Wetsontwerp huiszoekingen: middenveld vraagt meer garanties voor mensenrechten

Na felle kritiek van talloze burgers, organisaties en experten, besliste de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gisteren om niet te stemmen over een wetsontwerp dat huiszoekingen toelaat bij mensen zonder wettig verblijf, die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Er zullen hoorzittingen georganiseerd worden om de vele vragen rond het dossier uit te klaren.

Samen met 11.11.11, de Liga voor Mensenrechten, Oxfam-Solidariteit, Netwerk Tegen Armoede en ORBIT vzw, reageren we heel tevreden op dit uitstel. We vragen dat de Kamercommissie onze bezorgdheden ernstig neemt en het wetsvoorstel bijstuurt. Er moet een wettelijk kader zijn dat het optreden van de politie beter regelt. Het voorstel dat vandaag voorligt biedt nog te weinig garanties dat basisrechten niet geschonden worden.

Lees hier het volledige persbericht