Nieuws

Miljoenen mensen op de vlucht voor de oorlog in Somalië

Steun nu

In Somalië woedt al bijna 30 jaar een verwoestende burgeroorlog die maar niet tot een einde lijkt te komen. Het hele land ligt in puin en de bevolking wordt nog altijd geteisterd door geweld en terreur van groeperingen als Al-Shabaab.

In het één-programma 'Tussen oorlog en leven' reizen acteurs Katrien De Ruysscher en Geert Van Rampelberg naar Somalië en bezoeken er onder andere 1 van de ongeveer 2000 vluchtelingenkampen. Hier kan je die aflevering herbekijken.

Naar schatting 2,6 miljoen Somaliërs zijn in eigen land op de vlucht en meer dan 800 000 zijn gevlucht naar het buitenland. Ook in België zien we Somalië al verschillende jaren terugkomen in de top 10 herkomstlanden van asielaanvragen. In 2019 vroegen 945 Somaliërs asiel aan in België.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor alle mensen op de vlucht in België. Zo staan onze vrijwilligers iedere ochtend aan het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar schuiven mensen aan om die dag asiel en bescherming aan te vragen. We geven basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en antwoorden op vragen.

Steun nu Vluchtelingenwerk en kom op voor mensen op de vlucht.

Juridische nota: federale regering weigert opvang aan bepaalde groepen asielzoekers

De minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block maakte in januari 2020 bekend dat bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer krijgen. Nochtans is ons land bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren.  

Het kabinet besliste dat mensen wiens Dublinbeslissing niet langer geldt, omdat de Belgische asielinstanties de procedure te lang lieten aanslepen, en mensen die al erkend zijn als vluchteling of subsidiaire bescherming hebben in een ander EU-land, geen opvang meer krijgen. Hoelang deze maatregel zal gelden, is niet duidelijk.  

Sinds begin januari weigert Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, materiële opvang aan deze twee categorieën asielzoekers. Deze mensen vragen echter vaak terug asiel aan door de erbarmelijke omstandigheden in de landen aan de grenzen van Europa, zoals Griekenland. Zij worden nu in België aan hun lot overgelaten op straat.

Daarnaast weigert Fedasil sinds lang de opvang aan mensen die een volgend verzoek doen.

Juridische nota

In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren. 

Deze nota is beschikbaar in het  Nederlands en in het  Frans Enkel beschikbaar als download.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wenst iedereen een gelukkig, warm en veilig 2020!

Dagelijks vluchten mensen voor oorlog, geweld en vervolging. Ze zijn op zoek naar een veilige thuis.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is er trots op dat we hen, samen met jou, ook in 2019
hielpen om een warme plek te vinden.

Ook in 2020 hebben we nood aan moedige mensen die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Mensen zoals jij. Samen zorgen we ervoor dat iedereen een veilige thuis heeft en zich welkom voelt.

De beste wensen van alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs op ons secretariaat: 
Rein, Charlotte, Saskia, Petra, Lisa, Hélène, Anne, Geert, Elena, Gudrun, Marieke, Eef, Dimitri, Tom, Wim, Sarah, Isa, Manu, Veronique, Griet, Saleh, Ojaimi, Gizem en Joost.