Nieuwe Europees migratiepact: Een kans gegrepen of verspild?

Binnen de Europese Commissie zijn er plannen voor een nieuw Europees pact voor asiel en migratie. Ook Renew Europe, een fractie in het Europees Parlement, zet hierop in.

Een nieuw Europees migratiepact is een kans om asielopvang in Europa te verbeteren, om veilige en legale toegang mogelijk te maken en om EU-steun voor inclusie te mobiliseren. Maar er zitten een aantal bedreigingen in de huidige voorstellen. Er is een reëel risico dat ze aan veralgemeende hotspotprocedures werken met quasi-systematische detentie.

Samen met ECRE, de koepel van Europese vluchtelingenorganisaties, en vele andere Europese organisaties eisen wij voor de EU en haar lidstaten een rationeel en op rechten gebaseerd asiel- en migratiebeleid te ontwikkelen. Lees onze gemeenschappelijke tekst (in het Engels) hieronder.

Aantal kernpunten

  • Verzet tegen invoeren van algemene grensprocedure (die systematische detentie kan inhouden)
  • Er moet dringend gesleuteld worden aan de Dublin-III verordening (cfr. Eerdere comm 1ste land van asiel leidt tot perverse situaties)
  • Verder ligt de sleutel eerder in het beter naleven van de bestaande richtlijnen, dan in het aannemen van nieuwe wetgeving
  • Inzet op veilige toegang tot Europa (en asielsysteem in het bijzonder)
  • Inzet op inclusie
  • Dialoog met middenveld
  • Europese Unie is gebouwd op mensenrechten, tijd dat we die terug hoog in het vaandel dragen