‘Push-backs’ in de hoofdstad van europa

  • Chaos voor DVZ

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een week van chaotisch beleid achter de rug waarbij ze de rechten van asielzoekers flagrant schendt. Velen mogen geen asiel aanvragen en Afghanen worden hierbij expliciet geviseerd. Op vrijdagmorgen 27 november was de chaos aan de deur van de Dienst compleet en handelde de politieploeg behoorlijk hardhandig. ‘Dit kan de overheid niet langer verantwoorden met ‘overmacht’. De aanpak van de wachtrij aan de Dienst is onaanvaardbaar: de Dienst ontzegt mensen het fundamentele recht om asiel aan te vragen’ zegt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Dienst Vreemdelingenzaken doet aan ‘push-backs’ in ons land. Bovendien worden asielzoekers de straat opgestuurd, met de boodschap dat zij ook niet in de zogenaamde “pre-opvang” terecht kunnen. De opvangcrisis in ons land is absoluut een feit.’

Sinds begin van deze week stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken veel asielzoekers letterlijk wandelen als zij zich aanmelden om een asielaanvraag in te dienen. Velen onder hen krijgen niet eens de gebruikelijke brief die de voorbije weken werd uitgedeeld om zich op een andere datum te melden (‘convocatie’). Afghanen worden expliciet geviseerd: de Dienst weigerde de afgelopen dagen om hen te registreren. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zagen hoe specifiek Afghanen werden gevraagd om de wachtrij te verlaten, en van geen verder informatie werden voorzien. Onder hen zelfs minderjarigen van 14 jaar.

Een overzicht van een chaotische week:

  • Maandag 23 november: Het asielloket is dicht wegens terreurdreiging niveau vier. Niemand wordt geregistreerd. Noch nieuwe asielzoekers, noch asielzoekers die zich de voorbije weken hadden aangemeld maar niet waren geregistreerd en een convocatie hadden gekregen voor deze dag. Zij kregen ook geen nieuwe convocatie met een andere datum.
  • Dinsdag 24 november: Nieuwe asielzoekers, asielzoekers die op maandag voor een gesloten deur stonden en asielzoekers die voor deze dag een convocatie hadden, bieden zich aan. Vluchtelingenwerk stelt vast dat alle Afghanen, ook minderjarigen, uit de rij worden geplukt en niet worden geregistreerd. Zij krijgen ook geen convocatie om op een later moment terug te komen.
  • Woensdag 25 november: Enkel families met kleine kinderen worden uit de wachtrij geplukt door de Dienst en binnen gelaten voor interview of registratie van hun aanvraag. Andere families, mannen en vrouwen worden enkel binnen gelaten als ze voor een interview komen. Mensen met een convocatie worden niet binnen gelaten. Niemand krijgt een nieuwe convocatie.
  • Donderdag 26 november: De Dienst registreert nog steeds maximaal ongeveer 250 mensen per dag. Wie op deze dag niet binnen kon, kreeg een convocatie. Maar een 50-tal asielzoekers krijgt enkel een mondelinge boodschap om de dag daarna terug te komen, geen convocatie. Onder hen ook mensen die eigenlijk al een convocatie hadden om er deze dag te staan. Ondertussen verspreidt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken via sociale media een brief gericht aan alle Afghaanse asielzoekers. Dit is de derde van een reeks brieven die de staatssecretaris zelf aan asielzoekers richt. De brief bevat slechts gedeeltelijke en ook foutieve informatie. Het expliciete doel is asielzoekers afschrikken en overtuigen om niet naar België te komen.
  • Vrijdag 27 november: De 50 asielzoekers die zich op donderdag aanmeldden en de boodschap kregen om op vrijdag terug te komen, staan er opnieuw. Ze worden gestraft voor het falen van de Dienst: die wil hen eerst niet binnen laten omdat zij een convocatie voor gisteren hadden! Ook andere asielzoekers met een convocatie voor de voorbije dagen mogen niet binnen, maar asielzoekers met een convocatie wel… De chaos is compleet, de sfeer wordt gespannen. Politieagenten roepen, duwen, en zijn bijzonder bars, zowel tegen asielzoekers als tegen medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.

Bescherming aanvragen in België betekent dus dagenlang in open lucht blijven aanschuiven in de wachtrij en hopen dat je binnengeraakt. De vraag luidt: is dit het falen van een overheidsdienst, of is dit doelbewuste ontrading en uitsluiting?

Vluchtelingenwerk eist dat aan deze chaos onmiddellijk een eind wordt gemaakt, en dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich professioneel organiseert. Elke asielzoeker met een vraag om bescherming moet onmiddellijk geregistreerd worden. Én moet de dag zelf nog menswaardige opvang en begeleiding krijgen. Als mens en bij wet hebben ze daar recht op.