Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten

Op woensdag kwam Dokters van de Wereld naar buiten met hun onderzoek over politiegeweld tegen migranten in transit. Ze deden daarover een bevraging in de humanitaire hub in het Brussels Noordstation, waar ze medische zorg verlenen aan deze groep. De resultaten zijn zorgwekkend en onaanvaardbaar. Eén vierde van alle bevraagden werd in ons land geconfronteerd met politiegeweld. 27% van de geïnterviewde personen waren minderjarig.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt zich ernstig zorgen over deze situatie. Het voorbije jaar gaven wij samen met andere organisaties juridische informatie over onder meer de asielprocedure aan deze migranten in het Maximiliaanpark. Er is geen excuus voor geweld en deze realiteit mag niet blijven aanslepen. Wij eisen een aanpak die de mensenrechten respecteert en de nood aan bescherming erkent van deze extreem kwetsbare groep. Wij hameren op het feit dat de huidige gang van zaken een vicieuze cirkel veroorzaakt van angst en wantrouwen van deze groep ten aanzien van de autoriteiten.

‘Onze Belgische wet stelt dat iedereen die omwille van welke reden ook in een cel belandt, recht heeft op water, sanitair en een maaltijd,' vertelt Nel Vandevannet, directeur Belgische projecten van Dokters van de Wereld. Toch blijkt uit het rapport dat 41% van de geïnterviewde personen vijftien uur of langer niets te eten of te drinken kreeg.

Ook Comité P zal binnenkort hun onderzoek naar politiegeweld tegen transmigranten publiceren. Wij zijn erg benieuwd naar hun bevindingen en hopen dat de overheid deze rapporten en aanbevelingen niet naast zich neerlegt.

Lees hier onze brief aan de eerste minister over maatregelen voor migranten in transit van 21 september. Onze mening over het 'on hold' zetten van hervestiging voor vluchtelingen kun je hier vinden.