Nieuws

Nieuwe veiligheidsmaatregelen brengen honderden migranten in Brussel in gevaar

Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, CIRÉ en Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekken aan de alarmbel.

De politieacties van de voorbije weken duwen honderden migranten in de illegaliteit en beperken hun toegang tot medische zorg en andere basisbehoeften. Dat klagen de organisaties aan die werkzaam zijn in de Humanitaire Hub in het Brusselse Noordstation. De organisaties vragen aan de regering om deze politiek van criminalisering, waarbij mensen afgeschrikt worden een beroep te doen op de enige humanitaire diensten die er voor hen zijn, te stoppen.

Uit getuigenissen van de vluchtelingen in de hub blijkt dat zij de speelbal zijn van politieacties die hen dwingen het Maximiliaanpark te verlaten, nadat ze eerder al uit het Noordstation gezet werden. Dit gebeurt zowel in het midden van de nacht, ’s morgens vroeg en overdag. Die mensen leven met de constante angst om opgepakt te worden en worden voortdurend uit hun slaap gehouden.

“Dit zijn mensen die al in nood verkeren en gestigmatiseerd worden. De meesten onder hen hebben traumatische ervaringen beleefd tijdens hun vlucht. Ze hebben niet alleen hulp maar ook menselijke waardigheid nodig. Het is niet door hen weg te jagen uit het Noordstation en het Maximiliaanpark, dat ze verdwijnen. Je duwt hen integendeel nog dieper in de clandestiniteit, maakt ze nog kwetsbaarder en onmenselijker,” zegt de coördinator van Hub, Cristian Reynders.

Sinds het begin van de activiteiten in de Hub in het Noordstation op 8 januari 2018, komen er elke dag gemiddeld 200 mensen langs voor medische hulp, mentale zorg, kleren, herstellen van familiebanden en sociaal en juridisch advies. Sinds 7 mei – de dag waarop de politieacties rond het Noordstation intensiever werden – is het aantal consultaties in de hub met 30 à 35 procent teruggelopen. Het aantal dagelijkse medische consultaties is zelfs gehalveerd, terwijl de noden er nog steeds zijn. Klachten over slaaptekort door politieoperaties, stress en angst zijn dan weer fors gestegen.

“Met de intensivering van de politiecontroles en arrestaties van de laatste weken toont de regering nogmaals aan dat ze volhardt in symptoombestrijding van een fenomeen dat een structurele en menselijke aanpak vraagt,” zegt Pierre Verbeeren, directeur bij Dokters van de Wereld. “Men moet dringend stoppen met de criminalisering van migranten en het echte probleem aanpakken door een waardige opvang te organiseren die hen in staat stelt een geïnformeerde keuze te maken over hun toekomst.”

DE HUMANITAIRE HUB

De Humanitaire Hub is een samenwerking tussen verschillende organisaties die een antwoord biedt op de noden van migranten o.m. Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, CIRÉ en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Hier lees je meer over de werking van de humanitaire hub.

'Geboren en gestorven op de vlucht'. Bij de dood van Mawda

Vandaag bericht Het Nieuwsblad:

'Mawda Shawri (2), de Koerdische kleuter die dan toch door een politiekogel werd gedood, heeft niets anders gekend dan een leven op de vlucht. Het meisje werd geboren in Duitsland, waar haar ouders naartoe gevlucht waren voor de oorlog in Irak.'

'Donderdag had het parket nog ontkend dat Mawda stierf door een kogel tijdens de politieachtervolging. “Dat er eerst gelogen werd, en dat nu niemand zijn excuses aanbiedt, maakt het des te ­erger”, zeggen haar ouders.'

'In de politiek wordt voorzichtig gereageerd, omdat men “het onderzoek ­afwacht”. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zegt “extreem triest” te zijn en noemt het schieten van de politie ­disproportioneel. “Dit lijkt een uitwas van een beleid dat onmenselijker wordt. Laat ons dit niet normaal gaan vinden.”'

 

Vluchtelingenwerk leeft mee met de Iraaks-Koerdische familie van Mawda. Mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging wensen we menselijkheid en bescherming toe.

Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Sinds 22 maart 2018 zijn wetswijzigingen in voege die een ingrijpende invloed hebben op de asielprocedure en opvang van asielzoekers in België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zette de belangrijkste wijzigingen op een rij voor het Agentschap Integratie & Inburgering. Het handige overzicht verscheen in de juridische nieuwsbrief van het agentschap en staat ook op deze website

We overlopen

  • de nieuwe terminologie die ingang vindt met de wetswijzigingen 
  • de precieze termijn waarbinnen een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) voortaan moet gebeuren 
  • hoe de wetgever een ‘risico op onderduiken’ definieert 
  • de toepassing van een versnelde asielprocedure 
  • hoe de praktijk van pre-registratie en pre-opvang, die we kennen sinds 2015, in de formele asielprocedure is opgenomen (geformuleerd als 'doen', 'registreren' en 'indienen' van een verzoek) 
  • in welke gevallen een 'volgend verzoek om internationale bescherming' (de vroegere 'meervoudige asielaanvraag') mogelijk is 
  • en véél meer 

 

Overzicht wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Aarzel niet om te bellen naar de specialisten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen als je met vragen blijft zitten, bij voorkeur op maandag en vrijdag van 9u tot 12u30 en op woensdag van 13u30 tot 17u via het nummer 02 205 00 55 (van de Juridische Helpdesk). Of stuur een e-mail naar info@vluchtelingenwerk.be.