Wij gaan voor Artikel 23, jij ook?

Hart boven Hard vierde onlangs haar vierde verjaardag, en de burgerbeweging is klaar om gas te geven als nooit tevoren. Tot de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen ze hun stem laten gelden, omdat ze vinden dat de volgende maanden moeten gaan over wat er écht toe doet. Samen met tientallen organisaties uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn handtekening gezet onder de oproep van TAMTAM en Hart boven Hard: ‘Artikel 23 is een sterke tekst’.

In Artikel 23 staat dat iedereen het recht heeft om een menswaardig leven te leiden. Het recht op behoorlijke huisvesting, het recht op gezondheidszorg, bescherming van een gezond leefmilieu, sociale zekerheid en nog veel meer, zijn geen onrealistische doelen, maar afspraken die zwart op wit in de Grondwet staan.

Hart boven Hard pleit voor het naleven van grond- en basisrechten en stelt voor dat we elke politieke beslissing, federaal en lokaal, voortaan officieel toetsen aan Artikel 23.

‘Wat is het minimum dat we als gemeenschap willen garanderen voor elk mens, ongeacht taal, inkomen, achtergrond? Vandaag worden keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar. Onze beleidsmakers vergeten vaak dat de antwoorden op de cruciale keuzen van vandaag gewoon in de Grondwet staan.’

Lees hier de lanceringstekst in De Standaard op 19 oktober 2018.

Lees hier de oproep van Hart boven Hard en 10 armoede-experts in De Morgen op 27 oktober 2018. 

 

Als de rijkdom stijgt in ons land, waarom daalt de armoede dan niet? Omdat armoede een verhaal is van ongelijkheid! Eén op zes mensen leeft in België onder de armoedegrens, nochtans is een menswaardig leven een grondrecht voor iedereen. Als de gelijkheid scheef zit, dan staan wij samen recht. Omdat wij mensen zijn!