Nieuws

Minor-Ndako zoekt pleegouders voor kinderen op de vlucht

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Ze plaatsen niet-begeleide minderjarigen tot en met 14 jaar na aankomst in België binnen enkele dagen in een pleeggezin.

De pleegouder(s) en eventuele kinderen worden goed voorbereid op deze directe pleegplaatsing.

In de eerste periode begeleiden ze zowel het kind en de pleegouders intensief. Daarna nemen de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen het over. Er is ook een onkostenvergoeding om te voorzien in de opvang van het kind.

'We zijn ervan overtuigd dat een jong vluchtelingenkind het meeste stabiliteit en zekerheid krijgt in gezinsverband'

Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders en kijken verder dan de traditionele gezinssamenstelling en afkomst. Geïnteresseerd in dit initiatief? Bekijk dan alvast hun brochure en kom meer te weten over pleegouderschap voor een niet-begeleid kind.

In De Standaard van 16 januari 2018 verscheen een mooi artikel over de directe pleegplaatsingen, lees het hele artikel hier.

Wil je graag nog meer informatie over hun werking of zit je met vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 0478 58 04 13 of mina@minor-ndako.be

Je kan ook hier een contactformulier invullen.

In samenwerking met

Home

Met de steun van

Verslag: conferentie ‘Voorbij Terugkeer’

Fotograaf Erik Duinslaeger

Gisteren, maandag 9 december 2019, vond de conferentie ‘Voorbij Terugkeer’ plaats in het Federaal Parlement. We brachten experten, politiek, administraties, en het brede middenveld samen om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor mensen in onwettig of precair verblijf.

Wat volgde was een boeiende uitwisseling, met heel concrete ideeën voor een beleid dat wérkt. Na de feestdagen maken we daarom een bundeling van deze recepten, die al te lang onder de radar van de commissie Bossuyt zijn gebleven.

We roepen de volgende regering op hiermee aan de slag te gaan want de urgentie is groot. Op het terrein zien onze bezoekers meer en meer echt kwetsbare mensen (waaronder asielzoekers) die in gesloten centra worden opgesloten.

Als voorsmaakje enkele opvallende quotes van de dag:

  • Carolina Grafé (Myria): 'Laatste drie jaar nemen administratieve arrestaties en detentie toe terwijl terugkeercijfers erop achteruit gaan. Dat roept vragen op over effectiviteit van dit terugkeerbeleid.'

 

  • Jan Braat (Gemeente Utrecht): 'Dakloosheid in Brussel doet me denken aan 2005 situatie in Utrecht. Daarom Bed, Bad, Brood+ Begeleiding gelanceerd. Begeleiding is daarin centraal. Resultaat is succes: 60% bleek op basis van wet recht te hebben op verblijf. 20% keerde terug naar zijn/haar land van origine. 13% kon doorstromen naar asielopvang en slechts 7% verdwijnt.'

 

Bekijk hier ons fotoverslag op Flickr

Fotograaf Erik Duinslaeger

Vluchtelingenwerk breidt hulp aan mensen op de vlucht uit

Vandaag is het exact 1 jaar geleden dat Vluchtelingenwerk begon met haar Startpunt-werking aan het Klein Kasteeltje. Daar informeren we ​'s ochtends mensen in de rij die asiel aanvragen over de asielprocedure, wat hen te wachten staat en zijn we een luisterend oor voor deze kwetsbare mensen. ​Op namiddagen (nvdr: niet alle namiddagen) staan we aan de deur waar mensen buiten komen die geen opvang krijgen. We maken hen kort wegwijs waar ze terecht kunnen. 

Vorig jaar verhuisden de asielinstanties. Daardoor konden wij asielzoekers op de eerste dag van hun aankomst niet meer onthalen tijdens de middag in onze Startpunt-locatie dat zich dichtbij het oude adres van de asielinstanties bevond. 

Vluchtelingenwerk besloot haar werking om te gooien en ’s morgens mensen te onthalen in de rij aan het Klein Kasteeltje waar mensen op de vlucht sinds de verhuis asiel konden aanvragen. Vervolgens voegden we daar namiddagen aan toe voor wie uit het opvangnetwerk valt en deden we verder met monitoring en informatie in het Maximiliaanpark. Maar dat was niet ideaal. Mensen zijn niet ontvankelijk voor informatie als ze op zoek zijn naar een plaats voor de nacht...

Vanaf morgen breien we daar een vervolg aan: mensen op de vlucht die buiten het opvangnetwerk vallen, zoals mensen uit het Maximiliaanpark, asielzoekers vanaf een tweede asielaanvraag ... , ​kunnen we elke woensdag verwelkomen in onze Startpuntlocatie. We willen mensen een warme plek geven om uit te rusten, op te warmen, een theetje te drinken … We geven er ook basisinformatie over asiel. Om deze uitbreiding mogelijk te maken kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Wil je ons steunen met een gift? 

Ja, ik steun!

Dit wordt mee mogelijk gemaakt met de steun van het stadsbestuur van Brussel in het kader van het stadsvernieuwingscontract Citroën Vergote met ons project “Tea Talk & Walk”.