Vluchtelingenwerk heeft vragen bij inval wooninspectie en politie bij VLOS

Gisteren werd op bevel van de onderzoeksrechter een inval gedaan in een aantal woningen verbonden aan Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS). VLOS is een lidorganisatie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er zou een onderzoek lopen naar ‘huisjesmelkerij’ en ‘mensensmokkel’. Ook de Wooninspectie was aanwezig om na te gaan of de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet worden nageleefd. VLOS en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben geen problemen met wooninspecties, maar stellen zich wel vragen bij de beweegredenen achter deze actie.

Volgens onze eerste informatie is deze inval niet terecht. Zo werd er ingevallen in de privéwoning van Jozef Hertsens, voorzitter van VLOS. Hij zou worden beticht van huisjesmelkerij en mensensmokkel. Jozef is vrijwilliger bij VLOS en helpt de mensen belangeloos.

Twee huizen waar werd binnengevallen worden effectief door VLOS gehuurd. Daar krijgen onder meer mensen zonder verblijfsvergunning noodopvang. Mensen in een zeer kwetsbare situatie dus. De wooninspectie is hier al verschillende malen langs geweest en formuleerde ook opmerkingen. Volgens Jozef Hertsens tracht VLOS hier steeds aan tegemoet te komen.

Een ander huis wordt niet door VLOS gehuurd en is van een privépersoon . Er huren inderdaad een vijftal personen, die nergens anders terecht kunnen.

Er was ook een inval in een ‘solidaire woning’ in beheer van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW ) Oost-Vlaanderen. Het stedenbouwkundig statuut van deze woning is een ‘gemeenschapsvoorziening’ in de zin van de Vlaamse Wooncode. In deze woning verblijven twee Vlamingen, twee Afghanen met een arbeidsvergunning en een erkende vluchteling. Waarmee de initiatiefnemers tot de inval-actie niet alleen het vluchtelingenvrijwilligerswerk treffen, maar ook het regulier welzijnswerk.

VLOS ontkent dat het niet meewerkt aan het onderzoek. Ook de uitspraken dat de Wooninspectie geen toegang zou verleend zijn in het verleden, zouden onjuist zijn.

Overigens is de relatie met de lokale overheid en politie goed. Het is zelfs zo dat men mensen doorstuurt naar VLOS net omdat er vanuit het federale of Vlaamse beleidsniveau geen andere hulpvoorzieningen zijn.

Tijdens de actie werden ook een gehandicapte vrouw uit Georgië en haar zoon opgepakt. Zij werden overgebracht naar een gesloten centrum. Een Kosovaars gezin met een baby werd overgebracht naar een ‘terugkeerwoning’ van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook een Congolese man werd opgepakt.

Vluchtelingenwerk laakt dat bij dergelijke acties erg kwetsbare mensen worden opgepakt en vastgehouden. Zij zochten hulp en vonden enkel bij VLOS onderdak. Vluchtelingenwerk heeft ook vragen bij de beweegredenen van zulke grootschalige actie. VLOS weet dat haar woningen niet altijd even goed voldoen aan de regelgeving. Die regelgeving is soms ingewikkeld en niet altijd op maat van kwetsbare groepen. Er is echter geen sprake van huisjesmelkerij want VLOS vangt de mensen gratis op en met humanitair doel. Tot slot denkt Vluchtelingenwerk dat de klacht van mensensmokkel totaal niet aan de orde is.

Perscontact
Eef Heylighen (persmedewerker Vluchtelingenwerk Vlaanderen) – 0473 88 65 97