UNHCR: 'Maatregelen die regeringen op dit moment nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor asielzoekers'

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN:

'De maatregelen die regeringen op dit moment nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor asielzoekers. Dat ze ook deze mensen een gezondheidsscreening laten doen bij binnenkomst en/of in quarantaine plaatsen in geval van ziekte is logisch, maar de maatregelen mogen er niet toe leiden dat ze geen mogelijkheid meer hebben om asiel aan te vragen. 

Dit is in strijd met het internationale recht, dat staten verbiedt om iemand weg te sturen zonder onderzoek van hun asielclaim. Het zorgt er bovendien voor dat deze mensen verder doorreizen, op zoek naar een staat die bereid is hen wel op te vangen, wat op zich dan weer kan bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.'