Nieuws

Beleidsnota Gezinshereniging & Wonen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen legt – samen met ORBIT vzw – de acute woonproblematiek van grote herenigde gezinnen onder de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, op de onderhandelingstafels voor nieuwe regeerakkoorden. De toestand is nu schrijnend, maar er zijn oplossingen.

Om een beeld te krijgen van de specifieke uitsluitingsmechanismen die aan de basis liggen van de wooncrisis bij deze doelgroep, deden ORBIT vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een bevraging bij 18 burgerinitiatieven die met deze doelgroep werken. Onze bevindingen, analyses en oplossingen staan in deze nieuwe Beleidsnota Gezinshereniging & Wonen.

Artikels in de pers 

Spelenderwijs Nederlands leren in de Zomerbabbels

Onze 'Zomerbabbels' voor asielzoekers en vluchtelingen gaan terug beginnen. 

Voor wie zijn de Zomerbabbels bedoeld?

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands en Muntpunt in Brussel conversatietafels Nederlands – Zomerbabbels - voor beginners.  De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen.

Wat houden de Zomerbabbels in?

Conversatietafels zijn geen klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor mensen die elders al Nederlandse les volgen en het willen oefenen. Er wordt rond de tafel en op wandeling in Brussel over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers.

Waar en wanneer vinden de Zomerbabbels plaats?

Op maandag, woensdag en zaterdag in de zomervakantie. 

  • In Muntpunt aan het Muntplein 6 in 1000 Brussel op maandag van 10u tot 11u30 en op woensdag van 14u tot 15u30. Dit is dicht bij het Centraal station. 

Meedoen?

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze Zomerbabbels:

Coördinator Zomerbabbels

Begeleiders Zomerbabbels

De Woonzaak: een effectief recht op wonen

Wonen is een mensenrecht

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie.

Breed gedragen opiniestuk

Op maandag 6 mei komt een breed samenwerkingsverband naar buiten met 'De Woonzaak'. In een opiniestuk roept het beleidsmakers op werk te maken van concrete acties die bijdragen aan een rechtvaardiger woonbeleid. Dit betekent: een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Meer dan 28 organisaties en 42 academici betuigen hun steun en onderschrijven de opinie.

De ondertekenaars hebben drie suggesties. Ze willen dat er sociale huurwoningen bij komen, tot dat aantal is verdubbeld. Daarnaast moeten de prijzen op de huurmarkt beter worden gecontroleerd. Dat kan bijvoorbeeld door huursubsidies, waardoor verhuurders de prijs van hun woning kunnen laten zakken. Meer praktijktesten moeten er dan weer voor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd, en dat iedereen evenveel kans heeft om een woning te huren. 

Klachtenprocedure bij Europa? 

Het samenwerkingsverband reikt de hand naar alle beleidsmakers die zich engageren om het Recht op Wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Of die hand wordt aangenomen, zal blijken uit het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 26 mei. Als dat niet of onvoldoende het geval is, dan zal met 'De Woonzaak' in het najaar een procedure opgestart worden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). In het verleden werden Frankrijk en Nederland reeds veroordeeld omwille van hun gebrekkig woonbeleid. Experten zijn ervan overtuigd dat het ECSR zich ook voor ons land zal uitspreken voor een fundamenteler en rechtvaardiger woonbeleid.