Road of Change: Bezoek aan Duinkerke en Calais

Op zaterdag 6 januari brengen de deelnemers van Road of Change, een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond Zonder Naam, al een eerste bezoek aan vluchtelingen en ‘changemakers’. De 14 leerlingen en 7 leerkrachten bezoeken in kleinere groepjes Duinkerke en Calais. Vzw Humain zal hen daarbij begeleiden en maakt ter plekke een screening van de situatie en de omstandigheden op dat ogenblik.

Tijdens het bezoek vragen we aandacht voor de vaak onmenselijke en uitzichtloze situatie waarin mensen op de vlucht, gestrand in Duinkerke en Calais, verkeren. We ontdekken er wat de werkelijke situatie is om zo weg te gaan van het zwart-wit denken in het verhaal van mensen op de vlucht.

Het bezoek is daarnaast ook een voorbereiding op de inleefreis, die zal plaatsvinden van 9 februari tot 18 februari, die de jongeren zal brengen naar Zagreb, Belgrado, Šid, Subotica, Ljubliana en Ventimiglia. We ontdekken zo wat de situatie vlakbij is alvorens we verder richting de Balkan trekken.