Nieuwsbrieven Startpunt

Kijk hieronder voor de nieuwsbrieven van ons Startpunt

Januari 2020

 
 
 
 
   
 

newsletter starting point

 
 
   
 
January 2020
 
 

Hey! Hi! Bonjour!


 

"Familynews" Starting point

 

Departure and arrival in the Startpunt team

Leaves and Arrivals in the Starting Point Team

 

Welcome Sagia

Hello everybody. I am Sagia and I have started my ESC with Refugee Action on Friday, January 17 ! I will work for one year with the Starting Point Team, as a legal trainer. I come from Italy where I've already had some working experience in the field as I've worked first in the legal office of a “Refugee Camp” based in Como and after a while at the EASO Office located in the Immigration Office of a Police Station in a northern city of Italy. I'm sure this experience at Refugee Work will allow me to improve my professional skills, giving me the opportunity to work actively and directly on many projects and activities. Also, the Belgian and international realities of the city of Brussels will make me grow on a personal level as well. Can't wait to start my journey or learning and improving myself!

 

Welkom Sagia

Hallo iedereen. Ik ben Sagia en ben op 17 januari begonnen aan een jaar vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk in het kader van het European Solidarity Corps. Ik engageer me bij het Startpunt-team als trainer op de inhoud van de juridische basisinformatie die we geven aan asielzoekers en vluchtelingen. Ik kom uit Italië.  Daar heb ik al werkervaring opgedaan. Ik werkte eerst in het juridische bureau van een vluchtelingenkamp in Como en na een tijdje op het EASO-kantoor bij de immigratiedienst van een politiebureau in een noordelijke stad van Italië.  Ik ben er zeker van dat de ervaring bij Vluchtelingenwerk mijn professionele vaardigheden zal verbeteren, doordat ik de kans krijg om actief en in direct contact met de doelgroep aan vele projecten en activiteiten mee te werken. Bovendien zullen de Belgische en internationale aspecten van Brussel mij op persoonlijk vlak doen groeien. Ik kan niet wachten om dit traject om te leren en te groeien te starten!

 

Afscheid Noa

Wat vliegt de tijd.  Na 8 weken komt mijn stage bij vluchtelingenwerk tot een einde. Ik ben met open armen ontvangen door collega's en vrijwilligers, dus ik ben een beetje verdrietig om alweer te moeten vertrekken. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd de afgelopen weken en was elke dag omringd met ongelooflijk veel engagement, solidariteit en vriendelijkheid. Ik ben blij om jullie allemaal ontmoet te hebben en om deze ervaringen mee naar huis te nemen. Ik neem zeker geen afscheid en ik hoop me snel weer bij jullie aan te sluiten als vrijwilliger! Heel erg bedankt en tot snel!

 

Goodbye Noa

Time really flies. My internship with Refugee Work has come to an end after 8 weeks. I have been welcomed with open arms by colleagues and volunteers, so I feel a bit sad to have to leave. I've learned a lot about the past weeks and have been surrounded every day with an incredible amount of commitment, solidarity and kindness. I'm really happy to have with you all and to take these experiences home. I'm definitely not saying goodbye as I hope to join Starting point again soon as a volunteer! Thank you and see you soon!

 

 

Starting point's latest actions

 

Startpunt nieuws

Sinds twee maanden ontvangen we elke woensdag in ons Startpunt vluchtelingen die in en rond het Maximiliaanpark vertoeven. De humanitaire hub is die dag gesloten.  De eerste weken deden we dan in de ochtend een toer in het park om hen uit te nodigen.  Nu is dat niet meer nodig.  Radio trottoir doet zijn werk! Onze gasten sijpelen binnen tussen 10u en 16u, om zich te verwarmen bij een kop koffie of thee, telefoons op te laden, met het thuisfront te bellen, voor een praatje, en met vragen over hun situatie. Onze vrijwilligers schuiven mee aan de tafels, geven juridische basisinformatie, verwijzen door naar andere diensten of naar een advocaat. Op sommige dagen kwamen zo’n honderd mensen langs!

 

De reacties in de buurt zijn positief. Andere organisaties willen ook hun steentje bijdragen. Het OCMW van Schaarbeek, die voedseloverschotten ophaalt bij winkeliers brengt, alle weken vers fruit, yoghurt, brood…  Nog anderen gebruiken onze infrastructuur, zoals UNLESS. Die gebruiken ’s avonds ons lokaal voor warme maaltijden.  En met het label van de  Vlaamse Bouwmeester werken we samen aan een project over solidair gebruik van de openbare ruimte met de architecten van RuimteVeldWerk.

 

We gaan binnenkort ook starten met een aanbod naar scholen in de buurt: vorming voor leerkrachten over vluchten en wat er in het hoofd van jonge nieuwkomers speelt en hoe je daar goed mee kan omgaan in de klas.

 

Verder komen er in het voorjaar ook yogasessies i.s.m. enkele gemotiveerde yogaleerkrachten.  We willen die openstellen voor iedereen in de buurt, hopelijk in het Maximiliaanpark. De migranten zijn in ieder geval al enthousiast.

 

News

Two months ago Startpunt opened the door for refugees in and around Maximilian Park again: once a week, on Wednesdays, when the humanitarian hub is closed.  At the start of the project we made a tour in the park to invite people, but this is no longer needed! Our guests are welcome between 10am and 4 pm to warm up, charge their phones, watch a little video, call home, have a chat or ask questions about their situation.  Our volunteers join the tables and listen to their stories and questions, give basic legal information, refer to social services, stress the importance of contacting a lawyer in specific cases..  We had already days with around 100 visitors a day!

 

The reactions in the neighbourhood has been very positive so far. Other organisations join in, like the CPAS of Schaarbeek that collects food surpluses.  They bring us every week fresh fruit, yoghurt, milk and bread…  Others use our infrastructure like UNLESS that organises food distribution at night. And with the label of the Vlaamse Bouwmeester we collaborate in a project for solidarity building in public space, together with the architectures of RuimteVeldWerk.

 

Soon we will start with a training offer for school teachers for a better understanding of the situation of refugees and how to deal with young refugee children in class.

 

We also play with the idea of organising yoga sessions in the neighbourhood in collaboration with two enthusiastic yoga teachers.  Hopefully this can take place in the Maximillian park when the weather allow this.  The sessions will be open for everyone.  Refugees showed already their interest in this activity.

 

Driekoningentocht

Op 5 januari organiseerde o.a. KWB, Davidsfonds en Tochten van hoop de ‘Driekoningentocht’. Zo’n 400 mensen, leden en sympathisanten deden in verschillende groepjes mee aan de gegidste wandeling door Sint-Joost-ten-Node. De insteek van deze wandeling was om een vergeten stukje Brussel te laten zien : 'Diversiteit als rijkdom'. Onderweg hielden ze halt bij verschillende sociale, culturele en interculturele initiatieven en organisaties. Zo ook bij Vluchtelingenwerk. We stelden onze organisatie en Gastvrij Netwerk voor, en vertelden wat meer over de missie en visie van ons Startpunt en de Refugee Route

 

Driekoningentocht

On 5 January KWB, Davidsfonds and Tochten van hoop organised the ‘Driekoningentocht’. About 400 people, members and sympathisers participated in a guided walking tour through Sint-Joost-ten-Node. The walk was meant to show a forgotten part of Brussels under the heading 'Diversity as richness'. Along the way they stopped at various social, cultural and intercultural initiatives and organisations, including Vluchtelingenwerk. We presented the organisation and the “Gastvrij Netwerk” (network of hospitality) and further also presented the Startpunt actions and Refugee route. 

 

 

Naar de Raad van State tegen uitsluiting opvang van bepaalde asielzoekers en de eerste veroordeling Fedasil is een feit!

Tegen deze onwettige gang van zaken heeft Vluchtelingenwerk samen met anderen juridische stappen ondernomen.  Ook Startpunt droeg hier aan bij, door onze dagelijkse monitoring aan het Klein Kasteeltje, die we speciaal voor deze maatregel tijdelijk uitgebreid hadden naar de namiddag wanneer mensen uit het Klein Kasteeltje buiten komen.  Dank hiervoor!

 

http://vluchtelingenwerk.be/nieuws/organisaties-naar-raad-van-state-tegen-uitsluiting-opvang-van-bepaalde-asielzoekers

 

To the Council of State against exclusion of specific types of asylum seekers and first condemnation Fedasil

Vluchtelingenwerk, together with others, has undertaken legal steps against this illegal practice of excluding some types of asylum seekers from the right to shelter.  Startpunt contributed to this by daily monitoring at Petit Chateau.  We extended the monitoring to afternoons for this purpose, allowing us to meet people when they left the arrival center without shelter.  Thanks to those who made this possible! Click below for more information!

 

http://vluchtelingenwerk.be/nieuws/organisaties-naar-raad-van-state-tegen-uitsluiting-opvang-van-bepaalde-asielzoekers

 

 
   
Web version  | preferences  | Unsubscribe

November 2019

 
 
 
 
   
 

nieuwsbrief startpunt

 
 
   
 
15th of November 2019
 
 

Hallo! Hi! Bonjour!


 

Startpunt’s latest actions

 

Eén jaar aan de poort van het Klein Kasteeltje

 

Op 3 december 2019 is het aanmeldcentrum één jaar gevestigd in het Klein Kasteeltje. Mensen die asiel willen aanvragen in België moeten zich tussen 9.00 uur en 10.00 uur aanmelden voor de registratie van hun asielaanvraag. Naast deze registratie, identificatie en medische screening, dient het Klein Kasteeltje dan een aantal dagen als opvangcentrum. De specifieke kwetsbaarheden van asielaanvragers worden in kaart gebracht om hen nadien zo aangepast mogelijke opvang te kunnen geven.

Het eenjarig bestaan betekent ook één jaar aanwezigheid van het Startpuntteam. Samen met een team geëngageerde vrijwilligers zijn we al een jaar elke ochtend vanaf 8.15 uur aanwezig aan de poort van het Klein Kasteeltje.  Daar geven we de mensen die aanschuiven om binnen te gaan objectieve informatie over de asielprocedure in België. We willen dit bijzonder moment van 1 jaar werking in deze “straathoekwerkaanpak” aangrijpen om onze werking, en in het bijzonder onze vrijwilligers, in de verf te zetten! Hoe we dit zullen doen blijft nog even een verrassing. To be continued…

 

One year at the gate of Klein Kasteeltje

 

On 3 December 2019 we celebrate the one year opening of the arrival center in Klein Kasteeltje. People who want to ask for international protection in Belgium apply between 9 and 10 am for the registration of their asylum claim. Apart from registration, identification and medical screening, Klein Kasteeltje also functions as a temporary reception center for the first days. This allows Fedasil to screen people on specific vulnerabilities and allows Dispatch to assign the most adapted reception center.

This one year existence of the arrival center also means one year of presence of the Startpunt team. Together with the team of motivated volunteers the Startpunt team gives every morning objective information about the Belgian asylum procedure. On the 3 December we will highlight the work of Startpunt and especially the hard work of our volunteers. How we will celebrate is a surprise.  To be continued…

 

Multifunctionele bijeenkomst: Q&A en afscheid Atiqullah

 

Na een maand stilte hadden we op 6 november weer een vraag-en antwoord sessie voor de vrijwilligers van het Startpunt. Deze keer bespraken we de interviews bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. We leerden welke vorming protection officers krijgen, hoe interviews worden voorbereid en georganiseerd, het type vragen dat wordt gesteld, wat de rol van de advocaat is en nog veel meer. Een boeiende bijeenkomst! Je ontvangt binnenkort een rapportje hierover.

Daarna deelden we een lekkere maaltijd en boeiende conversaties. We bedankten onze oud-collega Atiqullah voor het fantastische werk dat hij gedurende een jaar bij ons deed. Oudere en nieuwere vrijwilligers babbelden honderduit, soms akkoord met elkaar, soms niet. Maar de gesprekjes eindigden altijd met een lach.

 

Multi-purpose gathering: Q&A and goodbye Atiqullah

 

After a month of absence Q&A sessions are back! On 6 November, the Startpunt volunteers gathered to learn more about the interviews at the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. We learned  how protection officers are trained, how interviews are prepared and organized, what type of questions are asked, what the role of lawyers is... It was a very interesting and enriching meeting. Soon, a brief report will be shared so stay tuned!

Afterwards the joy of learning was topped up with delicious food and cheering conversations. We thanked our ex-colleague Atiqullah for all the great things he did during his duty at Startpunt.  Old and recently started volunteers met each other and exchanged conversations on different topics. Sometimes they agreed, sometimes they disagreed but it always ended with a laugh!

 

 

 

Latest news about StartBabbels

 

Deelnemers nemen de leiding 

 

Op maandag 4 november werd de conversatietafel –Starbabbel- geleid door één van de deelnemers. Shanti werkte op basis van haar ervaring het concept voor een gesprek over leermotivatie uit en schreef speciaal voor onze nieuwsbrief hierover een stukje. We willen Shanti en alle andere deelnemers dan ook bedanken voor hun inzet tijdens de conversatietafels.

“Ik nam de eerste keer deel aan de conversatietafel in september en kreeg meteen een zeer warm onthaal. Twee maanden later kreeg ik de kans om de conversatietafel te begeleiden. Het was zonder twijfel een onvergetelijk moment en een eer voor mij als anderstalige. Ik kom nl. van Indonesië. Dankzij Vluchtelingen Vlaanderen heb ik niet alleen de kans om mijn passies te delen maar ook om mensen van over de hele wereld te ontmoeten. Het is ook zeer leerrijk om met de senior moderatoren samen te werken.”

 

Participants take the lead

 

On Monday 4 November the conversation table was led by one of the participants. Based on her experience, Shanti developed the concept for a discussion on learning motivation and wrote a special article about this for our newsletter. We would like to thank Shanti and all the other participants for their commitment to the conversation tables.

“I first joined their conversation table in mid-September and immediately felt welcome. Two months later I got the chance to moderate the weekly Dutch conversation table. I come from Indonesia and my mother tongue is not Dutch. So it was an unforgettable moment and an honor for me to have this opportunity. Thanks to Vluchtelingenwerk Vlaanderen, I do not only have the possibility to turn my passion of knowledge sharing and languages into practice, I can also meet people from different parts of the world. Finally, it has been a pleasure to get to know the more senior moderators and to learn from them.”

 

 

 

Upcoming events 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen @ Allez:NL

 

Op 28 november 2019 vindt Allez:NL plaats. Allez:NL wordt georganiseerd door Huis van het Nederlands en is een dag voor iedereen die op een leuke manier Nederlands wil oefenen. Meer dan 50 organisaties organiseren die dag gratis workshops en activiteiten in en rond Brussel met Cinema Palace als centraal ontmoetingspunt.

 

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen’s Startbabbelsteam bedacht een activiteit! Wandel in groep met een Nederlandstalige begeleider door Brussel en ontdek nieuwtjes over de stad die je nog niet kende. De wandeling start om 10.30 uur in de voormiddag en in de namiddag om 14.30 uur en zal telkens 1,5 uur duren.

Meer informatie of inschrijven? Ga naar de website van Allez:NL!

https://www.huisnederlandsbrussel.be/alleznl

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen @ Allez:NL

 

On 28 November 2019 Allez:NL will take place. Allez:NL is organized by Huis van het Nederlands and is an animated day for everyone who wants to practice Dutch in a fun way. More than 50 organizations will organize free workshops and activities in and around Brussels with Cinema Palace as a central meeting point.

The Startbabbels team of Vluchtelingenwerk Vlaanderen also organizes an activity! Walk through Brussels in a group with a Dutch-speaking guide and discover new facts about the city you didn't know before. The walks start at 10.30 am and 2.30 pm and will last 1.5 hours.

More information or registration? Go to the website of Allez:NL!

https://www.huisnederlandsbrussel.be/alleznl

 

Tea Talk & Walk – Stadsvernieuwingscontract

 

We informeerden jullie al dat we steun krijgen van de stad Brussel in het kader van de stadsvernieuwingscontracten Brussel en Molenbeek (site Citroën Vergote) om de connectie te leggen tussen ons doelpubliek en de lokale gemeenschap.

Op 27 november komt er een officiële aftrap van alle weerhouden projecten bij vzw Toestand, Allée du Kaai aan het Kanaal.

Vanaf 14 uur word je ontvangen, om 14.30 uur volgt een woordje van de schepen van Participatie van BXL en de burgemeester van Molenbeek, om 15 uur gebeurt er een korte voorstelling van alle projecten en om 16 uur zijn er activiteiten voor het publiek.  Daar zal Startpunt dus ook concreet voorstellen wat we doen en gaan doen. Een uitnodiging volgt nog, maar noteer de datum al!

 

Tea Talk & Walk - Urban renewal project

 

We already informed you that Startpunt is supported by the town hall of Brussels (urban renovation contracts, site Citroën Vergote) to build bridges between target groups and local communities. On November 27th an official launch will be organised at vzw Toestand, Allée du Kaai (avenue du port). Doors wil open at 2 pm, followed by a speech from Brussels deputy mayor responsible for Participation and a speech from the mayor of Molenbeek at 2.30 pm. At 3 pm, a short presentation of all participating organisations will be given and at 4 pm there will be activities for the public. Startpunt will give a concrete presentation of what we do and will do in the near future. An invitation will follow.  Save the date!

 

Startpunt opent de deuren weer voor het publiek!
 

Vanaf 4 december gaat het Startpunt weer open in de Antwerpsesteenweg! Dit keer niet voor verzoekers tot internationale bescherming, die we nu steunen aan het Klein Kasteeltje, maar voor mensen op de vlucht die in het Maximiliaanpark verblijven. Woensdag is namelijk de dag dat de humanitaire hub gesloten is. Van 10 tot 16 uur kunnen mensen er terecht voor een kop thee, internet, een praatje en specifieke informatie.

Zin om (terug) logistiek mee te werken? Ofwel in het ploegje 10-13 uur ofwel in het ploegje 13-16 uur: koffie zetten, afwassen, opruimen, met de mensen een praatje slaan…  Laat het snel weten aan riet.quatacker@vluchtelingenwerk.be. Dan bevestigen we tegen 26 november hoe de organisatie er verder zal uitzien.  We zien dan hoe het zal lopen en kunnen mogelijk na Nieuwjaar meer dagen openen.

 

OPROEP! Wil je iets organiseren voor mensen op de vlucht op Kerstmis (woensdag 25 december) of op Nieuwjaar (woensdag 1 januari) stuur een mailtje naar riet.quatacker@vluchtelingelingenwerk.be voor 15 december en dan bekijken we samen wat we kunnen doen.

 

Startpunt is opening its doors again!

 

Starting 4 December Startpunt opens its doors again at Antwerpsesteenweg! This time not for applicants for international protection, supported at Klein Kasteeltje, but for refugees who gather in Maximilian Park. Because on Wednesdays the humanitarian hub is closed, we will then open the doors from 10 am to 4 pm for a cup of thee, a talk, internet and information.

 

Would you like to give logistic support (again)? There will be a team from 10 am to 1 pm and one form 1 pm  to 4 pm. Inform riet.quatacker@vluchtelingenwerk.be if you want to join.  We will confirm you at the latest on 26 November how the organisation will be done. There is a chance that we will increase the opening days after New Year. 

 

CALL! Do you want to organize something for refugees on Christmas Day (25 December) or on New Year’s day (1 January)? Send an email to riet.quatacker@vluchtelingenwerk.be and we will check what we can do!

 

Toilettes solidaires

 

We zullen op dagen dat Startpunt open gaat ook meewerken aan het initiatief “Solidaire WC’s” van Samu Social voor vrouwen die in het park verblijven. Samu zoekt plaatsen in de buurt hiervoor en wij doen mee. 

 

Opening days of Startpunt will also give access to women in the park to use the toilet.  It is an initiative of Samu Social that we join.

 

Help VZW Bij Ons Thuis

 

Paul, één van onze Startpunt vrijwilligers, is de bezieler van VZW Bij Ons Thuis, een initiatief dat zich in zet voor vluchtelingen die terecht komen in het Hageland.  Ze kochten net een nieuw Vluchtelingenhuis en zijn nu op zoek naar financiële middelen om het huis in te richten. Wil je VZW Bij Ons Thuis helpen? Kom dan zeker op 20 december naar de After Work Party in de Klinker (Aarschot).

 

Meer info? https://www.facebook.com/vzwbot/

 

Paul, one of our Startpunt volunteers, is the driving force behind VZW Bij Ons Thuis, an initiative dedicated to refugees who end up in het Hageland. They recently purchased a new Refugee House and are now looking for financial means to furnish it. Do you want to help? Come to the After Work Party in de Klinker (Aarschot) on 20 December.

 

More info? https://www.facebook.com/vzwbot/

 

 

We are looking for...

 

Een caravan! 

In het kader van het project Tea Talk & Walk zijn we op zoek naar een caravan!

  1. Op 27 november zullen we hem gebruiken voor het publieksmoment in Allée du Kaai, waar we een infosessie gaan organiseren met mensen uit het park en uitleg zullen geven aan het publiek wat we doen en waarom we dit doen.
  2. Nadien is het de bedoeling om een caravan te plaatsen aan de zij-uitgang van Klein Kasteeltje zodat we mensen kunnen verwijzen naar diensten en plaatsen in de stad waar ze terecht kunnen met specifieke noden (slapen, douchen, eten, informatie…)

Mocht je iemand kennen die een caravan gratis of (spot)goedkoop aanbiedt… laat het horen aan geert@vluchtelingenwerk.be

 

A caravan!

  1. On 27 November we will use it for the public event at Allée du Kaai where we will organize an info session with people from the Maximilian Park and explain to the public what and why we do this.
  2. Later on we want to install a caravan at the exit door of Klein Kasteeltje so we can refer people to services in town where they find help for specific needs like where to sleep, to shower, to eat or get information…

If you know a kind person who could offer us a caravan for free or cheap let us know!You can get in touch by sending an e-mail to geert@vluchtelingenwerk.be

 

 
 
 
   
Webversie | Voorkeuren | Uitschrijven

September 2019

 
 
 
 
   
 

nieuwsbrief startpunt

 
 
   
 
17th of September 2019
 
 

Hallo! Hi! Bonjour!


 

“Familynews” Startpunt

 

Vertrek en aankomst in het Startpunt team

Leaves and Arrivals in the Startpunt Team

 

Recently, Startpunt team passed through some changes. Our three brilliant volunteers, Floria del Carmen Cutrona, Zana Hanafi and Marta Bolognesi completed their voluntary and great work with us. It was amazing to work with them and we wish to cross our journeys once again. On the other hand, we welcome our new volunteer Gizem Dinç who will be in charge of the coordination of our team. Here are their short “goodbye” and “hello” messages to all of us;

 

Floria

Beste allemaal, 

Mijn tijd bij Vluchtelingenwerk zit er op.  Het was een geweldige ervaring. Ik heb een heleboel bijgeleerd en prachtige mensen ontmoet.

De warme omkadering en de directe contacten met migranten en asielzoekers hebben me professioneel veel bijgebracht. Ik leerde de sterktes en de zwaktes van het Belgisch asielsysteem kennen en besef eens te meer wat menselijkheid kan betekenen. Bedankt allemaal om deze korte periode deel te hebben uitgemaakt van mijn leven. Ik hoop snel terug te komen naar Brussel en de draad met Vluchtelingenwerk als vrijwilliger weer op te nemen…  Het allerbeste,  Floria

 

Dear all,

 

My time in Vluchtelingenwerk Vlaanderen came to an end. It was a great experience! I have learnt a lot and meet amazing people.

Working in such a warm environment and in strict contact with migrants and asylum seekers shaped me professionally and gave me the possibility to touch first hand all the weaknesses and strengthens of the Belgian system by also making me understand how great humanity can be.

Thank you all for being part of this amazing short period of my life and I hope to come back soon to Brussels and continue volunteering with Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

All the best

 

Marta

Ik wil Vluchtelingenwerk bedanken dat me de kans bood om in slechts vier maanden zoveel bij te leren.  Ik ben me nu meer bewust van de praktijk i.v.m. migratiewetgeving, ik kan mezelf nu beter uitdrukken in het Nederlands en ik leerde een hoop geweldige mensen kennen in het team. Nu mijn stage voorbij is, blijf ik toch nog in Brussel en kan dus als vrijwilliger blijven meewerken ’s ochtends aan het Klein Kasteeltje.  Bedankt hiervoor!

Cheers,  Marta

 

I would like to thank Vluchtelingenwerk for giving me the opportunity to learn so much in just 4 months. I am now more aware about the practice related to migration laws, I can make myself understood in Dutch, and I met amazing people in the team. Even though my internship is over, I decided to stay in Brussels and I will stay and provide support in the morning at Klein Kasteeltje. Thank you for this opportunity!

Cheers, Marta 

 

 

Zana

Sinds November vorig jaar was ik vrijwilliger bij Startpunt. Ik gaf informatie aan asielzoekers aan het Klein Kasteeltje en vanaf maart dit jaar deed ik er stage. Ik werd coördinatrice van de namiddag shift aan het Klein kasteeltje. We informeerden daar No Show cases, personen die opvang geweigerd werden, over hun rechten. Ik ben zo blij van deel uit te maken van het Startpunt team.  Ik leerde professioneel veel bij en ik had tijd om dat in de praktijk om te zetten. Ik zal contact houden met het Startpunt en met Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat mijn tweede familie is geworden in België. Danku!  Zana

 

I was volunteering with Startpunt since November 2018. I was giving information about asylum procedure to asylum seekers at the door of Klein Kasteeltje (small castle), and from March I started to do a stage/an internship. I was the coordinator of the Afternoon shift. We were informing No Show cases about their rights. I am feeling so lucky to be part of Startpunt. I learned a lot in a professional way and I had time to put it in practice. I will keep in touch with Startpunt and Vluchtelingenwerk Vlaanderen as they are my second family in Belgium. 

Thank you! 

Zana

 

 

Gizem

Mijn naam is Gizem. Ik ben een Turkse vrouw die al 3 jaar in België woont. Ik vervoegde het Startpunt team in april dit jaar en sindsdien heb ik mijn kennis over de asielprocedure en internationale bescherming vergroot. Dank zij de fijne teamleden van Startpunt en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik ben erg blij dat ik lid zal blijven van het team als projectmedewerker.  Ik ben er zeker van dat dit een onvergetelijke  tijd zal worden. Bedankt voor deze kans bij het team!  Gizem

 

My name is Gizem, a Turkish woman who has been living in Belgium for the last 3 years. I joined to Startpunt team in April 2019; and since then I have extended considerably my knowledge on Belgian asylum procedure and international protection. This was thanks to the great team-members of Startpunt and Vluchtelingenwerk Vlaanderen who are always in solidarity and passionate to improve the conditions for the asylum seekers. I am very happy that I was a member of and will continue to be as the project assistant of Startpunt in Vluchtelingenwerk Vlaanderen. I have no doubt that this will be a great and unforgettable episode of my life. Thank you for giving me the opportunity to be a member of the team!

Gizem

 

Riet

 

Riet Quatacker is onze nieuwe stagiaire van UGent die op 23 september start.  Zij zal o.m. de coördinatie van de Startbabbels op zich nemen tot aan de kerstvakantie.  Je leest iets van haar hand in de volgende nieuwsbrief.

 

Riet Quatacker is starting her traineeship on 23th of September and will be in the Startpunt team until the Christmas holidays. Her responsibility will be mainly coordinating the Startbabbels but you will see her assisting in many other tasks as well. Riet will introduce herself and tell you more in the next newsletter.

 

Startpunt’s latest actions

 

 

Refugee route met Amnesty international

 

Eerst en vooral: we veranderen vanaf nu de naam ‘Noordwijkwandelingen’ in ‘Refugee route’, dat meer aangeeft waarover deze geleide wandelingen in Brussel gaan.

 

“De wandeling was erg nuttig om meer inzicht te krijgen in het Belgische asielsysteem.”

 

OP 8 september organiseerden we deze wandeling voor vier leden van Amnesty International met informatie over de asielprocedure, het recht op opvang en de situatie van mensen op de vlucht in het Maximiliaanpark. We vertrokken aan het Noordstation, passeerden langs het oude commissariaat generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, Maximiliaanpark, Startpunt, Fedasil en de dienst vreemdelingenzaken in het Klein Kasteeltje. We legden de rol van elk van de instanties in de procedure uit, we spraken over de veranderingen, ontwikkelingen en problemen in de aanpak van de laatste jaren.  Zana, één van onze vrijwilligsters, gaf met haar getuigenis een idee van de lange weg en de ervaringen van een asielzoeker vanaf de dag dat die zijn land verlaat tot aan de erkenning als vluchteling. Het was een interactieve wandeling met veel vragen en gesprek en uitwisseling tussen beide organisaties. Hete was voor ons boeiend om deze wandeling voor Amnesty te organiseren.

 

Refugee Route with Amnesty International

First and foremost: we change the name "North District Walks" to "Refugee route", which indicates more about what these guided walks in Brussels are about.

 

“The walk was useful in order to get a solid understanding of the Belgian asylum system”

 

On the 8th of September, four members of Amnesty International joined our Refugee Route activity in order to receive information on the Belgian asylum procedure, Belgian reception rights and the situation of people on the run in Maximillian Park. The route started from the North Station and we visited old CGRA building, Maximillian Park, Startpunt and Fedasil and IBZ at Klein Kasteeltje respectively. We talked about the role of each organization in the asylum procedure as well as several changes, developments and obstacles in each spot through the route. Zana, our previous volunteer, gave her testimony and a glimpse of what any regular person fleeing her/his country of origin may experience on the way to get recognized as a refugee. It was an interactive walk which leaded information and experience exchange between the members of the both organizations. As Vluchtelingenwerk Vlaanderen, we are glad that they spared their time and showed interested in our activity, Refugee route.

 

 

Een piek in het aantal asielzoekers aan de deur van Fedasil

 

Op maandag 19 augustus stonden 363 mensen aan de poort van het Klein Kasteeltje.  Dat was na het lange weekend van 15 augustus en Fedasil on dit hoe aantal niet aan. Families, vrouwen en kinderen kregen het eerst toegang en aan het einde bleven er 65 alleenstaande mannen op straat staan. Zij konden die dag geen asiel aanvragen. Het Startpunt team informeerde de collega’s van het beschermingsteam en het communicatieteam hierover en dat leidde tot communicatie met de media. Zie deze link hierover: https://www.demorgen.be/politiek/dossierachterstand-bij-asieldiensten-blijft-groeien-en-leidt-tot-extra-opvangkosten~b79b9d68/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

The peak on the number of asylum seekers in front of the FEDASIL

 

The migration office of Belgium received one of the highest number of asylum applications in recent times on Monday of 19th August at Klein Kasteeltje.

 

The migration office was closed between 15th and 18th of August due to the national and weekend holidays. Following the end of the holiday, on Monday of 19th August, there was 363 asylum seekers waiting in front of the Klein Kasteeltje.  Fedasil could not welcome all of the applicants as a result of their limited capacity in the waiting room to host asylum seekers. Families, women and children were taken first and 65 single men were left outside; who then could not declare their asylum application. The Startpunt team informed the protection and communication teams of Vluchtelingenwerk Vlaanderen about the situation. The collaboration of Startpunt, protection and communication teams led Vluchtelingenwerk Vlaanderen to provide extra information on the issue to the press in order to inform the public. The incidence on the capacity problem took place on the press on the 21st of August. Please see the link to check out!

https://www.demorgen.be/politiek/dossierachterstand-bij-asieldiensten-blijft-groeien-en-leidt-tot-extra-opvangkosten~b79b9d68/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Latest news about StartBabbels

 

Dit najaar starten we weer met startbabbels voor beginners en gevorderden in hartje Brussel, vanaf 16 september.

 

We doen dit in samenwerking met Muntpunt en het Huis van het Nederlands,  iedere maandag van 10 u. tot 11.30 u. en iedere woensdag van 14 u. tot 15.30 u.  Locatie: Muntpunt, Muntplein 6 te 1000 Brussel

We hebben een ploegje gemotiveerde Nederlandstalige babbelaars om deze conversaties boeiend te maken!

 

Ken jij nieuwkomers die graag deelnemen? Stuur hen naar het Muntpunt.  Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

 

StartBabbels has started again!

 

We started again with conversation tables for beginners and advanced in the heart of Brussels, starting September 16.

 

This is organized in collaboration with Muntpunt and the Huis van het Nederlands.

When?  Every Monday between 10:00 and 11:30; and every Wednesday between 14:00 and 15:30

Where?  Muntpunt, Muntplein 6 in 1000 Brussels

We have a team of motivated Dutch-speaking candidates to make these conversations fascinating!

 

Do you know newcomers who would like to participate? Send them to Muntpunt. Participation is free and registration is not necessary.

 

Refugee Walk 

 

Refugee walk komt dichterbij!

Voor het vierde jaar op rij daagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uit om 40 km. mee te stappen met vluchtelingen.

Wil je solidair zijn ?  Doe mee op 29 september in Leuven!

Voor het vierde jaar op rij daagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uit om 40 km. mee te stappen met vluchtelingen.

Wil je solidair zijn ?  meestappen of als vrijwilliger mee helpen? Doe mee op 29 september in Leuven!

Schrijf in via www.refugeewalk.be en als vrijwilliger klik ‘word vrijwilliger’, ‘kies zondag en ‘team catering’’ om met Startpunt mee te werken.

Deelnemers zamelen geld in ter ondersteuning van mensen die vluchten. Maar de tocht  is meer dan een fysieke uitdaging of fondsenwerving. Het brengt mensen samen, doorbreekt stereotypen en bouwt bruggen. Vluchtelingen zullen hun verhaal delen tijdens deze tocht en hun beste muziek en eten laten ontdekken, tot aan de finish.

 

Refugee Walk is approaching!

Never before so many people around the world have been forced to flee their homes due to violence, war and persecution. Refugees often have to walk for weeks before reaching a safe haven.

For the fourth year in a row, Vluchtelingenwerk Vlaanderen’s Refugee Walk challenges its participants to follow the footsteps of refugees, completing a 40km walk.

 

Do you want to show your support and solidarity for asylum seekers and refugees?

Join the Refugee Walk 2019 on Sunday 29 September. This year the Refugee Walk will take place in Leuven. To be in our Startpunt team and help us with the catering, subscribe via www.refugeewalk.be - ‘word vrijwilliger’ and choose “team catering” to join Startpunt. 

 

All participants raise money for people fleeing conflicts. However, the Refugee Walk is so much more than just a physical challenge or a fundraiser. We bring people together, break stereotypes and build bridges. Refugees will share their stories as we walk together and we will provide you with the best music and food from around the world all the way to the finish line.

 

 

 
   
Webversie | Voorkeuren | Uitschrijven

Augustus 2019

 
 
 
 
   
 

nieuwsbrief startpunt

 
 
   
 
 
22 augustus 2019
 
 

Hallo! Hi! 


 

“Familynews” Startpunt

 

Miriam Alba Reina, our Startpunt coordinator through the European Solidarity Corps Programme, will leave us on the 14th of August and she will hold a farewell party at Park Botanique for the occasion. She wants to say goodbye to all of us with these words:

“Dear volunteers,

As most of you may know my time in Vluchtelingenwerk Vlaanderen and the Startpunt team has come to an end. I feel grateful for the time spent together, coordinating and supporting our activities, however, it’s all the human quality people I got to know what will bring the spark to my memories. I have shared  brief sentences with those who have just been welcomed in the team, and conversations at great length with some others. I firmly swear I have learnt from all of you, whatever the dimension of the learning it was. Thank you for the commitment, evolution, goodwill and all the lack of sleep. It was worth it!

Siempre conmigo (‘always in me’),

Miriam Alba.”

 

Startpunt’s Zomerfeest – Gathering Welcome Summer took place on the 26th of June and the whole Startpunt team joined it at Park Botanique! We had delicious Syrian food and everybody in the team brought something to eat or to drink. Here some of the pics that were taken during the event. Enjoy!

 

 

Startpunt’s latest actions

 

The North District Tour with Amnesty International took place on the 15th of July and they were enthusiast! We explained about the Belgian asylum procedure according to our own experiences. These are some of their reactions:

 

“Absolutely interesting, interactive and deep. It was great, keep it up!”

 

“ The tour gave me the chance to better understand what refugees and asylum seekers go through”

 

“It is so moving to hear all the witnesses one by one”

 

Congrats to the Startpunt team! 

… And here you can find a pic!

 

Test for the volunteers coming to Klein Kasteeltje

 

The Startpunt team agreed in their last meeting to test the volunteers about the information they provide to the asylum seekers at the entrance door at Klein Kasteeltje. The volunteers will take a written test after 10 sessions of mentoring with the “older volunteers”. This will be followed by an oral test consisting in giving asylum seekers information while being listened by the “older” volunteers. In this way, Vluchtelingenwerk Vlaanderen can guarantee the quality and the effectiveness of the information! 

 

Legal Desk in Douchflux

 

It has been more or less one year that we have been providing migrants visiting Doucheflux with legal assistance on a weekly basis.

Doucheflux and Startpunt organize an information session for migrants without papers, migrants in transit and asylum seekers about the Belgian and European legislation in matters of asylum and migration. The session takes place in Doucheflux on Tuesday 27th of August, Veeartsenstraat 84 in Anderlecht.

  • From 10.30 to 12.30: information sessions for migrants without papers
  • From 13 to 15: for transmigrants and asylum seekers, about the Belgian system and the system in the UK.

The juridical Belgian and European framework will be explained in an easy way, and there will be the chance to talk about practical matters that migrants have to face in their everyday life.

 

Start. Tea Talk & Walk


Our new Startpunt project has been financially supported by the governnment of Brussels! As part of the Stadsvernieuwingscontracten (Citroën Vergote site), we are receiving support from the city of Brussels for Startpunt from September onwards, with a focus on connecting with local residents and specific target groups: asylum seekers and migrants in and around Maximilian Park. We are still actively looking for a new location near Klein Kasteeltje. If you walk through this neighborhood, keep your eyes open and let us know if you see a building somewhere for rent / empty!

 

#OOKONZEMENSEN

 

Have you already checked out Vluchtelingenwerk Vlaanderen’s latest campaign #ookonzemensen? If not, listen to our models’ stories at https://www.ookonzemensen.be/ and check the campaign on our Facebook page!

Vlaams Belang’s slogan states “Eerst onze mensen”. Well, our team removed Vlaams Belang’s posters in Brussels with that slogan, and recycled them giving them a new life: “Ook onze mensen”. We chose four models with refugee background, among them our beloved Zana Hanafi of the Startpunt team, took them a front picture and replaced “eerst onze mensen” with “ook onze mensen”. The campaign was extremely successful and it had a great impact on the media.

 

Latest news about Zomerbabbels

 

Guests at the Zomerbabbels in Muntpunt

On the 31st of July we received two guests at our successful Zomerbabbels in Muntpunt: Wim and Nele! They are journalists and they held their own conversatietafels about climate change and migration to learn about different point of views from the participants. For the occasion, Marta, our intern at Startpunt and now also coordinator of the Zomerbabbels, prepared a wordlist in Dutch about climate change, so that the participants could use it and learn new words on this topic and keep the list to further read it at home.

The participants were very interested in the topic and contributed with their opinions and knowledge, and Wim and Nele were very satisfied with the answers received.

 

Spelletjesavond

 

From Tuesday the 17th of September Muntpunt will organize a Spelletjesavond in collaboration with Startpunt once a month on Tuesdays from 18 to 19.30. A fun and interactive way to learn Dutch after a heavy working day!

 

OLS Platform

 

No time to join the Zomerbabbels and no chances to practice your Dutch skills? No problem! The OLS System opened again 50 licences for Vluchtelingenwerk Vlaanderen. What are you waiting for?? Learn some Dutch through OLS at your own pace!

 

 

 

 
   
Webversie | Voorkeuren | Uitschrijven

Juni 2019

 
 
 
 
   
 

nieuwsbrief startpunt

 
 
   
 
 
12 juni 2019
 
   
 

Hallo! Hi! 

 

Nl: Na het succes van onze eerste startpunt Nieuwsbrief, is het tijd voor een tweede. Met allemaal nieuwe weetjes en evenementen om te ontdekken. Als je de brief in het Nederlands wilt lezen, klik hier.

 

Eng: After the success of the first Startpunt Newsletter, it is already time for the second one. Filled with a lot of news and events to discover. If you want to read the letter in English, click here.

 

“Familienieuws” Startpunt

Margot Naeyaert nam op 27 mei afscheid van ons. Zij was als stagiaire voornamelijk bezig met de startbabbels maar ondersteunde ook de startpunt werking aan Klein Kasteeltje. Zij wil met dit kort woordje afscheid nemen:

“Als studente Master Gender & Diversiteit liep ik stage bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het was fantastisch om te zien hoe alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zich dagelijks inzetten voor mensen op de vlucht. Het helpen van de mensen aan Klein Kasteeltje gaf me naast kennis ook veel voldoening. Daarnaast kwam ik  gedurende de begeleiding van de Startbabbels in contact met mensen met een migratieachtergrond die vaak al enige tijd in België verblijven. Naast het ondersteunen van mensen in het leren van Nederlands, was het leuk  om te zien hoe mensen met verschillende culturele achtergronden verbinding vonden met elkaar en hieruit emancipatorisch kracht haalden om Nederlands te leren. Bedankt aan alle medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor deze mooie stage-ervaring!”

 

Marta is onze nieuwe stagiaire sinds half mei. Zij staat ons momenteel bij tijdens de informatiebedeling aan Klein Kasteeltje (zowel in de voor-en namiddag) en zal ook in Doucheflux klaar staan met informatie. Ze stelt zich graag voor:

“Ik ben Marta, een Italiaanse master studente in International Relations maar verliefd op België. Daarom koos ik om mijn stage hier te doen. Ik koos om te werken voor Vluchtelingenwerk omdat deze organisatie mijn visie deelt over hoe migranten in Europa te ondersteunen. Als laatste (maar zeker niet de minste) reden om hier stage te doen is om mijn Nederlands te verbeteren. Ik woonde al 6 maanden in Gent, 5 maanden in Beirut en 2 maanden in Berlijn. Ik heb een bachelor vertaler-tolk in Engels en Duits en ik spreek vloeiend 5 talen: Italiaans, Duits, Frans, Engels, Portugees en hopelijk binnenkort Nederlands. Het is heel fijn om jullie te ontmoeten!

 

Anne was sinds maart vrijwilligster op ons kantoor en zette haar schouders mee onder de werking.  Zij heeft nu een heuse job gevonden bij… Vluchtelingenwerk!  Knap Anne, bedankt voor je inzet en welcome again!          

“Nadat ik terug kwam van een stage in Marokko had ik nood aan een voet aan de grond in België en dat vond ik bij het geweldige team van Startpunt. Ik leerde heel veel bij, kreeg de kans om initiatief te nemen en te helpen waar ik kon. Het hele startpunt team met de vrijwilligers er bij hebben mijn voorraad liefde, kennis en vertrouwen in mensen weer wat bijgevuld. Genoeg om deze job met beide handen te grijpen! Dank jullie wel, voor alles! Jullie zien me zeker nog wel passeren!”

 

Wil jij graag zelf meewerken als coördinator/coördinatrice van de startbabbels in de zomer? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer informatie of kijk op de website voor meer vrijwilligerswerk bij ons.

 

We helpen migranten onderweg verder

 

Juridisch geschoolde vrijwilligers van Vluchtelingenwerk geven juridische basisinformatie aan migranten onderweg in België die naar het Verenigd Koninkrijk willen.

We deden dit vorig jaar in de humanitaire hub en het Maximiliaanpark,  tot eind april in chauffoir, OCMW-winteropvangplaats in Schaarbeek. En we doen dit het hele jaar rond in Doucheflux in de buurt van het Zuidstation.  Daar worden douches, wasmachines, en eerstelijns-gezondheidsdiensten aangeboden aan mensen zonder dak of papieren.  Wij geven er één maal per week informatie aan migranten onderweg: over het Europese asielsysteem, inclusief de Dublinreglementering en over de Belgische asielwetgeving.

 

België is een stopplaats op de route die migranten gebruiken om naar het VK te reizen. Vanuit Brussel proberen ze op bussen te geraken of via contacten met mensensmokkelaars op parkings langs de autostrades en in trucks te geraken. Velen komen uit de Hoorn van Afrika (vnl. Eritrea en Ethiopië). Het VK trekt hen aan omdat er al familie of vrienden wonen, omdat er Engels wordt gesproken, omdat ze hopen er makkelijk (zwart) werk te vinden en geld naar huis te kunnen sturen… De meesten willen daar asiel aanvragen, anderen enkel werk vinden. Maar er circuleert veel foute informatie.  Deze migranten kennen het Britse asielsysteem niet en weten niet dat Europese regelgeving i.v.m. asiel ook daar (nog) van toepassing is. Onze rol is om hen daarover te informeren en ook het Belgische asielsysteem toe te lichten. We willen dat ze hun rechten kennen in het Europese en Belgische rechtssysteem. Dit en een goed begrip van de asielprocedure zijn de sleutel om uit de illegaliteit te geraken en opnieuw hun eigen leven in handen te nemen.  Met kennis van zaken kunnen ze in alle vrijheid een beslissing maken voor hun eigen toekomst,  gebaseerd op objectieve informatie.

 

We hebben ook een flyer in 5 talen (Frans, Engels, Arabisch, Tigrinya en Amharic) met basisinformatie.  Herberg je zelf mensen via het burgerplatform of ken je er? Dan kan je onze folder opvragen.

 

Op zoek naar een boeiende uitstap voor je klas/groep/team? Boek een Noordwijk-wandeling of maak er publiciteit voor!

 

Sinds lange tijd organiseert Startpunt wandelingen in de buurt rond het Noordstation. Waarom? Omdat het boeiend en belangrijk is om te weten hoe de asielprocedure werkt en welke moeilijkheden aanvragers hierbij ondervinden. We doen dit op een originele manier: we leggen met de bezoekers de weg af die ook asielzoekers in hun eerste dagen in de procedure in België afleggen. We vertellen ook over de migranten onderweg in deze wijk. Het is een interactieve wandeling met ruimte voor vragen en discussie. Indien gewenst voorzien we ook een getuigenis.

We vragen voor deze activiteit een financiële bijdrage die varieert naargelang de draagkracht van de doelgroep.

 

Ken jij een vereniging/bedrijf/team/klas die al wandelend meer te weten wil komen over de asielprocedure? Stuur dan een mailtje naar geert@vluchtelingenwerk.be.

 

Nederlands leren? 3x ja!

Zomerbabbels: babbelen in de zomer.

 

De conversatietafels zijn de uitgelezen plek voor nieuwkomers om Nederlands te oefenen. We praten er tijdens het jaar met Nederlandstaligen over verschillende thema’s. In de zomer babbelen we verder, maar dan op woensdag ook in het Muntpunt (in plaats van het Startpunt). En bij mooi weer gaan we naar buiten!

 

Wil jij graag je Nederlands oefenen en nieuwe mensen leren kennen of ken je zo iemand? Afspraak in Muntpunt vanaf 1 juli op maandag (van 10u tot 11u30) en op woensdag (van 14u tot 15u30) en/of in Startpunt (Antwerpsesteenweg 34) op zaterdag (van 10u tot 11u30). LET OP! T/m 26 juni zitten we op woensdag nog in Startpunt. Wil je graag meer informatie? Mail geert@vluchtelingenwerk.be .

 

Wil jij graag nieuwe mensen leren kennen vanuit verschillende culturen? Wil je als Nederlandstalige je inzetten voor iedereen (komende van ver of dichtbij) die in Brussel graag Nederlands wil leren? Stuur een mailtje naar geert@vluchtelingenwerk.be

 

OLS: voor wie liever online leert

 

Wil jij graag Nederlands leren maar je hebt geen zin in groepswerk? Of wil je graag meer intensief met Nederlands bezig zijn?  Of kan je niet deelnemen aan de startbabbels? Dan is OLS iets voor jou! Dit is een online leerplatform van Erasmus + waarop je Nederlands kan oefenen en verbeteren. Je begint met een test om je startniveau te bepalen en daarna kan je beginnen oefenen om vooruitgang te maken. Inschrijven kan door te mailen naar geert@vluchtelingenwerk.be.

 

Taaljaar voor studenten op de vlucht

 

Zowel aan de VUB als aan de UAntwerpen wordt er een voorbereidingsjaar georganiseerd voor mensen op de vlucht. Je kan al een aantal lessen volgen en leert intussen Nederlands. Op het einde volgt er een test.  Slaag je op deze Nederlandse test dan mag je je meteen inschrijven aan de Universiteit om met je studies te starten.

Wil je meer weten over het taaljaar aan de UAntwerpen? Klik dan hier. LET OP! Vermeld bij je inschrijving dat jij vluchteling bent, zo maak je kans op een beurs.

 

Wil je meer weten over het taaljaar aan de VUB in Brussel? Dan kan je meer informatie vinden hier

 

Het Startpuntteam

Geert Bossaerts: Startpunt coördinator (geert@vluchtelingenwerk.be)

Floria del Carmen Cutrona: Juridisch medewerker Startpunt (floria@vluchtelingenwerk.be

Miriam Alba Reina:Coördinatie vrijwilligerswerking Startpunt miriam@vluchtelingenwerk.be

Atiqullah Saifi: Informatiemedewerker Startpunt (atiqullah@vluchtelingenwerk.be)

Zana Hanafi: Coördinatie informatievrijwilligers No show (zana@vluchtelingenwerk.be)

Marta Bolognesi: Informatiemedewerker Startpunt (marta@vluchtelingenwerk.be


“Familynews” Startpunt

 

Margot Naeyaert said goodbye to us on the 27th of May. She was, as an efficient and hardworking intern, mostly coordinating the Startbabbels but also helped us out at Klein Kasteeltje. She wants to say goodbye to you with this little word:

“As a student of the Masters Gender & Diversity I was doing an internship for Vluchtelingenwerk Vlaanderen. It was amazing to see how employees, volunteers and interns daily commit themselves to help out refugees. Helping out people at Klein Kasteeltje gave me apart from knowledge also satisfaction. Besides this, I came across people with a migration background during the coordination of the Startbabbels, who often are already long time living in Belgium. Next to the support we offer in learning Dutch, it was very interesting to see people with different cultural backgrounds finding connections with each other and from here on finding the power of emancipation to learn Dutch. Thanks to all the employees of Vluchtelingenwerk Vlaanderen for the wonderful internship-experience!”

 

Marta is our new recruit from mid-May. She is currently helping at the monitoring of Klein Kasteeltje (in the morning and afternoon) and she will also be present at Doucheflux to help out where possible. She likes to introduce herself:

"I am Marta, an Italian master student in international relations but in love with Belgium. That is why I chose to come here for my internship. I decided to work for Vluchtelingenwerk because this organization shares my views on how to support incoming migrants to Europe. And last but not least, I would like to improve my Dutch skills. I previously lived in Gent for 6 months, in Beirut for 5 months and in Berlin for 2 months. I also have a bachelor in interpreting and translation in English and German and I fluently speak 5 languages: Italian, English, German, French, Portuguese and hopefully soon Dutch. It is nice to meet you all!"

 

Anne was since March a volunteer at our office where she helped to work out our team. She found a real job at … Vluchtelingenwerk! Good job Anne, thank you for your effort and welcome again!

“After I came back from my internship in Morocco I had to find my ground again here in Belgium and I was able to find that in the awesome team of Startpunt. I learned a lot, got the chance to take initiative and help out where I could. The whole startpunt team with all their volunteers gave me the love, knowledge and trust in people I needed at that moment. I got everything to take this new opportunity with both hands! Thank you all for everything! You will definitely see me again!”

 

We help Migrants On the Move

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, thanks to legally skilled volunteers from the Startpunt team, provides legal advices to migrants transiting in Belgium towards the United Kingdom.

We offer a legal desk service in organisations that provide basic assistance to migrants and other people without shelter/papers. Last year, we gave information in the humanitarian hub and the Maximilian park, until April this year, we provided our service in the Chauffoir, a winter day care centre managed by CPAS Schaerbeek and in Doucheflux that offers basic services (showers, laundry, social, medical and psychological assistance). Every week, we inform migrants there on the European asylum system including the Dublin regulation and on the Belgian asylum procedure.

 

Belgium is an inevitable stop on the route of migrants who aim to reach the United Kingdom. Brussels is the crucial point from where migrants try to leave, both hiding on buses and travelling on smugglers’ trucks. They mostly come from the Horn of Africa (mainly Eritrea and Ethiopia). They crave to reach the UK for many different reasons. In most of the cases, they already have a network of relatives and friends, they speak the language (English) and they think in the UK is much easier to find a job in the black market to send money back home. Most of them want to apply for asylum there, others just travel to earn some money to help their families in their home country. However, there is still a lot of misinformation. Migrants are not aware on the British law on asylum and they do not know that European rules, still, also apply in the UK. Our role is to raise awareness on the Dublin Regulation and to inform them on the Belgian asylum system. Our commitment is not to change their minds, but simply to make sure they fully know which are their rights under the European and Belgian law. Awareness and a deep knowledge of the asylum system is the key to get rid of illegality and take again the lead of their own lives.

 

We made a flyer in 5 languages (French, English, Arabic, Tigrinya and Amharic) with basic information.  Do you offer shelter to migrants via the citizen’s platform or you know someone?  Ask for our flyers!

 

Searching for an interesting excursion with your team/class/group? Book a North District Tour or make it public!

 

Since a long time ago or For a long time already, Startpunt organises tours in the neighbourhood of the North station. Why? Because it is very interesting and important to know how the asylum procedure works and which difficulties asylum seekers come across. We do this in an original way: we walk with the visitors the way that asylum seekers need to pass during their first days in the procedure in Belgium. We tell them also about people on the move in this neighbourhood. It is an interactive walk with room for questions and discussion. If asked, we provide a testimony.

We ask for this activity a financial tribute that holds the financial capacity of the target group in mind.

 

Do you know an association/company/team/class that want to get to know more about the asylum procedure while walking? Send an email to geert@vluchtelingenwerk.be.

 

Learning Dutch? 3 x Yes!

 

Zomerbabbels: talking in summer.

 

The conversation tables are the ultimate place for newcomers to practice Dutch. They talk all year long with native Dutch speakers about different topics. In summer we keep on talking, but now also on Wednesday at Muntpunt (instead of Startpunt). When the weather is nice, we go outside!

 

Do you want to practice your Dutch and you want to get to know new people or do you know somebody interested? Let’s meet  at Muntpunt from the 1st of July on, on Monday (10 a.m. till 11:30 a.m.) and on Wednesday (2 p.m. till 3:30 p.m.) and/or in Startpunt (Antwerpsesteenweg 34) on Saturday (10 a.m. till 11:30 a.m.). WATCH OUT! Till the 26th of June, we stay on Wednesdays at Startpunt. Do you need more information? Mail geert@vluchtelingenwerk.be

 

Do you want to get to know people from different cultures? Are you a Native Dutch Speaker who wants to help out anybody (coming from afar or close by) who want to learn Dutch in Brussels? Send a mail to geert@vluchtelingenwerk.be

 

OLS: for those who like to learn online?

 

Do you want to learn Dutch but don’t want to do any group work? Or do you want to learn Dutch more intensely? Aren’t you able to take part in the Startbabbels? Then OLS is made for you! This is an online learning platform of Erasmus+ where you can practice and get better in Dutch. You start with a test to determine your start level and afterwards you can start practicing to make progress. You can register by sending an email to geert@vluchtelingenwerk.be.

 

Language year for students on the run.

 

At the VUB and UAntwerpen you can do a starters year organised for people on the run. You can follow courses and learn Dutch in the meanwhile. At the end, a test is taken. If you pass on the Dutch exam, you can enroll in the University to start studying.

Do you want to know more about the language year at UAntwerpen? Click here. WATCH OUT! Don’t forget to mention that you’re a refugee, to get a chance at getting a scholarship.

 

Do you want to know more about it at the VUB in Brussels? Click here.

 

 

The Startpunt Team

Geert Bossaerts: Startpunt coordinator (geert@vluchtelingenwerk.be)

Floria del Carmen Cutrona: Legal advisor Startpunt (floria@vluchtelingenwerk.be

Miriam Alba Reina: Coordinator volunteers Startpunt miriam@vluchtelingenwerk.be

Atiqullah Saifi: Projectworker Startpunt (atiqullah@vluchtelingenwerk.be)

Zana Hanafi: Coordinator information volunteers No show (zana@vluchtelingenwerk.be)

Marta Bolognesi: Projectworker Startpunt (marta@vluchtelingenwerk.be)


 

 
   
Webversie | Voorkeuren | Uitschrijven

Mei 2019

 
 
 
 
   
 

nieuwsbrief startpunt

 
 
   
 
 
7 mei 2019
 
 
   
 

Hallo! Hi! Bonjour!

 

Nl: Hier is Startpunt weer! Na (voor sommige) een lange tijd zonder nieuws zijn we hier weer met wat updates. De komende maanden zullen we proberen om jullie maandelijks te informeren over wat er gaande is in het Startpunt en om jullie warm te maken om (terug) aan te sluiten als vrijwilliger en/of ons te blijven steunen. Als je de nieuwsbrief in het Nederlands wilt lezen, klik hier!

 

Eng: Here is Startpunt again! After (for some people) a long time without news, we are here again to give you some updates. In the coming months, we will  keep you informed on monthly basis about what is going on at Startpunt, and to warm you guys up to (again) be volunteers and/or to keep on supporting us. If you want to read the newsletter in English, click here!

 

Fra: Ici Startpunt de nouveau! Après une longue période sans nouvelles (pour certains), on est de retour avec quelques actualités. Dans les prochains mois, on va vous informer mensuellement de ce qui ce passe à Startpunt et cela dans le but de vous motiver de nous rejoindre en tant que bénévole et/ou de nous supporter. Si vous voulez lire le bouletin en français, cliquez ici!

 

Startpunt Goes Straathoek 

Met de verhuis op 3 december van Fedasil Dispatching en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de Antwerpse steenweg naar het Klein Kasteeltje, is Startpunt overgegaan naar een nieuwe invulling. Niet langer staan we iedere middag klaar om soep uit te delen. Tegenwoordig staan we ’s morgens aan de deur van het Klein Kasteeltje om informatie te geven aan asielzoekers in de wachtrij en de situatie aan de deur en in de rij te monitoren. Het geven van informatie wordt erg gewaardeerd door de doelgroep en stelt gerust. Asielzoekers weten vaak niet wat hen te wachten staat. We leggen hen uit wat de asielprocedure inhoudt en waar ze recht op hebben. De flyers die we uitdelen worden gelezen, niets belandt op de grond. We praten in meer dan tien talen met de mensen.

 

Wil je hier graag aan meewerken of ken je anderen met interesse hiervoor, stuur dan een mailtje naar floria@vluchtelingenwerk.be. Voor wie nog niet eerder meewerkte, voorzien we dan een introductiesessie en coaching. 

 

Na een hele dag van vragen beantwoorden in het Klein Kasteeltje, veel informatie en indrukken, komen asielzoekers vaak met nog (meer) vragen naar buiten. We zijn nu een pilootproject gestart en staan in de namiddag aan de uitgang. We vragen de mensen hoe het met hen gaat, en of ze vragen hebben. Vooral de ‘no show cases’ vragen de aandacht, wanneer mensen niet naar de opvang willen of mogen. Wat kunnen ze doen? Waar kunnen ze heen? Wat zijn hun rechten? Aan het einde van deze pilootfase zullen we met de verzamelde vragen een beter zicht hebben op de problemen en deze namiddagshift efficiënter kunnen organiseren. 

 

Wil je hier in de toekomst aan meewerken, informeer zana@vluchtelingenwerk.be.  Ook hier voorzien we dan een introductiesessie en coaching.

 

Gezocht: Startpuntruimte in de buurt van Klein Kasteeltje

 

Om Startpunt in een nieuw jasje terug op te starten, zijn we op zoek naar een locatie dicht bij het Klein Kasteeltje. Dan kunnen we aan het einde van de aanmelddag asielzoekers bij een theetje verder helpen i.p.v. in de straat, we kunnen er groepen ontvangen en de wandelingen in de Noordwijk laten passeren, conversatietafels houden, kookateliers met vluchtelingen en nog veel meer.  Het Startpunt zou ook een brug moeten kunnen slaan met de buurt.  

 

Loop jij wel eens rond in de buurt van het Klein Kasteeltje en zie je daar een plek te huur of te koop staan waarvan je denkt het te kunnen inrichten tot een leuke theeruimte, laat ons dan snel iets weten.  Stuur een mailtje naar geert@vluchtelingenwerk.be. Geen voorstel te zot voor Geert om erover na te denken.

 

Kalender!

Wat heb je gemist?

 

01/04: Q&A Sessie – De eerste Questions & Answers sessie is een feit. Floria gaf ons op een interactieve manier uitleg bij vragen die vaak gesteld worden in de rij bij Klein Kasteeltje.

 

24/04: Gelukkig-zijn sessies in de AB. Zingen in het Nederlands met mensen van de conversatietafels.

 

27/04: Workshopdag “Omgaan met verbale agressie” voor Startpunt vrijwilligers.  Crime Control gaf deze sessie over hoe we best kunnen reageren wanneer we geconfronteerd worden met  verschillende vormen van verbale agressie. Het was een zeer leerrijke dag. Het initiatief werd gefinancierd door Engie.

 

Wat noteer je best al in je agenda?

 

11/05: HET GROTE ASIELDEBAT met politici, moderatie Rudi Vranckx, KVS. Inschrijven kan je hier.

 

15/05: Gelukkig-zijn sessie in de AB. Zingen in het Nederlands met mensen van de conversatietafels. Thema van deze editie: Kinderen voor Kinderen. Iedereen is welkom, ook Nederlandstaligen, om de nieuwkomers te steunen! Het is gratis.  Wel inschrijven via de AB-website.

 

16/05:  NIEUW! Conversatietafel gaat op bezoek bij Cinema NL. Muntpunt organiseert 1 keer per maand een Nederlandse film met Nederlandse ondertitels. Deze maand: Man zkt. Vrouw.

 

Conversatietafels: iedere maandag in het Muntpunt van 10u tot 11u30. woensdag in het Startpunt van 14u tot 15u30 en zaterdag van 10u tot 11u30. Wil je graag Nederlands oefenen? Of wil je graag eens een conversatietafel begeleiden? Stuur een mailtje:  margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be Ook om mee te gaan naar de Gelukkig-zijn sessies en Cinema NL. ben je bij haar aan het juiste adres.

 

15/05 Q&A SESSIE: Iedere maand doen we een Q&A sessie voorinformatievrijwilligers over vragen die vaak gesteld worden door asielzoekers. Een must! We informeren je nog over de volgende datum.

 

29/09 REFUGEE WALK in Leuven.  We gaan net als de vorige jaren met het Startpuntteam de lunch verzorgen! 

We houden contact!

 

Het Startpuntteam

Geert Bossaerts: Startpunt coördinator (geert@vluchtelingenwerk.be)

Floria del Carmen Cutrona: Juridisch medewerker Startpunt (floria@vluchtelingenwerk.be

Miriam Alba Reina:Coördinatie vrijwilligerswerking Startpunt miriam@vluchtelingenwerk.be

Atiqullah Saifi: Projectmedewerker Startpunt (atiqullah@vluchtelingenwerk.be)

Margot Naeyaert: Coördinatie Startbabbels (margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be)

Zana Hanafi: Coördinatie pilootproject vrijwilligerswerk (zana@vluchtelingenwerk.be)

Anne De Bock: Projectmedewerker Startpunt (anne.debock@vluchtelingenwerk.be)

 


Startpunt takes the streets!

 

With the moving on 3rd of December of Fedasil Dispatching and The Migration Office to Klein Kasteeltje, Startpunt got a new way of working. We do not serve soup every lunch time any longer. These days we are standing every morning at the door of Klein Kasteeltje to give information to the asylum seekers who are standing in line, and we try to monitor the situation at the door and in the queue. The giving of information is very much appreciated by the target audience and makes them feel more at ease. Most of the time, the asylum seekers don’t know what they can expect. We explain to them what the asylum procedure is about and what their rights are. The flyers that we give them are being read and nothing stays on the ground. We talk in more than ten languages with the people.

 

If you want to work with us on this or you know people who are interested, please send an email to floria@vluchtelingenwerk.be. For those who are new to the asylum procedure and our new way of working, we will provide an introduction session and coaching the sessions will be announced later this month.

 

After a whole day of answering questions in Klein Kasteeltje, a lot of information and new experiences, asylum seekers come out of Klein Kasteeltje with a lot (more) questions. We are starting a project now and are standing outside the exit door in the afternoon. We ask people how things are going and if they need any information. Especially, the ‘no-show cases’ ask our attention, when people don’t want to or can’t go to the center. What can they do? Where can they go? What are their rights? At the end of the pilot phase, we will try to gather most of the questions asked and organise the afternoon-shift in a more efficient way.

 

Are you willing to work on this in the future, do not hesitate to inform zana@vluchtelingenwerk.be. Also, here we will provide an introduction session and coaching.

 

Wanted: Startpunt space in the neighbourhood of Klein Kasteeltje

 

To put Startpunt in a new jacket, we are looking for a new location close to Klein Kasteeltje. Then, we can at the end of the registration day of the asylum seekers sit with a cup of tea and help the people inside instead of on the street, we can invite groups there and walks through the Northern district can pass by, organise conversation tables, cooking workshops with refugees and much more. Startpunt could form a bridge with the neighbourhood.

 

Once in a while you walk around in the neighbourhood of Klein Kasteeltje and you see a place for rent or for sale which you think could be a nice place for tea, let us know as soon as possible. Kindly send an email to geert@vluchtelingenwerk.be. No proposition is crazy enough for Geert  to give a consideration

 

Calendar

What  have you missed?

 

01/04: Q&A session – The first Questions & Answers session is a fact. In an interactive way, Floria explained to us about questions that are asked quiet often in the queue of Klein Kasteeltje.

 

24/04: Gelukkig-zijn sessions in the AB. Singing in Dutch with people of the Conversation tables.

 

27/04: Workshop Day “How to handle verbal aggression” for Startpunt Volunteers. Crime Control gave a session about how we could best react when confronted with different types of verbal aggression. It was an informative day. The initiative was financed by Engie.

 

What can you note in your agenda?

 

11/05: THE BIG ASYLUM DEBATE with politicians moderated by Rudi Vranckx, KVS. You can register here. (This debate is in Dutch)

 

15/05: Gelukkig-zijn session in the AB. Singing in Dutch with the people of the conversation tables. Theme of this edition: “Kids for Kids.” Everybody is welcome, also Dutch speakers, to support the newcomers! It’s free. You better register at the AB-website.

 

16/05: NEW! Conversation tables goes to visit Cinema NL. Muntpunt organises once every month a Dutch movie with Dutch subtitles. This month: Man zkt. Vrouw

 

Conversation tabels: Every Monday in Muntpunt from 10 till 11:30, Wednesday at Startpunt from 14 till 15:30 and Saturday from 10 till 11:30. Do you want to practice Dutch? Or do you want to lead a conversation table? Send an email to margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be. Also to go to the Gelukkig-zijn session and Cinema NL. You’re at the right address with her.

 

15/05: Q&A Session: Every month, we do a Q&A session for information volunteers about questions most asked at the door by asylum seekers. A must! We will inform you later about the date.

 

29/09 REFUGEE WALK in Leuven. Like every year, we will provide lunch with the Startpunt!

 

We keep in touch!

 

The Startpunt Team

Geert Bossaerts: Startpunt coordinator (geert@vluchtelingenwerk.be)

Floria del Carmen Cutrona: Juridical advisor Startpunt (floria@vluchtelingenwerk.be

Miriam Alba Reina: Coordinator volunteers Startpunt miriam@vluchtelingenwerk.be

Atiqullah Saifi: Projectworker Startpunt (atiqullah@vluchtelingenwerk.be)

Margot Naeyaert: Coordinator Startbabbels (margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be)

Zana Hanafi: Coordinator pilot project volunteers (zana@vluchtelingenwerk.be)

Anne De Bock: Projectworker Startpunt (anne.debock@vluchtelingenwerk.be)

 


Startpunt Goes « Travail dans la rue »

 

Après le déménagement de l’Office des Etrangers et de Fedasil Dispatching le 3 décembre passé, de la Chaussée d’Anvers au Petit Château à Bruxelles, Startpunt a développé un nouveau plan. La soupe ne sera plus servie à midi. Dorénavant on sera tous les matins à la porte du Petit Château pour donner des informations de base aux demandeurs d’asile à la file d’attente et pour faire du monitoring de la situation. Informer les demandeurs d’asile est très apprécié et ça les rassure. Les demandeurs d’asile ne savent souvent pas ce qui les attend. Comme dans le passé, on explique la procédure d’asile et les droits dont ils peuvent bénéficier. Les flyers distribués ne finissent jamais par terre ! Notre équipe parle avec eux dans plus de 10 langues.

 

Voulez-vous intégrer (de nouveau) l’équipe ? Ou connaissez-vous quelqu’un qui est intéressé par ce projet ? Envoyez un email à floria@vluchtelingenwerk.be. Pour ceux qui débutent, on prévoit une session d’introduction et du coaching.

 

Après une journée de réponses aux questions des demandeurs d’asile, beaucoup d’informations et d’impressions, les demandeurs d’asile sortent avec des nouvelles questions auxquelles il faudra répondre. On a démarré un nouveau projet pilote devant la porte de sortie du Petit Chateau l’après-midi. Surtout les cas «no show» attirent notre attention. Ce sont les cas ou le demandeur d’asile  ne peut ou ne veut pas accéder à un centre d’accueil. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Où dormir ? quels sont leurs droits ? A la fin de cette phase pilote sur base des questions collectées, nous aurons une meilleure compréhension des problèmes et par conséquent nous saurons mieux organiser ce shift de l’après-midi.

 

Voulez-vous nous aider à réaliser cela? ou connaissez-vous quelqu’un qui est intéressé par ce projet ? Envoyez un email à zana@vluchtelingenwerk.be. Pour les débutants, on prévoit une session d’introduction et du coaching.

 

Recherché : espace Startpunt autour du Petit Château

 

Afin de pouvoir mieux servir les demandeurs d’asile, Startpunt est à la recherche d’une nouvelle espace près du Petit Château, qui permettra d’écouter et d’aider les demandeurs d’asile autour d’un verre de thé. Cet endroit servira également à recevoir des groupes d’étudiants ou d’organisations locales, de conduite les Startbabbels (tables de conversation NL), des ateliers de cuisine avec les réfugiés et d’autres activités à développer.

 

Vous vous baladez près du Petit Château et vous voyez un endroit à louer ou à vendre ? Informez-nous en :  geert@vluchtelingenwerk.be. Pas de propositions trop folles pour Geert !

 

Calendrier

Qu’est-ce que vous avez manqué ?

 

01/04 : Session Q&A : la première session Questions and Answers est un fait. Floria nous a expliqué d’une manière interactive les questions posées récurremment par les demandeurs d’asile.

 

24/04 : Une session de « gelukkig-zijn» au AB : chanter en Néerlandais avec des participants des tables de conversation.

 

27/04 : Atelier ‘comment gérer les agressions verbales’ pour les bénévoles Startpunt. Crime Control a donné cette session sur la façon idéale de réagir quand on est confronté à plusieurs formes d’agression verbale. C’était une journée riche. L’initiatif a été financé par Engie.    

 

Qu’est ce qu’il faut noter sur votre agenda ?

 

11/05 :LE GRAND DEBAT sur l’asile avec des politiciens, modération Rudi Vranckx, KVS. Pour s’inscrire c’est ici. (Le debat est en neérlandais).

 

15/05 : Une session de « gelukkig-zijn » au AB. Chanter en Néerlandais avec des gens des tables de conversation. Le thème de cette édition : Enfants pour Enfants. Tout le monde est la bienvenue, aussi les néerlandophones, pour apporter leur soutien aux primo-arrivants ! c’est GRATUIT. Pour s’inscrire c’est ici.

 

16/05 : NOUVEAU : les tables de conversation rendront visite à Cinema NL. MUNTPUNT affiche une fois par mois un film Néerlandais sous-titré en Néerlandais. Ce mois-ci : Man zkt. Vrouw.

 

Des tables de conversation : tous les lundis à MUNTPUNT de 10h à 11h30. Mercredi à Startpunt de 14h à 15h30 et samedi de 10h à 11h30. Voulez-vous vous entrainer en Néerlandais ? Ou voulez-vous animer une conversation? Envoyez un email à margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be.

 

15/05 : Session Q&A : chaque mois on organise une session Q&A pour les bénévoles sur les questions récurrentes des demandeurs d’asile.  Hautement recommandé pour nos bénévoles! La prochaine session aura lieu le 15 mai à la chaussée d’Anvers 34.

 

29/09 REFUGEE WALK à Louvain (Leuven). L’équipe Startpunt sera de nouveau responsable de servir le déjeuner aux participants.

 

On reste en contact !

 

L’équipe Startpunt

Geert Bossaerts: coordinatrice Startpunt (geert@vluchtelingenwerk.be)  

Floria del Carmen Cutrona: Collaboratrice juridique (floria@vluchtelingenwerk.be)   

Miriam Alba Reina: Coördinatrice des bénévoles miriam@vluchtelingenwerk.be  

Atiqullah Saifi: Collaborateur Startpunt (atiqullah@vluchtelingenwerk.be)  

Margot Naeyaert: Coordinatrice Startbabbels (margot.naeyaert@vluchtelingenwerk.be)  

Zana Hanafi: Coordinatrice projet pilote de l’après-midi (zana@vluchtelingenwerk.be)  

Anne De Bock: Collaboratrice Startpunt (anne.debock@vluchtelingenwerk.be)  

     

 

 
 
   
Webversie | Voorkeuren | Uitschrijven