Tussentijds verslag commissie Bossuyt weinig kritisch voor overheid

Vandaag stelde de commissie Bossuyt haar tussentijds verslag i.v.m. de evaluatie van het terugkeerbeleid van ons land voor. Het verslag blijkt een onevenwichtige denkoefening die grondige kritiek van experts op het terrein en vragen van belangrijke instellingen als de VN onvoldoende ernstig neemt. 'De commissie vindt het oké dat kinderen opgesloten worden en wuift elk experten verslag over mogelijke schade aan deze kinderen weg. Ook andere kwetsbare mensen zoals asielzoekers horen niet thuis in detentie en ons land zou op zoek moeten gaan naar alternatieven. Dit is dus zeer teleurstellend,' zegt onze directeur Charlotte Van Dycke. 'Wij vragen nu dat wij en andere experts op het veld dringend actief betrokken worden in dit proces en dat er een permanente commissie wordt opgericht die jaarlijks het terugkeerbeleid doorlicht.'

In maart 2018 werd een tijdelijke commissie opgericht onder de leiding van Marc Bossuyt. Deze commissie moest het terugkeerbeleid van ons land evalueren. De commissie werd in het leven geroepen nadat ons land gevluchte Soedanezen had teruggestuurd naar Soedan zonder te onderzoeken of het daar wel veilig was voor hen. 

Klik hier voor de nota met aandachtspunten die wij in maart 2018 verstuurden naar de commissie.