Nieuw onderzoek over vluchtelingen en werk

Vandaag stelt het Federaal Migratiecentrum de resultaten van het onderzoek ‘Careers’ voor. Een ploeg onderzoekers van de KuLeuven en de Université Libre de Bruxelles (ULB) analyseerden het socio-ecomische traject van  personen die een asielaanvraag indienden tussen 2001 en 2010. Een cijfermatige analyse, die heel wat interessante informatie oplevert.

Heel wat vluchtelingen vinden werk maar niet iedereen

Het goede nieuws is dat heel wat onder hen uiteindelijk een job vinden. In 2010 was bijna 40% van de mensen die aankwamen in 2002 aan het werk. Slechts 25% van de erkende vluchtelingen zijn afhankelijk van een sociale uitkering.

Maar niet voor iedereen ging dit even gemakkelijk. De zoektocht naar werk heeft vaak tijd nodig. De studie toont aan dat hoe sneller een vluchteling of een asielzoeker aan het werk gaat, hoe groter de kans dat hij of zij aan het werk blijft. En dat wie kon werken tijdens de asielprocedure, meer kans heeft op een job.

En juist dit laatste is erg moeilijk. De wet is streng, en slechts weinig asielzoekers mogen werken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen coördineert de opvang van zo’n 600  asielzoekers en in 2014 waren slechts 11 van hen aan het werk.

Heel wat verloren kansen dus. Ook al verloopt de asielprocedure momenteel heel wat sneller dan vroeger, het blijft belangrijk dat asielzoekers een reële mogelijkheid krijgen om te werken. Zeker nu het erkenningspercentage in 2014 bijna 50% bedroeg. Heel wat asielzoekers mogen dus effectief blijven.

Alleenstaande ouders hebben het moeilijk

Een andere opvallende vaststelling is dat tussen de erkende vluchtelingen vooral alleenstaande ouders afhankelijk zijn van sociale steun. 26% van de onderzochte groep vluchtelingen is een alleenstaande moeder. Dat is heel wat, en het is dan ook belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat barrières verdwijnen. Investeren in kinderopvang loont. Niet alleen voor deze gevluchte ouders, maar voor alle alleenstaande ouders in België.

Vluchtelingen hebben tijd nodig

Tenslotte leert de studie ons ook dat vluchtelingen de tijd moeten krijgen om hun leven weer op de rails te krijgen. Veel vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten en de meesten starten hun leven in België als steuntrekker. Maar naarmate de jaren vorderen, geraakt bijna 40% onder hen aan het werk. Dit toont aan dat vluchtelingen ook dynamisch en veerkrachtig zijn.

Een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij

Het is een belangrijke studie, die bevestigt dat asielzoekers en vluchtelingen heel wat bijdragen aan onze maatschappij. Maar dat er ook heel wat obstakels zijn. Want al bij al blijft hun tewerkstellingsgraad laag. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Zoals het wegwerken van de ellenlange wachtlijsten voor taallessen Nederlands. Of eenvoudigere procedures om buitenlandse diploma’s en werkervaring te erkennen. Want over in wat voor soort jobs deze nieuwkomers terecht komen en of die aansluiten bij hun opleidingsniveau en de eerdere carrière en ervaring uit het herkomstland, vertelt deze studie niets. En uit eigen ervaring weet Vluchtelingenwerk dat onze arbeidsmarkt daar nog veel talent laat liggen. Te veel.

Vluchtelingenwerk hoopt op meer van dit soort studies. Want regelmatig en gedegen onderzoek helpt het beleid om de juiste maatregelen te nemen, en het debat te voeren op basis van feiten.

Een samenvatting van het rapport kan je hier downloaden.