Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Sinds 22 maart 2018 zijn wetswijzigingen in voege die een ingrijpende invloed hebben op de asielprocedure en opvang van asielzoekers in België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zette de belangrijkste wijzigingen op een rij voor het Agentschap Integratie & Inburgering. Het handige overzicht verscheen in de juridische nieuwsbrief van het agentschap en staat ook op deze website

We overlopen

  • de nieuwe terminologie die ingang vindt met de wetswijzigingen 
  • de precieze termijn waarbinnen een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) voortaan moet gebeuren 
  • hoe de wetgever een ‘risico op onderduiken’ definieert 
  • de toepassing van een versnelde asielprocedure 
  • hoe de praktijk van pre-registratie en pre-opvang, die we kennen sinds 2015, in de formele asielprocedure is opgenomen (geformuleerd als 'doen', 'registreren' en 'indienen' van een verzoek) 
  • in welke gevallen een 'volgend verzoek om internationale bescherming' (de vroegere 'meervoudige asielaanvraag') mogelijk is 
  • en véél meer 

 

Overzicht wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Aarzel niet om te bellen naar de specialisten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen als je met vragen blijft zitten, bij voorkeur op maandag en vrijdag van 9u tot 12u30 en op woensdag van 13u30 tot 17u via het nummer 02 205 00 55 (van de Juridische Helpdesk). Of stuur een e-mail naar info@vluchtelingenwerk.be.