Palestijnen terug naar Gaza? Een zorgwekkende ontradingspolitiek

Op 18 december kondigde de bevoegde minister voor asiel en migratie, Maggie de Block aan dat ze met het idee speelt om dossiers van al erkende vluchtelingen uit de Gazastrook te laten herbekijken en hen mogelijk terug te sturen. 

De woordvoerder van het Commissariaat liet in De Standaard van 19 december al weten dat het opheffen van de vluchtelingenstatus van Palestijnse vluchtelingen geen prioriteit is. Het is ook nog nooit gebeurd dat de vluchtelingenstatus van mensen uit een specifieke regio of land wordt opgeheven. 

De minister kan een onderzoek vragen, maar het eigenlijke onderzoek en het herzien van de beschermingsstatus behoort toe aan het onafhankelijke Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Het gaat hier om een ontradingsmaatregel die geen rekening houdt met de reële beschermingsnoden van deze groep mensen. Onze directeur Charlotte Vandycke stelde dan ook dat we hier vooral dezelfde ontradingspolitiek zien als bij de vorige staatssecretaris, een ontradingspolitiek die ons zorgen baart. Ze voegde eraan toe dat er momenteel belangrijkere zaken zijn die de minister moet aanpakken, zoals de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Dergelijke berichten kunnen tot onnodig veel stress en onzekerheid leiden bij mensen die al een beschermingsstatus hebben en die deze misschien kunnen verliezen. Alleen al die procedure opnieuw door moeten is zenuwslopend. 

Minister de Block koppelde die aankondiging aan de recente beleidswijziging van het Commissariaat. Tot voor kort kende het Commissariaat aan alle mensen uit Gaza de status toe van vluchteling, maar dit zou veranderen. 

Het Commissariaat stelt dat de situatie in de Gazastrook een herziening rechtvaardigt ten aanzien van asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza. De situatie in Gaza is nog steeds problematisch, maar volgens het Commissariaat niet voor iedereen. In de eerste helft van 2018 was de grensovergang in Rafah namelijk dicht, waardoor terugkeer naar Gaza vanuit Egypte zo goed als onmogelijk was. Maar sinds een aantal maanden zou de grensovergang terug open zijn. Deze reële mogelijkheid tot terugkeer vanuit Egypte vraagt dus om een beleidsherziening volgens het Commissariaat. 

Die mogelijkheid tot terugkeer is een belangrijk element bij een beoordeling, maar het is niet het enige element. Het Commissariaat moet namelijk ook beoordelen of de Palestijnse vluchteling zich al dan niet in een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid bevindt. Vandaar de noodzaak om elke asielaanvraag grondig te beoordelen op zijn individuele situatie. Vooraleer het Commissariaat een eerder verworven beschermingsstatus kan opheffen, moet het een nieuw onderzoek voeren om te beslissen of de beschermingsstatus mag worden opgeheven. We mogen ons terecht afvragen of de situatie wel in die zin is gewijzigd dat het de opheffing van de status zou rechtvaardigen. ‘De situatie wijzigt niets aan het feit dat er in de Gazastrook zelf geen enkele verbetering van de desastreuze humanitaire situatie is’, zei Broederlijk Delen tegen het persagentschap Belga. ‘Voor de bijna 2 miljoen inwoners in Gaza is er absoluut niets veranderd aan de onmenselijke omstandigheden, de bittere armoede en de onveiligheid waarin zij trachten te overleven.” Broederlijk Delen vraagt de Belgische en de Europese beleidsmakers dan ook om Israël te wijzen op haar verplichtingen voor het welzijn van de bevolking van Gaza. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde eind juni nog dat er sprake is van vervolging van de burgerbevolking in Gaza. Dit omwille van de voortdurende en systematische schendingen van fundamentele mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhouden en het daardoor ontbreken van elementaire basisrechten. De Raad verwijst daarbij ook naar de humanitaire en economische gevolgen van de jarenlange blokkade en van de laatste oorlog tussen Israël en Hamas die op alle vlakken rampzalig is geweest voor de burgerbevolking. 

Ook een rapport van OCHA, het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken, van 17 december 2018 stelde dat ‘2018 een jaar was waarin de humanitaire situatie in het bezet Palestijns gebied veel slechter is geworden, vooral in de Gazastrook, waar er steeds terugkerende voorvallen van geweld zijn, en waar het slachtofferaantal tijdens de verschillende protesten aan de grens tussen Gaza en Israël erg gestegen is.’ 

Meer lezen:

* Cgvs, Beleidswijziging asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza, 5 december 2018 

* OCHA, 2019 Humanitarian Response Plan for the occupied Palestinian territory targets rising needs amidst new challenges, 17 december 2018

* Relevante rechtspraak: RvV, nr. 206 073, 28 juni 2018; RvV, nr. 182 381, 16 februari 2017, RvV nr. 150535, 7 augustus 2015

* Onze reactie in de media, HLN, De Block wil Palestijnen terugsturen: “Dezelfde politiek als bij de vorige staatssecretaris, die ons zorgen baart”, 19 december 2018