Vandaag stemt de Kamer over wetsontwerpen die onze asielwetgeving ingrijpend wijzigen

Wordt het een schijnvertoning?

Op donderdag 9 november wordt in het Federaal Parlement het laatste bedrijf opgevoerd van de aangepaste 'opvangwet' en 'vreemdelingenwet'.

WAT VOORAFGING

In oktober werd de stemming uitgesteld. De volksvertegenwoordigers stuurden de wetsontwerpen terug naar de commissie Binnenlandse Zaken. Maar in plaats van een diepgaand debat kregen we daar een schijnvertoning.

Uit allerlei hoeken was ernstige kritiek gekomen op de wetsontwerpen. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) maakte bezorgdheden over, de Privacycommissie gaf een negatief advies en de betrokken ngo's toonden zich uitermate bezorgd. De volksvertegenwoordigers van de parlementaire meerderheid hebben die signalen jammer genoeg naast zich neergelegd. In de commissie Binnenlandse Zaken veegden ze alle voorstellen voor amendementen resoluut van tafel.

BEZORGDHEDEN NGO'S BLIJVEN GELDEN

De ngo's blijven benadrukken dat de wetsontwerpen onder meer kunnen leiden tot:

  • De willekeurige opsluiting van asielzoekers
  • Het terugsturen van sommige asielzoekers naar een land waar zij een onmenselijke behandeling riskeren, voordat een rechter zich heeft uitgesproken over hun dossier
  • De schending van privacy door het aansturen op het onderzoeken van mobiele telefoons en profielen van asielzoekers op sociale netwerken; asielzoekers worden zo a priori verdacht van misbruik van het recht op bescherming

GEMISTE KANSEN

De enige uitkomst van de commissie was een belofte van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, om in een Koninklijk Besluit (KB) tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Privacycommissie. Ook beloofde hij één punt uit het UNHCR-advies te zullen opvangen in een KB (over de bescherming van een kind waarvan het begeleidend gezinshoofd overlijdt tijdens de asielaanvraag). Dat resultaat is te mager en een gemiste kans om die zaken op een transparante manier in de wetsontwerpen zelf te regelen. (KB's hoeven immers niet aan het parlement te worden voorgelegd.)

De Kamer buigt zich straks dus een tweede keer over de wetsontwerpen, die ongewijzigd zijn. Het einde is voorspelbaar: het gordijn zal vallen over een goedkeuring.

ONDERTEKENAARS

11.11.11 | CNCD-11.11.11 | Amnesty International Belgique Francophone | Amnesty International Vlaanderen | CIRÉ | Liga voor mensenrechten | Ligue des droits de l’Homme | Orbit | Platform kinderen op de vlucht - Plate-Forme Mineurs en Exil | Point d’Appui | Vluchtelingenwerk Vlaanderen

partners persbericht asielwet 9 november 2017