Ons standpunt over humanitaire visa

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie, waardoor zij hun leven vaak in handen van mensensmokkelaars en -handelaars leggen en levensgevaarlijke tochten ondernemen.

Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Één aspect daarvan is een transparante en duidelijke procedure voor humanitaire visa. Met dit (herwerkt) standpunt doen wij een concreet voorstel voor een procedure rond humanitaire visa, die bijdraagt aan een veilige en legale toegang aan mensen op de vlucht.