan jij op 26 mei de juiste keuze maken! 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wenst iedereen een gelukkig, warm en veilig 2019!

Dagelijks vluchten mensen voor oorlog, geweld en vervolging. Ze zijn op zoek naar een veilige thuis.

Wij bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn er trots op dat we hen, samen met jou, ook in 2018 hielpen om een warme plek te vinden. In 2019 blijven we ons inzetten voor mensen op de vlucht. Bedankt voor je niet aflatende steun!

De beste wensen van alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs op ons secretariaat: 

Raad van State eist onmiddellijke opschorting van de limiet op asielaanvragen

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de maatregel waarbij het aantal asielaanvragen dat per dag begrensd wordt onmiddellijk moet worden geschorst.

Nota weigering bewijs van aanmelding en opvang

Sinds einde november beperkt de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal asielaanvragen per dag. Probeerde jouw cliënt een verzoek om internationale bescherming te doen maar werd de toegang geweigerd?

Een warme uitstap voor asielzoekers en hun gezin

Zaterdag 15 december organiseren KOPERGIETERY en hetpaleis van 11u tot 15u een creatieve namiddag in Gent en Antwerpen voor 150 gezinnen en kinderen op de vlucht omdat opvang van asielzoekers meer betekent dan bed, bad, brood en begeleiding. 

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gisteren stuurden wij samen met 

#GeenMensenOpStraat

Deze ochtend voerden wij, Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en de Refugee Party samen met tientallen vrijwilligers actie. Bij een eerste actie aan het Klein Kasteeltje werd een spandoek ontrold, bij een tweede actie aan het Noordstation gingen mensen met slaapzak en wekker op de grond liggen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze gezamenlijke eis uit protest tegen het huidige ontradingsbeleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel.

Ons land zette al meer dan 200 kinderen op de vlucht op straat

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) kunnen aangemeld worden bij de Dienst Voogdij. Eens geregistreerd krijgen ze opvang. En daar loopt het nu mis. Er is te weinig opvang voorzien voor hen waardoor ze op straat worden gezet.

Project AZO! op bezoek bij De Ideale Wereld

Dinsdag 27 november was ons Project AZO! op bezoek bij De Ideale Wereld! Verschillende ondernemende vluchtelingen waren er op kijkstage. In hun thuisland waren deze vluchtelingen actief in de media als regisseur of cameraman.

Pagina's