Platform kinderen op de vlucht stelt leeftijdsschatting in vraag

Vandaag, 11 oktober, stelt het Platform Kinderen op de Vlucht het rapport 'Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen' voor. Daaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten (radiografie tanden pols, sleutelbeen) door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt. De nood om deze methode te herzien werd zelfs opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013. Daardoor worden sommige minderjarigen behandeld als meerderjarigen met alle gevolgen vandien. Vluchtelingenwerk is lid van het Platform Kinderen op de Vlucht. 

In 2015 en 2016 waren er meer dan 8000 niet-begeleide minderjarigen in België. Er werden in die periode 2483 twijfels uitgesproken over de leeftijd van deze jongeren. Wij stelden vast dat de verhouding van gevallen waarvoor er een twijfel uitgesproken wordt aanzienlijk gestegen is (23% van de gevallen in 2015, 44% van de gevallen in 2016). We weten dat in 69% van de gevallen de jongere meerderjarig verklaard werd. 

Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. Deze minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd 'gelogen' hebben, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, .... Dit alles heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.

Het Platform en de vele organisaties die ons steunen hopen dat dit rapport zal bijdragen aan de hoognodige herziening van het huidige systeem, en zo op constructieve manier bij te dragen aan de invoering van regels en praktijken die elke minderjarige moeten helpen om de bescherming te krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.