Vrijwillige voogden trekken aan de alarmbel: gebrekkige ondersteuning heeft zware gevolgen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

België telt ongeveer 450 vrijwillige voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Uit een rapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarbij 70 voogden, jongeren en andere betrokkenen werden bevraagd, blijkt dat de voogden en jongeren meer nood hebben aan ondersteuning en een kwaliteitsvolle omkadering. De gebrekkige ondersteuning nu blijkt zware gevolgen te hebben.

'Er zijn heel wat goede initiatieven maar ze opereren naast elkaar,' zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Daarnaast zijn de bevoegdheden verdeeld over de Vlaamse en Federale regering wat voor chaos zorgt. Er zijn ook te weinig aangepaste opvangplaatsen en de jongeren moeten te vaak verhuizen, van school veranderen en opnieuw beginnen. Gespecialiseerde hulp is schaars voor deze getraumatiseerde jongeren waardoor sommigen zelfmoordpogingen ondernemen. Sommige jongeren verdwijnen zelfs compleet van de radar.'

'Gespecialiseerde hulp is schaars voor deze getraumatiseerde jongeren waardoor sommigen zelfmoordpogingen ondernemen' 

Heel wat kinderen en jongeren raken in hun thuisland of onderweg hun ouders of andere familie kwijt. Zij komen hier alleen aan en moeten onmiddellijk gesignaleerd worden aan de Dienst Voogdij. Deze dienst neemt hun vingerafdrukken af en voert een leeftijdstest uit. Daarna zorgt Fedasil, de federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, voor opvang. Ten slotte krijgen de jongeren een voogd.

In de praktijk verdwijnen een onbekend aantal jongeren en krijgt slechts 1 op drie van de jongeren een voogd. Nochtans is een voogd van levensbelang voor deze kinderen en jongeren: 'Een voogd helpt de jongeren bij het vinden van onderdak, een school, psychische en medische hulp, hobby’s, … Echter door het gebrek aan ondersteuning en kwaliteitsvolle opvang verloopt die begeleiding veel moeizamer dan zou moeten,' zegt Charlotte Vandycke.

Vluchtelingenwerk vraagt dat de verschillende diensten en voogden beter samenwerken, dat er voldoende kwaliteitsvolle, aangepaste opvang wordt voorzien en dat vrijwillige voogden beter ondersteund en omkaderd worden.

Klik hier voor het volledige rapport

 

Het rapport werd geschreven met de financiële steun van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt dankzij het project 'Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe (G.A.IN.)' vrijwillige voogden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.