Ondanks corona een nieuwe recordeditie van onze Refugee Walk

Deze zondag organiseren wij voor de vijfde keer op rij de Refugee Walk. Tijdens een sponsortocht van 40 of 10 kilometer tonen deelnemers hun solidariteit en zamelen ze geld in voor mensen op de vlucht. Ondanks corona breekt deze editie een nieuw record met meer dan 1880 deelnemers. Jij kan hen nog steunen!

Vorig jaar namen 1500 mensen deel aan de Refugee Walk. Samen zamelden ze maar liefst 344 708 euro in. Door de coronacrisis leek dat bedrag dit jaar moeilijk te evenaren, maar toch is de Refugee Walk op opnieuw goed op weg naar een nieuw record: inmiddels werd er al meer dan 360 000 euro ingezameld voor vluchtelingen, een bedrag dat blijft stijgen. 

Deelnemers willen meer dan ooit hun solidariteit met vluchtelingen tonen. Die steun is dan ook hard nodig. Dat wordt helaas opnieuw duidelijk door de schrijnende situatie in Moria, waar na het afbranden van een vluchtelingenkamp duizenden mensen een gebrek hebben aan beschutting, voeding en drinkbaar water.

Teams die deelnemen aan de Refugee Walk zamelen geld in. De opbrengst gaat naar de werking van Vluchtelingenwerk, waarmee de organisatie campagnes voert en initiatieven opricht om vluchtelingen te helpen. 

Steun onze stappers via www.refugeewalk.be