Wereld in Beweging: goede praktijken voor samenwerking

 

Hoe kunnen de Noord-Zuidsector, migranten en vluchtelingen beter samenwerken? Die vraag staat centraal in het project Wereld in Beweging

In het kader van dat project maakten we een film, een educatief pakket en een workshop. De film belicht enkele drempels en kansen tot samenwerking. Het educatief pakket biedt praktische tips en richtingwijzers om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. In de workshop wisselden dit voorjaar meer dan driehonderd deelnemers ervaringen en tips rond samenwerking uit. Die hebben we nu gebundeld in documenten met good practices en aanvullende tips.

Meer uitleg over de film, het educatief pakket en de workshop vind je hier.

Het project Wereld in Beweging wordt gerealiseerd in samenwerking met Minderhedenforum en 11.11.11 en met steun van de Vlaamse Overheid.

partners educatief pakket