Rapport: Internationale bescherming van holebi’s in België

Wij schreven het afgelopen jaar een rapport over internationale bescherming van holebi’s in België. Daarin analyseren we beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We geven ook een overzicht van Europese rechtspraak en andere interessante bronnen.

We wilden dit rapport bekend maken op een studiedag in maart, toen de coronacrisis uitbrak. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer deze studiedag kan doorgaan, willen we jullie het rapport niet langer onthouden. Het bevat veel referenties naar rechtspraak en is daarom nuttig voor advocaten die ook nu nog volop beslissingen ontvangen van het Commissariaat.

Het rapport bevat daarnaast heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele oriëntatie internationale bescherming vraagt.

We hopen dat dit ook in deze tijden de positie van mensen op de vlucht kan versterken.

We houden jullie op de hoogte wanneer de studiedag doorgaat.