Saskia De Jonghe vervangt tijdelijk directeur Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen verwelkomt Saskia De Jonghe als directeur ad interim. Onze directeur Charlotte Vandycke is op moederschapsrust.

Tot 31 december 2019 zal Saskia de organisatie mee leiden met Rein Antonissen.

Saskia coördineerde bij Vluchtelingenwerk de opvang voor asielzoekers van 2010 tot 2017 en werkt reeds sinds 2002 in de sector van asiel en migratie.