Opnieuw asielzoekers op straat. Kroniek van een aangekondigde opvangcrisis

Vandaag stelde ons monitorteam vast dat een 60-tal mensen geen asiel kon aanvragen en daardoor ook geen opvang heeft. Dit omdat er een tekort aan opvangplaatsen is. Deze mensen kregen een oranje blad mee zodat ze zich morgen opnieuw kunnen aanmelden in de hoop dan wel een plaats te krijgen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze eis uit protest tegen het beleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel!

De voorbije maanden gaf Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, al herhaaldelijk aan dat de druk op het opvangnetwerk steeds hoger werd. Een nieuwe opvangcrisis was in de maak. Deze crisis is niet alleen te wijten aan een toename van het aantal asielaanvragen in België maar vooral ook aan een langere asielprocedure, een gebrek aan personeel, én omwille van een ondoordacht op- en afbouwbeleid in de opvang dat de regering al jaren hanteert. Vandaag zijn de gevolgen voelbaar: weer mensen op straat.

EEN EZEL STOOT ZICH GEEN TWEE KEER AAN DEZELFDE STEEN?

Net als in 2015 en 2018 zien we dat de overheid het gebrek aan opvangplaatsen zelf in de hand heeft gewerkt. 'Lessons learned’ uit de voorbije jaren? Neen, zo blijkt. Net als toen moest de overheid de voorbije maanden overhaast beslissen bijkomende plaatsen te creëren. Openen, sluiten en hals overkop opnieuw openen, kost veel geld. Personeel wordt telkens ontslagen. Contracten voor nutsvoorzieningen waren al opgezegd en materiaal was al weggegeven. Plaatsen werden opnieuw geopend. Containers en tenten worden ingezet. Onvoldoende.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Of toch? Vandaag is het wéér opvangcrisis. Vandaag staan er weer mensen op straat. De temperaturen kruipen dichter naar het vriespunt. Elk jaar opnieuw hetzelfde verhaal. Elk jaar opnieuw dezelfde tragedie.

Het recht om asiel aan te vragen is een fundamenteel recht. De daadwerkelijke toegang daartoe moet dan ook verzekerd worden. Vorig jaar stelde de Raad van State dat het toen opgelegde quotum onwettig was. We stellen dan ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat er in de praktijk geen de facto limieten worden gehanteerd en dat er toegang tot de asielprocedure is en opvang voor àlle rechthebbenden.

NOOD AAN FLEXIBEL OPVANGMODEL

We hebben nood aan een opvangmodel dat rekening houdt met een fluctuerende aankomst van asielzoekers. Fluctuaties zijn eigen aan migratie. Het gebrek aan een duurzame aanpak komt noch asielzoekers, noch onze samenleving ten goede.

Een asielbeleid moet altijd rekening houden met evoluties wereldwijd. Een voortdurende opvolging van de evoluties, een realistische aanpak en een visie op bescherming van vluchtelingen zijn noodzakelijke ingrediënten van een goed asielbeleid. Voor België is de situatie absoluut beheersbaar en ons land kan een veel grotere rol kan spelen in de bescherming van vluchtelingen dan het vandaag doet.  

WAKE-UP CALL REGERING

Wij roepen deze en de volgende regering nogmaals op maatregelen te nemen. Niet alleen op korte, maar op lange termijn. Dit kan én mag niet opnieuw gebeuren. Tijd voor een wake-up call aan onze regering. We eisen toegang tot de asielprocedure en recht op opvang. We hebben nood aan een sereen en doordacht asielbeleid met langetermijnvisie. Polarisatie heeft daarin geen plaats.

HOE MOET ZO’N ASIELBELEID ERUIT ZIEN?

  • Een flexibel opvangmodel dat rekening houdt met een fluctuerende aankomst van asielzoekers.
  • Overheid moet een jojo-effect in de opvang vermijden.  
  • Voorzien van snelle én kwalitatieve asielprocedure.