Nieuws

Arbeidshof verplicht Fedasil om asielzoekers op te vangen

Het Arbeidshof veroordeelde onlangs in twee zaken Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, tot het opvangen van asielzoekers in een gevaarlijke opvangsituatie. De reden die het hof aanhaalt, is de coronacrisis. De asielzoekers lopen het gevaar om besmet te geraken en Fedasil moet ervoor zorgen dat zij de preventiemaatregelen rond quarantaine en essentiële verplaatsingen kunnen respecteren.

Op 20 mei verplichtte het Arbeidshof Fedasil om een Afghaanse man met medische problemen op te vangen, desnoods in een hotel, zolang het principe geldt dat iedereen thuis moet blijven en zich slechts op openbare plaatsen mag bevinden voor zover dit noodzakelijk is. Op 9 september 2019 vroeg de man asiel aan. Fedasil beperkte zijn recht op opvang enkel tot medische hulp waardoor hij eind vorig jaar in beroep ging bij de arbeidsrechtbank.

Maar deze besliste dat zijn beroep ongegrond was. Op 4 maart ging hij hiertegen in beroep bij het Arbeidshof. Het Arbeidshof vindt dat de Covid-19 de situatie grondig heeft veranderd. Zijn mogelijkheid voor verzorging in het ziekenhuis is momenteel ernstig beperkt en zijn verblijf op straat verhoogt de kans op een besmetting.

Volgens het hof  is het duidelijk dat de overheid maatregelen moet nemen zodat personen die niet over een woning of opvang beschikken en zich dakloos op het openbaar domein bevinden, de gezondheidsmaatregelen kunnen naleven en beschermd worden.

Op 24 april deed het hof een gelijkaardige uitspraak in een andere zaak. Ze veroordeelde Fedasil een Kameroense man op te vangen in een centrum, een LOI, een hotel, of een andere aangepaste plaats. Fedasil had op 14 januari 2020 zijn recht op opvang beperkt tot medische hulp. Sindsdien verbleef hij in collectieve noodopvang en bij verschillende kennissen.

De noodopvang vond plaats in een sporthal en was in de tijd beperkt. Het Arbeidshof oordeelt dat de beslissing van Fedasil hem verhindert de quarantainemaatregelen in het kader van Covid-19 te respecteren. Door deze situatie loopt hij het risico besmet te geraken en bovendien het virus verder over te dragen. 

Meer info?

Wil je meer weten over deze twee zaken, lees dan hier onze juridische nieuwsbrief.

België brengt 18 kinderen zonder ouders over uit Griekse vluchtelingenkampen

Ons land zal 18 gevluchte kinderen en jongeren zonder ouders uit de overvolle Griekse vluchtelingenkampen overbrengen naar België. Dat is goed nieuws en een belangrijk eerste stap van ons land om vluchtelingen in Griekenland te helpen.

In Griekenland leven op dit moment heel wat vluchtelingen onder dramatische omstandigheden in vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis er hevig woedt. Teken daarom deze petitie en vraag ons land om meer te doen.  Meer info vind je op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair

Met dit eerste engagement  beantwoordt ons land de vraag van de EU aan de lidstaten om 1600 jonge vluchtelingen zonder ouders uit de Griekse kampen op te vangen. België volgt daarmee het voorbeeld van DuitslandLuxemburg en Portugal die respectievelijk 47, 12 en 500 kinderen opvangen. In totaal verklaarden al 11 Europese landen kinderen op te vangen.

Groot draagvlak

Met het platform #ikbensolidair vragen we al een tijdje om iets te doen aan de situatie van mensen in de vluchtelingenkampen van Griekenland. Onze oproep werd massaal gedeeld, de petitie talrijk ondertekend, er werden filmpjes gemaakt op sociale media o.a door Josse Huysman… Kortom, onze oproep kreeg veel bijval en daardoor konden we ons land overtuigen te helpen.

Wil jij ook helpen? Neem dan een kijkje op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair

Wil jij onze donateur worden?

Heb je een telefoontje ontvangen van ons? Dat kan. Op donderdag 14 mei is Vluchtelingenwerk Vlaanderen een nieuwe actie gestart. Daarbij bellen wij mensen op om hen te informeren over de situatie in Griekenland en onze oproep aan de regering om minderjarige vluchtelingen op te vangen.

We vragen hen ook donateur te worden om onze werking verder te helpen. Het telefoonnummer dat we hiervoor gebruiken is +32 289 75 483.

Heb je vragen hierover dan kan je ons bereiken via giften@vluchtelingenwerk.be