Nieuws

3x3 voorstellen voor een gastvrije gemeente

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. (Kandidaat) beleidsmakers denken na over een nieuw beleid. De campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en partners wil hen aanmoedigen om voorstellen mee te nemen die de rechten en kansen van asielzoekers en vluchtelingen waarborgen. Dat doen we met concrete voorstellen rond wonen, werk en onderwijs. Daaruit komt deze selectie van 3x3 voorstellen: 

WonenWerkOnderwijs

VERZEKER GRONDRECHTEN

Schrap de voorwaarde “lokale binding” voor vluchtelingen bij het toewijzen van een sociale woning
 
Geef het goede voorbeeld:
ban discriminatie bij het gemeentepersoneel
 
Bied elk kind onderwijs en gelijke kansen, ook kinderen die (nog) geen papieren hebben
 

WERK SAMEN MET GASTVRIJE BURGERS EN MIDDENVELD

Laat OCMW en CAW samenwerken met woonbuddies van vluchtelingen
 
Zet in op begeleiding naar werk door middenveldorganisaties
  
Betrek vrijwilligers en buurtorganisaties bij onderwijs op maat van nieuwkomers
  

SENSIBILISEER EN INFORMEER

Informeer sociaal werkers over woonrechten van nieuwkomers
 
Vertel werkgevers over kansen die diversiteit biedt voor de werkvloer
  
Stimuleer burgerparticipatie bij naschoolse huiswerkklasjes
  

Lees meer in onze
nota over wonen

Lees meer in onze
nota over werk

Lees meer in onze
nota over onderwijs


We stimuleren gastvrije burgers en initiatieven om het onthaal en de integratie van mensen op de vlucht op de lokale politieke agenda te zetten. Steun jij onze voorstellen en wil je dat jouw toekomstig bestuur ze opneemt? Klik dan door naar onze petitie. In de drie steden of gemeenten waar we de meeste ondertekenaars tellen, gaan we onze beleidsvoorstellen in oktober 2018 persoonlijk aan de nieuwe burgemeester overhandigen!

Maak je steun zichtbaar en zet je naam onder onze voorstellen

 

 

Download hier onze uitgebreide nota's met beleidsaanbevelingen:

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan wonen

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan werk

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan onderwijs

Solidair met de integratiesector

Gisteren organiseerde het Agentschap Inburgering en Integratie een protestactie in Brussel in de buurt van het kabinet van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans. Met de actie protesteerde het Agentschap samen met sympathisanten, waaronder ook mensen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, tegen de geplande ontslagen.

De ontslagen werden aangekondigd omdat de vluchtelingeninstroom is gedaald. De gevolgen van de asielstroom blijven echter voelbaar op alle niveaus binnen de samenleving. Het Agentschap wil een ankerpunt blijven voor zowel organisaties en lokale besturen als voor burgers met een migratieachtergrond die hun weg zoeken en zich willen integreren in Vlaanderen en Brussel. Dat kan het agentschap enkel doen als ze voldoende medewerkers hebben om kwalitatief hoogstaande ondersteuning blijven bieden.

Vrijwilligers gezocht voor coaching van werkzoekende vluchtelingen

Vluchtelingenwerk wil, in samenwerking met VDAB, bijdragen tot een snellere en meer duurzame tewerkstelling van vluchtelingen. We zijn daarom op zoek naar 20 vrijwilligers die als jobcoach de brug slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. De jobcoaches zullen, verspreid over Vlaanderen, zowel vluchtelingen als werkgevers ondersteunen bij de aanwerving en in de daaropvolgende periode.

Je kandidaat stellen als jobcoach kan hier.