Nieuwe chat robot beantwoordt vragen van asielzoekers

Ons land telt heel wat initiatieven die asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen. Toch vindt de asielzoeker die in België arriveert niet altijd even gemakkelijk de weg naar de juiste diensten en de broodnodige informatie. Schrijnend, want weinig vragen zijn zo urgent als die van een asielzoeker.

Dankzij de gezamenlijke inzet van deJuristen Gent, Lee & Ally en Vluchtelingenwerk Vlaanderen is er een chat robot ontwikkeld die mee een antwoord wil bieden op dat probleem. 

Eerstelijnsadvies

De chatbot, die de naam Asylumbot meekreeg, wil een extra eerste luisterend oor bieden aan asielzoekers in België. De bot heeft een antwoord klaar op de meest prangende vragen. Zo kan de bot de nodige informatie geven over relevante onderwerpen zoals de asielprocedure, juridische en medische bijstand en opvang.

De vragen waarop Asylumbot een antwoord geeft, zijn niet toevallig die vragen die praktisch elke asielzoeker bij aankomst in België stelt. Het lijkt misschien bescheiden? Voor mensen op de vlucht is het echter een schat aan informatie. Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de chatbot voornamelijk een extra kanaal om de doelgroep te bereiken.

De bot wil asielzoekers ook doorverwijzen naar de voor hen relevante diensten en instanties. Asielzoekers kunnen via Asylumbot bijvoorbeeld terechtkomen bij het Startpunt van Vluchtelingenwerk waar ze – naast een warme kom soep – een informatiebrochure krijgen over de asielprocedure in hun eigen taal, aangevuld met mondelinge up-to-date informatie.

De bot weet te repliceren in het Engels en binnenkort ook in het Arabisch. In een ideaal geval leert de Asylumbot nog meer talen. De dagelijkse werking in het Startpunt van Vluchtelingenwerk toont wel aan dat de meeste asielzoekers zich in het Engels of Arabisch verstaanbaar kunnen maken. De bot is trouwens zo geprogrammeerd dat hij denkt in functie van de gebruiker en dus ook vragen herkent die taalkundig niet honderd procent correct zijn. 

Chatten met Asylumbot via Messenger

Matthias Dobbelaere-Welvaert, managing partner bij deJuristen Gent en Lee & Ally, zegt daarover: “We hebben er bewust voor gekozen Asylumbot beschikbaar te maken via de wijd verspreide Messenger-tool van Facebook. Met een gloednieuwe app riskeer je immers dat de gebruiker doorheen een leerproces moet. De meeste mensen op de vlucht zijn vertrouwd met Messenger en kunnen dus onmiddellijk aan de slag.”

Hij legt uit waarom hij een fervente aanhanger is van chatbots: “Dat de chatbot in een B2C-relatie een waardevolle rol kan opnemen, staat ondertussen niet langer ter discussie. De houding van consumenten ten opzichte van chatbots wijzigt zienderogen. We aanvaarden steeds vaker dat de eerstelijns helpdesk van een bedrijf bemand wordt door een chatbot. Tot nog toe staat het gebruik van chatbots in de non-profitsector op een lager pitje, maar toch lijkt het vanzelfsprekend dat chatbots ook een maatschappelijke rol kunnen opnemen. Naar het voorbeeld van de commerciële sector kunnen chatbots 24/7 (minder complexe) vragen beantwoorden en belangeloze organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen zo breder toegankelijk maken.” 

En zo geschiedde: deJuristen Gent en Vluchtelingenwerk Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om Asylumbot tot leven te wekken. Het idee om Asylumbot te creëren kwam in eerste instantie van deJuristen. Vanuit hun ervaringen met hun eigen chatbot, Lee & Ally, wisten ze Vluchtelingenwerk Vlaanderen te overtuigen van de meerwaarde van een extra, geautomatiseerd informatiekanaal. De juristen asielrecht van Vluchtelingenwerk leverden de nodige content. Niet veel later hadden ze hun eigen chatbot.

Waarom deJuristen, als juridisch advieskantoor met specialisatie in internetrecht en intellectuele eigendom, besliste om bij te dragen aan de ontwikkeling van een chatbot voor asielzoekers, is op het eerste zicht misschien niet helemaal duidelijk. Dobbelaere-Welvaert verklaart: “Het klopt dat wij in onze dossiers weinig of nooit in aanraking komen met het vreemdelingenrecht. Toch kunnen ook wij onze ogen niet sluiten voor de vraagstukken waar belangeloze organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, op dagelijkse basis mee geconfronteerd worden. Gebaseerd op de gedachte dat iedereen het recht heeft om geholpen te worden, willen wij mee de toegang tot cruciale informatie voor asielzoekers en vluchtelingen bevorderen.”

Asielzoekers en smartphones?

Een chatbot veronderstelt per definitie dat de gebruiker over een computer of smartphone met internetverbinding beschikt. Op de vraag of Asylumbot er in zal slagen het beoogde doelpubliek te bereiken, besluiten de initiatiefnemers unaniem: “Het is duidelijk dat een smartphone een bijzonder nuttig instrument is als je op de vlucht bent. Het doet zowat alles wat je nodig hebt, behalve het voorzien van eten, drinken en een slaapplaats."
 

www.asylumbot.be