Nieuws

Ngo's dagvaarden Belgische staat

Vorige week vrijdag dagvaardden we, samen met andere ngo's, de Belgische staat. Waarom? Omdat al maandenlang 100den mannen, vrouwen en kinderen op straat moeten overleven door nalatigheid van onze regering. 

Hieronder vind je het persbericht dat we uitstuurden. 

Verschillende organisaties (ADDE, avocats.be, CIRÉ, Ligue des droits humains, NANSEN vzw, ORBIT vzw, Service droit des jeunes de Bruxelles, het Burgerplatform BxlRefugees en Vluchtelingenwerk Vlaanderen) dagvaarden de Belgische staat en Fedasil omdat ze mensen die internationale bescherming  vragen (asielzoekers) niet onmiddellijk de opvang geven die ze nodig hebben. Deze mensen hebben bij wet recht op opvang, wat naast onderdak ook sociale, medische, psychologische en juridische begeleiding inhoudt. Ze moeten op straat overleven en dat tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis.

Elke dag zien de vrijwilligers en medewerkers van de organisaties mannen, vrouwen, en kinderen aan de deuren van het Klein Kasteeltje (aanmeldcentrum voor asielzoekers in België) die niet weten waarheen. Een verblijf op straat van meer dan twee weken voor gezinnen en van soms meer dan acht weken voor alleenstaande mannen, is geen uitzondering. De betrokken organisaties proberen deze mensen met een nood aan internationale bescherming te helpen bij het invullen van het online formulier, het opvolgen van de afspraak bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het zoeken naar tijdelijke opvang. Maar de situatie houdt te lang aan. Sociale organisaties doen wat ze kunnen maar beschikken niet over het mandaat noch over voldoende middelen om steeds opnieuw de nalatigheid van de regering op te vangen.

Waarom geen opvang?

Bij het begin van de lockdown werd het Klein Kasteeltje gesloten. Niemand kon asiel aanvragen, waardoor ze geen recht op opvang hadden en op straat terecht kwamen. Na een paar weken werd een systeem ingevoerd waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om live asiel aan te vragen. Dit online aanmeldingssysteem veroorzaakt tal van problemen. Zo is het formulier zelf enkel in het Frans en het Nederlands beschikbaar, ook al werden aparte vertalingen voorzien en is het niet toegankelijk met een buitenlandse mobiele telefoon of computer. Het duurt vaak weken voor mensen uitgenodigd worden. Terwijl ze wachten, geeft Fedasil hen geen opvang en moeten ze op straat overleven.

Tientallen individuele veroordelingen Fedasil baten niet

Begin juli berichtten de media over tientallen veroordelingen van Fedasil voor het niet opvangen van asielzoekers. Intussen werd Fedasil al meer dan 100 keer veroordeeld door de arbeidsrechtbank. Telkens geeft de rechter aan dat het niet verantwoord is tijdens een gezondheidscrisis mensen op straat te laten overleven. Dat is een gevaar voor de betrokkene én voor de algemene gezondheid. Bovendien zegt de arbeidsrechtbank dat de administratieve achterstand van de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan afgeschoven worden op de betrokkenen zelf en dat het duidelijk is dat zij als verzoeker om internationale bescherming recht hebben op opvang.

Meer dan 700 asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, wachtten toen al op een afspraak en opvang. Meer dan een maand later staan er nog steeds minstens evenveel mensen op straat. Een ontmoeting deze week met het kabinet van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie, de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil bracht geen zekerheid dat dit op korte of zelfs lange termijn wordt opgelost. Wij kunnen niet langer toekijken hoe kwetsbare mensen verder op straat belanden en dagvaarden daarom de Belgische staat en Fedasil.

Wij menen dat er intussen oplossingen konden uitgewerkt worden die wel de fundamentele rechten van deze groep mensen respecteren, zoals ook ziekenhuizen en daklozenopvangcentra voor hun doelpubliek konden doen.

Perscontact:

Eef Heylighen eef@vluchtelingenwerk.be – 0473 88 65 97 (vanaf 11/08/2020)

700 mannen, vrouwen en kinderen op straat: Online coronaproof asielprocedure faalt

Gisteren berichtten de media over de veroordelingen van ons land op het vlak van de opvang voor asielzoekers. De Belgische overheid werd al tientallen keren veroordeeld omdat het asielzoekers de opvang weigert waar ze wettelijk recht op hebben en dat in volle coronacrisis. Meer dan 700 asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, wachten op een afspraak en opvang. Ook Vluchtelingenwerk kwam daarbij aan bod. Hieronder vind je ter info ons volledige standpunt en onze vraag.

 

Meer dan 700 mensen op de vlucht, waaronder gezinnen met kinderen, leven vandaag op straat door een falende, online asielprocedure waardoor ze geen opvang krijgen. Deze werd in het leven geroepen naar aanleiding van de coronacrisis en is nog steeds niet opgeheven. De Belgische overheid werd de laatste weken nochtans al tientallen keren veroordeeld omdat het asielzoekers de opvang weigert waar ze wettelijk recht op hebben.

‘De drempels om asiel aan te vragen, liggen vandaag duidelijk veel te hoog’, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Als de overheid deze digitale procedure wil behouden, zal ze asielzoekers moeten helpen om het aanvraagformulier in te vullen, en zal ze hen meteen opvang moeten geven. De huidige praktijk schaadt mensen en is onwettig. Finaal willen wij terug naar de procedure waarbij asielzoekers zich fysiek kunnen aanmelden en onmiddellijk opvang krijgen.'

‘Wij hopen dat deze veroordelingen iets in beweging zetten. Wij kaarten deze problemen al sinds maart aan, maar botsten de voorbije maanden telkens op een muur. Deze procedure met online afspraken werkt niet: mensen belanden wekenlang op straat.’

Lange wachtrijen

Bij het begin van de lockdown werd de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten. Niemand kon asiel aanvragen waardoor ze geen recht op opvang hadden en op straat terecht kwamen. Na een paar weken   werd een systeem ingevoerd waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om live asiel aan te vragen. Het duurt soms weken voor ze uitgenodigd worden en terwijl ze wachten, geeft Fedasil hen geen opvang.

Vluchtelingenwerk trekt dagelijks de straat op met haar vrijwilligers om mensen op de vlucht te helpen met hun online registratie. ‘Die mensen zijn de wanhoop nabij en overleven in tentjes of gewoon op straat,’ zegt Charlotte Vandycke.

‘Die mensen zijn de wanhoop nabij en overleven in tentjes of gewoon op straat'

‘Het is de taak van de overheid om aan asielzoekers de boodschap te geven dat ze geen dak boven hun hoofd zullen vinden.’

‘We vinden het evenmin onze taak om de mensen te informeren over de redenen van de lange wachttijden of het gebrek aan een antwoord op hun registratie-aanvraag. Het is de taak van de overheidsdiensten om zelf duidelijk en transparant te communiceren.’

Gezinnen met kinderen op straat

De reden voor het opstarten van de online registratie was om gezondheidsrisico’s tijdens de coronacrisis in te perken. Toch staan er nu meer mensen voor steeds langere tijd op straat, wat de gezondheidsrisico’s doet toenemen in plaats van afnemen.

Wie geluk heeft, vindt tijdelijk onderdak in de daklozenopvang, maar veel asielzoekers, waaronder ook gezinnen met kinderen, staan op straat.

De voorbije weken dienden heel wat onder hen, met de hulp van een advocaat, bij de arbeidsrechtbank een eenzijdig verzoekschrift in om hun recht op opvang af te dwingen. De opvangwet zegt namelijk dat een asielzoeker opvang moet krijgen, zodra hij kenbaar maakt dat hij asiel wil vragen.

Dat leidde de jongste weken tot tientallen vonnissen waarin Fedasil werd veroordeeld om onmiddellijk opvang te verlenen. Het gaat ook niet alleen om alleenstaande mannen, maar ook om vrouwen en gezinnen met kinderen.

Grootste daklozencentrum sluit deuren

Gisteren werd bekend gemaakt dat door een gebrek aan financiële steun een van de grootste opvanglocaties in Brussel eind deze maand zijn deuren zal sluiten. Ook vandaag verklaart de minister van Asiel en Migratie Maggie De Block in de pers dat mensen op de vlucht in afwachting van hun asielaanvraag altijd een beroep kunnen doen op daklozenopvang. 'Niemand zou op straat moeten leven, zeker niet in coronatijden'

Niemand zou op straat moeten leven, zeker niet in coronatijden. Het recht op huisvesting is een basisrecht. Er is nu dringend nood aan deftige en menswaardige opvang voor iedereen zodat niemand op straat moet overleven!

Tijd dat ook België niet-begeleide kinderen uit Griekenland opvangt

Deze namiddag (woensdag 6 mei) keurde het parlement een resolutie goed die België oproept om een billijk aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uit Griekenland op te vangen. Dit zijn gevluchte kinderen en jongeren zonder ouders. Mensenrechten-, armoede- en vluchtelingenorganisaties die de krachten bundelen in het platform #ikbensolidair, reageren tevreden en zien dit als een belangrijke eerste stap. In Griekenland zitten veel meer kwetsbare mensen in uitzichtloze situaties, ook zij wachten op Europese solidariteit.

Verschillende Europese lidstaten geven al het goede voorbeeld door deze kwetsbare jongeren en kinderen een veilige thuis te bieden,’ zeggen de organisaties. ‘België heeft vooralsnog geen engagement opgenomen. Het parlement geeft de regering hiermee een duidelijk mandaat om dat wel te doen. We hopen dat er nu snel duidelijkheid komt, en dat België een engagement aangaat dat een wezenlijk verschil maakt.’

Beloftes

Midden maart kondigde de Europese Commissie aan dat ze 1600 niet-begeleide minderjarigen van de Griekse eilanden zou overbrengen. Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië gaven al aan dat ze een deel van hen zullen opvangen. Duitsland en Luxemburg voerden deze belofte ook al uit. Jammer genoeg blijft het nog wachten op engagement van de andere Europese landen en van België.

Op 22 maart verbleven er op de Griekse eilanden ongeveer 37 000 mensen in kampen die slechts een totale capaciteit hebben voor 6095 personen. Deze cijfers spreken voor zich.

De levensomstandigheden zijn onmenselijk. Mensen moeten er uren aanschuiven voor voedsel en leven in schamele tenten of containers zonder verwarming. Afstand houden en je handen wassen, is onmogelijk in de overvolle kampen met onvoldoende water en zeep.

Dringende actie is nodig

Er is een schrijnend tekort aan medisch- en zorgpersoneel. Er moeten structurele oplossingen gevonden worden zodat de bewoners van deze kampen niet meer in onmenselijke omstandigheden moeten leven en zich kunnen beschermen tegen COVID-19. Ze moeten overgebracht worden naar gepaste accommodatie in andere EU-landen. Een belangrijke eerste stap is de niet-begeleide minderjarigen overbrengen en ze een veilige thuis bezorgen.

Wie zijn #ikbensolidair

 • 11.11.11
 • ACV
 • Amnesty International Vlaanderen
 • Liga voor Mensenrechten
 • Dokters van de Wereld
 • Gastvrij Netwerk vzw
 • Netwerk Tegen Armoede
 • ORBIT vzw
 • Platform Kinderen op de Vlucht
 • Samenlevingsopbouw
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen
 • Caritas International België
 • beweging.net
 • JRS Belgium

Je vindt de lijst op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair