Nieuws

Ik ben solidair: Organisaties bundelen krachten en vragen taskforce voor kwetsbare mensen

De organisaties die de krachten bundelen onder #ikbensolidair om kwetsbare mensen binnen de coronacrisis te beschermen, lanceerden vandaag een extra oproep naar de regering toe.
Ze vragen dringend een taskforce voor deze mensen en bieden hun expertise, tereinkennis en netwerk aan om te helpen. 
Hieronder lees je het volledige persbericht.
Op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair lees je wat jij kan doen om deze mensen te helpen.

Oproep taskforce 

Nu zaterdag komen de partijvoorzitters bijeen om de huidige aanpak van de corona-crisis met de Federale regering te bespreken.  Armoede-, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties en vrijwilligersgroepen dringen erop aan dat alle partijen dit overleg op het hoogste niveau aangrijpen om een interfederale taskforce voor de ‘mensen in een kwetsbare positie’ op te richten. De organisaties, die over de nodige expertise, terreinkennis en netwerk beschikken, vragen hen hierbij te betrekken.

Taskforce ‘Mensen in een kwetsbare positie’ moet dringend voor noodopvang zorgen

‘Binnen deze taskforce “mensen in een kwetsbare positie” moet een noodplan uitgewerkt worden dat prioritair en acuut werk moet maken van noodopvang voor alle mannen, vrouwen en kinderen die op straat moeten overleven tijdens of door de gevolgen van de Coronacrisis. Daarnaast vragen we de richtlijnen van UNHCR op te volgen en de mogelijkheid om asiel aan te vragen te garanderen voor iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging. Op het recht om internationale bescherming aan te vragen kan niet afgedongen worden en het is trouwens onwettelijk,’ zeggen de organisaties.

Organisaties willen helpen en bieden expertise, terreinkennis en netwerk aan

Dankzij de terreinkennis van het brede front aan organisaties dat actief wil meewerken, moet het mogelijk zijn om snel tot concrete en goed afgestemde oplossingen te komen. De verschillende organisaties, die kennis hebben van de noden op het terrein, willen mee aan tafel om concrete oplossingen aan te brengen  en zich mee in te zetten voor  een interfederaal noodplan voor ‘mensen in een kwetsbare positie’.

Meer mensen op straat door sluiting Dienst Vreemdelingenzaken

Vorige week dinsdag sloot de Dienst Vreemdelingenzaken prompt de deuren als gevolg van de coronacrisis. Daardoor kunnen mensen geen asiel meer aanvragen, worden ze niet opgevangen en komen ze op straat terecht. Ondertussen doen heel wat daklozencentra wat ze kunnen met beperkte middelen en capaciteit voor een groeiend aantal daklozen.

Opvang in Brussel volzet

Vanop het terrein krijgen de organisaties echter duidelijk het signaal dat de opvangcapaciteit in Brussel vol zit.  ‘We stevenen af op een humanitaire ramp. Bovendien is het  ook op het vlak van volksgezondheid  nodig meteen maatregelen te treffen . Hoe kunnen mensen zichzelf en hun omgeving zoveel mogelijk afzonderen, als ze aangewezen zijn op straat of moeten wonen in overbevolkte panden,’ zeggen de organisaties.

Dringend nood aan interfederaal gecoördineerd noodplan       

Het Brussels gewest en verschillende steden zoals Antwerpen, Leuven, Gent, Namen, Luik en namen al zelfstandig bijkomende maatregelen om deze groep mensen te beschermen. Burgemeesters en schepenen sociale zaken zijn vragende partij voor een plan vanuit de hogere overheden. ‘We zijn blij te zien dat de zij de ernst van de situatie erkennen en snel maatregelen (willen) nemen. Er is echter dringend nood aan een interfederaal gecoördineerd noodplan voor alle mensen in een kwetsbare positie waarbinnen dakloosheid prioritair aangepakt wordt. Wij zijn vragende partij om hier aan mee te werken en oplossingen aan te brengen en mee uit te voeren,’ zeggen de organisaties.  

Oplossingen in de vorm van woonunits, leegstaande gebouwen en vakantieparken

‘We denken daarbij aan woonunits die snel opgebouwd of geleverd kunnen worden, vakantieparken die nu leeg staan en leegstaande gebouwen die snel ingericht kunnen worden.  Dit lost ook deels het probleem op van voedselvoorziening voor mensen die het nodig hebben. Op dit moment is er vaak enkel een aanbod droge voeding beschikbaar. Mensen op straat kunnen niet koken,’ zeggen de organisaties.  

Bevolking steunt massaal oproep organisaties #ikbensolidair

De organisaties staan niet alleen in hun vraag naar een dringende oplossing voor de mensen op straat. ‘Deze vraag wordt massaal gesteund door burgers, zo bleek de afgelopen dagen. De oproep die we lanceerden op sociale media onder de hashtag #ikbensolidair ging meteen viraal: hij werd meer dan 2000 keer gedeeld op Facebook, Instagram en Twitter en bereikte zo ruim 210 000 mensen,’ zeggen de organisaties.

 

Deelnemende organisaties:

11.11.11
Amnesty International Vlaanderen
Caritas International België
CIRÉ
Dokters van de Wereld
Gastvrij Netwerk
Liga voor de Mensenrechten 
Netwerk Tegen Armoede
ORBITvzw
Samenlevingsopbouw
Platform kinderen op de vlucht
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Ik ben solidair > wat kan jij doen voor mensen op de vlucht?

#ikbensolidair

Blijf in uw kot, maar wat als je geen thuis hebt? Door de coronacrisis belanden kwetsbare gezinnen met kinderen op straat. Want de Dienst Vreemdelingenzaken is gesloten en de daklozencentra hebben beperkte capaciteit en middelen. En dat wens je echt niemand toe.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil samen met vele andere organisaties de overheid massaal overtuigen om dringend noodopvang te voorzien. Maar dat kunnen we niet alleen. 

Onder #ikbensolidair verzamelen we alle initiatieven die in de coranatijden iets solidair doen voor mensen op de vlucht en andere kwetsbare mensen die op straat moeten overleven. 

Klik hier om te bekijken wat jij kan doen. 

Miljoenen mensen op de vlucht voor de oorlog in Somalië

Steun nu

In Somalië woedt al bijna 30 jaar een verwoestende burgeroorlog die maar niet tot een einde lijkt te komen. Het hele land ligt in puin en de bevolking wordt nog altijd geteisterd door geweld en terreur van groeperingen als Al-Shabaab.

In het één-programma 'Tussen oorlog en leven' reizen acteurs Katrien De Ruysscher en Geert Van Rampelberg naar Somalië en bezoeken er onder andere 1 van de ongeveer 2000 vluchtelingenkampen. Hier kan je die aflevering herbekijken.

Naar schatting 2,6 miljoen Somaliërs zijn in eigen land op de vlucht en meer dan 800 000 zijn gevlucht naar het buitenland. Ook in België zien we Somalië al verschillende jaren terugkomen in de top 10 herkomstlanden van asielaanvragen. In 2019 vroegen 945 Somaliërs asiel aan in België.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor alle mensen op de vlucht in België. Zo staan onze vrijwilligers iedere ochtend aan het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar schuiven mensen aan om die dag asiel en bescherming aan te vragen. We geven basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en antwoorden op vragen.

Steun nu Vluchtelingenwerk en kom op voor mensen op de vlucht.